Nükleer Patlama

Nükleer Patlama


Nükleer patlama, nükleer silahlar kullanılarak yapılan çok büyük hedeflere karşı yapılan saldırılar yada nükleer santrallerde oluşan bir aksilikten dolayı santralin etrafa, insanlara, hayvanlara ve doğaya aşırı zarar vererek patlaması olayıdır.

Nükleer santralleri hepsinde ne yazık ki bu patlama riski bulunmaktadır. Bu tesisleri kurmak oldukça pahalı ve ayrıca uzun yıllar çalışmalar sonucu santral haline getirilebilen bir sistem olduğu için bunu başarmak da hiç kolay değildir. Kurulan bir tesisin yıkılması ve kapatılması da yapımı kadar zor bir iştir. Çünkü içinde barındırdığı radyoaktif atıkları saklamak için uygun bir yöntem hala bulunmamıştır.


Nükleer bir silahta, füzyon tepkimesini, fizyon tepkimesinin sonucu olan bir nükleer patlama oluşturur ve gerekli ısıyı sağlar. Burdan da anlaşılacağı gibi, nükleer silahlarda hem fizyon hem de füzyon tepkimeleri kullanılmaktadır.

Fizyon tepkimesine dayanan silah "atom silahı", termonükleer füzyon tepkimesine dayanan silah ise termonükleer (hidrojen) silah deyimleri ile de ifade edilir. Buradaki ortak nokta, her iki şekilde de patlama enerjisinin, nükleer tepkime sonucu yada nükleer değişimler sonucu ortaya çıkmış olmasıdır. Fark gözetmeksizin bu tür tüm silahlar ve nötron bombası da dahil, nükleer silah adıyla anılır.

Nükleer patlamalar, patlama alanına ve bu bölgenin yeryüzüne olan konumuna göre "hava, yüzey ve sualtı patlamaları" diye adlandırılabilir. Bu patlamaların hepsinde etkiler ve gelişimler patlama türüne bağlı olarak değişiklik gösterirler. Bu patlamaların sonucunda;
 • Kalıcı nükleer radyasyon oluşur.
 • Termal radyasyon, büyük bir ışık görünümünü alır.
 • İlk ve anlık nükleer radyasyon oluşur.
 • Patlama çok büyük sarsıntı oluşturur.
Patlamanın etki düzeyi şu unsurlara göre değişebilir:
 • Nükleer patlamanın çeşidi,
 • Nükleer silahın türü,
 • Kullanılan silahların ayrı ayrı güçleri,
 • Hedefin yer bakımından niteliği,
 • Bölgenin yer şekilleri,
 • Bölgedeki nüfus yoğunluğu,
 • Hava şartları,
 • İnsanların patlama sonrası sığınakların bulunup bulunmaması ve bu sığınakların yeterliliği,
 • Patlamanın hangi mevsim, hangi gün ve saatte olacağı. Bunların hepsi ayrı ayrı patlama büyüklüğüne ve hasar büyüklüğüne birer etkendir.
Patlama şiddetli ise, insanlar, hayvanlar hatta bitkiler bile ölebilir. Bununla birlikte, uzun yıllar boyunca bu patlamanın etkisi görülebilir. Hava kirliliği ve onca can kaybının yanı sıra kalıcı bir radyasyon bırakırsa, maalesef bölgede yaşam imkansız hale gelebilir. İşte bu yüzden santraller de nükleer silahlar da çok iyi kontrol edilmeli ve patlamaya sebebiyet vermemek için çaba gösterilmelidir.
Son Güncelleme : 14.03.2021 23:03:26
Nükleer Patlama ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Nükleer Patlama Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Nükleer Patlama"
Bugünlim teknik dergisinde nükleer bomba ve nükleer bombaları okusun. Dünyada şuanda bütün ülkeler nükleer silahlanma ile kendilerini savaşa karşı hazırlıyor. Amerika’nın Japonya’ya attığı nükleer bombanın işleri Hale’n görülüyor. Peki nükleer bombada hangi radyoaktif elementler kullanılarak büyük patlamalar elde ediliyor?
Müşerref . 31.10.2018 08:27:55
CEVAP YAZ
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022