Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Organik Kimya Adlandırma

Organik Kimya Adlandırma

Organik kimya adlandırma metodu kimyasal bileşiklere isim verebilmek için kullanılmaktadır. Yapısında sadece C ve H bulunduran bileşiklere hidrokarbon ismi verilir. Organik bileşikleri adlandırırken, içerdikleri karbon sayısını bahsetmek amaçlı birtakım ön ekler kullanılır.

Karbon sayısını anlatan bu ön ekleri şu şekillerde sıralayabiliriz:
  • Bileşikteki C sayısı bir ise kullanılan ön ek: met-
  • Bileşikteki C sayısı 2 ise kullanılan ön ek: et-
  • Bileşikteki C sayısı 3 ise kullanılan ön ek: prop-
  • Bileşikteki C sayısı 4 ise kullanılan ön ek: büt-
  • Bileşikteki C sayısı 5 ise kullanılan ön ek: pent-
  • Bileşikteki C sayısı 6 ise kullanılan ön ek: hekz-
  • Bileşikteki C sayısı 7 ise kullanılan ön ek: hept-
  • Bileşikteki C sayısı 8 ise kullanılan ön ek: okt-
  • Bileşikteki C sayısı 9 ise kullanılan ön ek: non-
  • Bileşikteki C sayısı 10 ise kullanılan ön ek: dek-
Bu ön eklerin sonrasında, bir de bileşikteki karbon atomları içinde bulunan bağ sayısını belirtmek gerekmektedir.

Uyarı: Bileşikte bulunan toplamında bağ sayısını değil, her 2 karbon atomu içinde bulunan bağ sayısını belirtiyoruz. Bir önceki konu başlığında gösterilen bileşiklerde, tüm karbon atomları içinde sadece bir bağ yer alıyordu. Karbon atomları içinde sadece bir bağın yer aldığı bu bileşiklere Alkan (İngilizce Alkane) ismini veriyoruz. İlerleyen konularda karbon atomları içinde daha yüksek sayıda bağın kurulduğu bileşiklerdende bahsedilecektir. Tüm alkanlar sahip oldukları karbon sayısına uyumlu ön ekin ardından -an getirilerek isimlendirilmektedir. Misal olarak 3 karbon atomundan meydana gelen bir ilişkili bileşiğe propan ismini verilir. Altı karbon atomundan meydana gelen bir ilişkili bileşiğe ise hekzan. Yukarıda verilen ön eklere bakarak bu örnekleri çoğaltılabilir.

Bütün organik bileşikler bu pozisyonda düz karbon zincirlerinden oluşmuyor: bazen bileşiğin 2 ucundaki karbon atomlarının birbirine bağlanarak halkalı bir mimari oluşturduklarını da görebiliyoruz. Halkalı yapıdaki bu bileşikleri düz zincirlerden bölmek amaçlı isimlerinin başına siklo- (İngilizce cyclo-) ön eki getirilir. Halkalı yapılarda uçlarda bulunan karbon atomları birbirine bağlandıklarından, bileşiğin meydana geldiği hidrojen atomu sayısı natürel olarak azalır. Bileşiğin 2 ucu birleştiğinde, her 2 uçtan da birer hidrojen atomu eksileceği amaçlı, benzer karbon sayısına sahip halkalı yapılarda düz zincirlere yönelik 2 adet hidrojen atomu yoksun oluyor. Yukarıdaki siklo hekzana ilaveten aşağıdaki pentan ve siklo pentan örnekleri hidrojen sayısındaki bu azalmayı gösteriyor. En son olarak, bu kez tersten gittikçe bir misal verelim: bileşiğin yerine bakarak yapısını ihtimal etmeye çalışalım. Mesela siklo heptan bileşiğini ele alalım. Siklo- ön eki zincirin halkalı yapıda meydana geldiğini gösteriyor. Hept- ön eki ise zincirin yedi karbon atomundan oluştuğunu gösteriyor. Sondaki -an ise bu bileşiğin bi alkan meydana geldiğini, başka bir deyişle tüm karbon atomları içinde bir bağ meydana geldiğini ifade etmekte. Buna bağlı olarak bu bileşiğin yapısını aşağıdaki benzeri gösterebiliyoruz. Bu vizyona bakarak bileşiğin kimyevi formülünü de rahatlıkla yazabiliriz. Yapıda 7 karbon atomu meydana geldiğini biliyoruz. Tüm karbon atomları birbirine ilişkili meydana geldiği amaçlı, her birinin hidrojen atomlarına bağlanabileceği sadece 2 boş elektronu bulunuyor. Her karbon atomuna 2 hidrojen bağlanabileceğine yönelik zincirde toplamında 14 hidrojen atomu yer ediniyor. Netice olarak, sadece gösterimine bakarak siklo heptan bileşiğinin C7H14 kimyevi formülüne sahip meydana geldiğini anlayabiliyoruz.
Son Güncelleme : 23.01.2024 04:25:06
Organik Kimya Adlandırma ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Organik Kimya Adlandırma Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Organik Kimya Adlandırma"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bugüne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok ...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli birçok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biri de metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim adamı Nagay...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultusund...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma ya da geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insan...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayının sırrını bir ...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. N 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı, elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çünk...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (Lavoi...
Cıva
Cıva
Cıva, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (Galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Cıva zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Cıva
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Mart - 2024