Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Normalite

Normalite

Normalite bir çözelti hacminin bir ml'sinde yer alan çözünen özellikteki maddenin eşdeğer gram sayısıdır. Benzer anlam litresinde yer alan eşdeğer gram sayısı şeklinde de belirtilebilir.

N= (M /eşdeğer gram sayısı) /V.

Eşdeğer gram sayısı: Molekül kilosu/Tesir değerliği.

Tesir Değerliği (TD): Asitlerin ortama vermiş olduğu H+ iyonu sayısı, bazların ortama verdiği OH-iyonu sayısı, tuzların ise ortama verdiği ya da aldığı elektron sayısına tesir değerliği denir.

Örneğin H2SO4 amaçlı bu ölçüt 2'dir. Nedeni ise sülfürik asit 2 adet H+ iyonunu sulu çözeltisine verebilir. NaOH, HNO3, HCl amaçlı bu ölçüt birdir. Ama tesir değerliği hesaplanırken, tesir değerliği bulunacak maddenin tepkiye girdiği madde ile verdiği tepkimeye yönelik tesir değerliğinin değişebileceği unutulmaması gerekir. Bu sebeple en son zamanlarda normalite kavramı mahalline maddenin tepkisi yazılarak stokiyometrik oran üstünden hesaplama yapılmaktadır.

Molarite ve normalite içinde N = M x TD irtibatı vardır


Konsantrasyon birimlerinden ötekisi de Normalitedir. Normalite: bir litre çözeltideki çözünen maddenin eşdeğer gram (Ekivalent) sayısıdır. Bir Normallik çözeltide bir eşdeğer gram çözünen vardır.

Normalite ile Molarite içinde şu ilişki vardır:
  • N=M * T. D. (T. D.=tesir değerliği)
  • Fiziksel nitelikleri her yerde benzer bulunan (Homojen) karışımlara çözelti denir.
  • Bir çözeltiyi yaratan her farklı maddeye çözeltinin bileşenleri denir.
  • Örneğin; su içinde NaCl tuzu çözülmesiyle meydana gelen çözeltinin bileşenleri su ve tuzdur.
  • Genel olarak çözelti çözücü ve çözünenden meydana gelmektedir.

Çözeltiler bizzat arasında üçe ayrılırlar

  • Doygun çözelti: Çözebileceği en yüksek maddeyi çözmüş bulunan çözeltiye denir.
  • Doymamış çözelti: Çözebileceği civarı maddeyi çözmemiş bulunan çözeltiye denir.
  • Fazla doymuş çözelti: Bazı vaziyetlerde çözeltinin derişikliği doygunluk hududunu aşabilir. Bu benzeri çözeltilere fazla doymuş çözeltiler denir. Bu çözeltiler epeyce kararsızdır. Minik tek tesir ile fazlalıklar çöker ve doygun tek çözelti elde edilir.

Çözeltiler çözünen maddenin miktarına yönelik ikiye ayrılırlar

  • Derişik çözelti: Belli miktar çözücüde, yüksek miktarda çözünen içerir çözeltilere derişik çözelti denir.
  • Seyreltik çözelti: Belli miktar çözücüde, az miktarda çözünen içerir çözeltilere seyreltik çözelti denir.
Örnek

250 ml %10'luk (W/w) KCl çözeltisi ne türlü hazırlanır?
Eğer çözelti su ile hazırlanacaksa suyun yoğunluğu (D) bir,0 g/ml olduğu için ağırlık ve hacim eşittir.
% 10 = [x / (X +(250 -x)] x 100
X= 25 g çözünen.

O takdirde bu çözeltinin hazırlanmasında 25 gram KCl alınır, az miktarda suda çözülerek hacim 250 ml'ye bitirir.

03.01.02. Hacimce % (V/v)

Hacimce %, hacimce 100 parça çözeltide yer alan çözünenin hacimce kesridir. V mL çözünen ve V mL çözeltide bulunduğunda % (V/v) aşağıdaki benzeri anlam edilir.
%(V/v) = (V çözünen / V çözelti) x 100
Son Güncelleme : 23.01.2024 06:09:18
Normalite ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Normalite Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Normalite"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bugüne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok ...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli birçok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biri de metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim adamı Nagay...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultusund...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma ya da geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insan...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayının sırrını bir ...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. N 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı, elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çünk...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (Lavoi...
Cıva
Cıva
Cıva, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (Galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Cıva zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Cıva
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Nisan - 2024