Nöral Terapi

Nöral Terapi

Nöral terapi, iyileşme sağlayabilmek için vücudun network ağına, uyarıcı ve düzenleyici etki sağlamak amacıyla kullanılan bir tedavi metodudur. Otonom sinir sistemi bütün vücudu kaplayan bir sistemdir ve kablo gibi sinirlerden oluşmamıştır. Nöral terapiyle otonom sinir sisteminde düzenleme sağlanır. Bozulan alanlarda ya da bozucu alanlarda oluşan olumsuzluklar bloke edilir. Kişinin geçmeyen ağrılarının temeline bakıldığında sinir sisteminde meydana gelen bio-elektriksel hasarlar görülmektedir. Hayat boyunca geçirilmiş ameliyatlar, mikrobik hastalıklar, travmalar, kazalar bio-elektriksel sorunlu alanlara neden olmaktadır. Diş çürüklerinde, diş tedavisinde, sezaryen ameliyatı sonrasında, bademcik iltihaplarında bölgede iletişim ağı olumsuz olarak etkilenir. Beraberinde hayat boyu kalıcı hasarlar meydana gelebilir. Bu bölgelerdeki cilde nöral terapi uygulanarak iletişimde yaşanan bozukluk ya da hasar giderilebilmektedir. Nöral terapi, enjeksiyon tedavisi olarak algılansa da aslında amaç bölgeye ilaç enjekte etmek değildir.

Nöral terapi hangi hastalıklar için kullanılır?

Nörolojik hastalıklar

 • Baş dönmesi
 • Tüm baş ağrıları
 • Yüz felci
 • Karpal tünel sendromu, ulnar oluk sendromu
 • Farklı nörolojik hastalıklar
 • Kulak çınlaması, meniere hastalığı

Ağrı tedavisinde

 • Küme baş ağrısı
 • Gerilim tipi baş ağrısı
 • Trigeminel nevralji
 • Migren
 • Zona ağrısı, nöropatik ağrılar ve sinir travmaları
 • Bel, boyun, sırt ağrıları ve fıtıkları
 • Omurga kireçlenmeleri

Diğer hastalıklar

 • Diz omuz, tendinit ve aktivite yaralanmaları
 • Romatizmal hastalıklar
 • Ameliyat izleri
 • Tiroid hastalıklar
 • Hormonal bozukluklar
 • Adet düzensizlikleri
 • Erken menopoz

Nöral terapi kimlere uygulanır?

Nöral terapi, hastalıkları nedeniyle ilaç tedavisi uygulanmış, ancak herhangi bir yanıt alamamış, çaresiz kalmış hastalara uygulanan bir tedavi seçeneğidir. Tedavi her yaş grubundan insana uygulanabilir. Nöral terapi;

 • Gebelik döneminde ve emzirme dönemindeki anneler için kullanılabilir.
 • Diyabet, tansiyon, kalp gibi hastalıkları olan hastalar için ilaç tedavisinin yanında destek amacıyla kullanılabilir.
 • Kan sulandırıcı ilaç kullananlarda uygulanan bir tedavi olsa da bazı noktalarda dikkatli olunması gerekir.

Nöral terapi nasıl uygulanır?

Tedavi, iğne, sinir tedavisi, enjeksiyon gibi kelimelerle bağlantılı olsa da uygulanan iğneler sinirlere yapılamaz. Otonom sinir sistemi vücudun her tarafında vardır. Tedavinin amacı uyarıcı etki sağlamaktır. Uygulanan enjeksiyonlar bölgeyi uyarmak amacıyla yapılır. Cilt üzerinde ufak iğneler ile gerçekleştirilir. Ameliyat, yara gibi izlerin tümüne uygulanabilir. Amaç iğne ile bölgeye ilaç enjekte etmek değildir. Otonom sinir sisteminde olumlu sonuçlara ulaşmaktır.

Nöral terapinin yan etkileri

Nöral terapi halk arasında iğne tedavisi olarak algılanmakta ve iğnenin sinirlere yapıldığı düşünülmektedir. Bu nedenle de bir korku oluşmaktadır. Ülkemizde çok yaygın olarak kullanılan bir tedavi olmasa da batıda yıllardır uygulanan nöral terapinin bilindik herhangi bir yan etkisi yoktur.

 • Doğal bir tedavidir ve kesinlikle ilaç tedavisi değildir.
 • İğneler ile kısa süreli otonom sinir sisteminde uyarı oluşturularak bu uyarıdan yararlanılır.
 • İğne cilde uygulanmaz. Sinir ağında uygulanarak hasarlanmış sinirler onarılır.
 • Tedavide kullanılan procain en kısa etkisi olan anesteziktir. En fazla 20 dakika kadar etkili olur. Madde ısırgan otu ve acı bademden elde edilir.
Son Güncelleme : 25.02.2021 19:35:03
Nöral Terapi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Nöral Terapi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Nöral Terapi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022