Osmiyum

Osmiyum

Osmiyum, Bir geçiş metali olan osmiyumun, Os simgesi ile gösterilir, atom numarası 76, kaynama noktası 5027, 0 ℃ erime noktası, 3045, 0 ℃ ve atom ağırlığı 190,23 alb dir.
Osmiyum aynı zamanda en ağır yoğunluğu olan bir metaldir ve gümüş renkte bulunur. Platin ile beraber çıkan osmiyum, birtakım aletlerin millerinde flamanlar da ve tükenmez kalemler de bulunan toplarda kullanılmaktadır.

Bulunması:
Smithsin Tenant tarafından 1803 tarihinde bulunmuş olan osmiyumun metali, platin yataklarında oldukça zor rastlanan ve yatağın kalitesini gösteren bir elementtir.

Bulunduğu yerler:
İridyum, retenyum, rodyum, palladyum, platin ve osmiyum gibi platin grubunda yer alan metaller ilk olarak çoğunlukla magmatizma nın farklı evrelerinde yer alırlar. İkinci sırada ise plaser yataklarda bulunurlar. Rusya, Kanada ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nde dünyada bildiğimiz başlıca platin grubu metal kaynaklar toplanmıştır. Osmiyum metalinin üretiminin yaklaşık olarak % 98 ' i bu ülkeler tarafından gerçekleştirilir. Geriye kalan % 2' lik kısım ise öncelikle Amerika Birleşik Devletleri daha sonra da Kanada olarak bilinir. Türkiye PGM rezervi hulunmadığı iddia edilir. Ancak alınan son bilgilere göre Türkiye'de 127 bin ton olduğu doğrulanmıştır. Türkiye'nin birçok bölgesi kromitit cevherinin yaklaşık olarak 80-100 lpg osmiyum içeriğine sahiptir. PGE içeriklerinin ise yaklaşık olarak 250-300 ppg olduğu bilinmektedir.

Kullanım alanları:
Osmiyum metali zehirli oksit bileşenlerden meydana gelmesi sebebiyle çok nadir bir şekilde saf haliyle kullanılmaktadır. Osmiyumun metali çoğunlukla farklı metallerle alaşım oluşturarak kullanılmaktadır. Oluşturulan bu alaşımlar birçok alette işe yarayan millerde, dolma kalem uçlarında, fonograf iğnelerde ve buna benzer bir çok aletin yapımında kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra mikroskop yardımıyla incelemek için yapılan yağlı dokuların boyasında ve parmak izini tespit etmek amacıyla kullanılır. Sağlam oksidan olarak yağları tutabilme özelliği sayesinde biyolojik zarların tamirini sağlamaktadır. Yaklaşık % 10 osmiyum ve % 90 oranında platin alaşımı ise tıp alanında cerrahi protezlerde tercih edilmektedir.

İşlenmesi çok zor olan osmiyum metalinin 7 adet doğal şekilde oluşmuş izotopu bulunmaktadır. Bu izotoplar dan 5 tanesi duyarlı, 2 tanesi ise oldukça uzun olan yarılama ömrüne sahip olmaktadır. Aşırı sıcakta oksitlenir amonyak ve akaliler birlikte osmiyatları veren tetraokside dönüşen osmiyum metali oldukça ağır bir kokuya sahiptir. 130 ℃ de kaynar ve oldukça zehirlidir. Çok az bir şekilde solunması durumunda bile akciğerin tahriş olmasına neden olur.
Son Güncelleme : 14.01.2021 03:49:20
Osmiyum ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Osmiyum Yorumları

şifre Kırmızı sayı

2 Yorum Yapılmış "Osmiyum"
Osmiyum, en ağır yoğunluğu olan bir metal olup, rengi gümüş renktedir. Osmiyum çoğunlukla hangi ülkelerde bulunur? Osmiyum metalinin kullanım alanları nerelerdir? Osmiyum metalinin kaynama noktası nedir? Osmiyum metali ilk kez kimin tarafından ve hangi yılda bulunmuştur? Osmiyum metali tıp alanında kullanılır mı? Osmiyum metali zehirli midir? Detaylı bilgi verir misiniz?
Erinç . 02.10.2018 14:52:31
CEVAP YAZ
Merhaba. Osmiyum nasıl bulunmuştur ve kullanım alanları nerelerdir? Ne amaçla kullanılıyor bilginiz var mı?
Abdülgafur . 02.10.2018 16:25:55
CEVAP YAZ
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022