Niyobyum

Niyobyum

Niyobyum, Sembolü Nb, atom numarası 41 olan kimyasal bir elementtir. Grek mitolojisinde Nıobe Tantalus'un kızıdır. Söz konusu olan bu element ilk defa İngiliz kimyacısı Charles Hatchett tarafından ABD'de New England'dan elde edilen bir mineral de keşfetmiş. Ayrıca bu elemente kolombiyum ismi verilmiş. Bu gerçeği 1949'da uluslar arası kimya anlaşmasına göre niyobyum ismi ve sembolü olarak da Nb olarak kabul edilmiş. Atom ağırlığı 92.90638 g/mol, rengi de oda koşullarında metalik gridir. Oda koşullarında katı bir halde bulunur. D-blok elementi olarak bir metaldir. Niyobyum periyodik cetvelin V ve B grubunda yer alan bir geçiş metalidir. Tantala benzerliği ile metalik özellikleri bulunur. Niobit mineralinin içerisinde meydana gelir. Ayrıca dövülebilir özelliği ile uzayan bir element olup, kolayca eriyebilir ve parlaklığını asla yitirmez. Yüksek sıcaklıklarda bile oksijen, karbon, halojen, azot, sülfür ve diğer metallerle birlikte reaksiyona geçer. Nitrik ve hidroklorik asitlerin karışımında yoğun bir şekilde erime gösterir. Doğada en fazla görülen niyobit ve niobit tantalit mineralleri içerisinde bulunur. Aynı zamanda minerallerin de bulunan tantal ve niyobyumun kimyasal özellikleri birbirine benzediği için ayrışması zordur. Çünkü niyobyum mineralinden önce alkali çözelti ile beraber hidroflorik asit yardımıyla eksrakte elde edilir. Çözeltideki tantal sıvı ve ekstraksiyon yardımı ile ayrılır. Bu uygulamada tantal tuzu ile ekstrakte edilir. Bu esnada niyobyum çözeltide kalır ve yüksek dayanıklı yapı çeliklerine de katkı maddesi olarak da kullanılır. Katışıksız halde iken yumuşak ve sünek bir metal olarak niobyumun görünümü gümüşi beyazdır ve parlatıldığı zaman platini andırır.

Niyobyum Kimyasal Özellikleri; Sert olma özelliği ile cilalı bir metaldir. Kırılgan ve dövülebilir. Kolaylıkla erir ve kararmaz. Niyobyumun on iki tane radyoaktif izotopu vardır. Radyoaktif olmayan niyobyumun atom ağırlığı 93'tür. 12 izotopun atom ağırlıkları ise 89-101 arasında değişkenlik gösterir. Yoğunluğu 8,4 g/cm3'tür. Erime noktası 1950 derecede olup, kaynama noktası 2900 derecedir. Niyobyum erimiş halinde iken alkali metal soğutucuların yenim bir etkisine karşı dayanıklılığı ve ısıl nötron tepkime karşı kesitinin düşük olması nedeniyle uranyuma benzer. Bu özellikleri ile nükleer reaktör çekirdeklerinde kullanılır. Sıcak baskı kalıplarının yapımında da kullanılan kanıtlanmış bir karbürle niyobyum katıldığında daha da sertleşme özelliği verir. Bu durumda darbelere ve ısınmaya karşı daha dayanıklı bir hale gelir. MIBK çözeltisi ile ekstraksiyonu içerisinde organik çözelti niyobyum içerir.

Niyobyum Kullanım Alanları; Niyobyumun gaz emilimine karşı kabiliyeti iyi olduğu zamanlarda, vakum tüplerinin imalatında kullanılır. Paslanmaz çelik gibi malzemelerin hazırlanmasında kullanılır. Çünkü niyobyum yüksek sıcaklıkta bile korozyonu önler. Yani çözeltideki niyobyum oksidine dönüştürülür ve karbon ve sodyum ile birleşerek indirgenerek saf metalik bir niyobyum meydana gelir. Bu yüzden niyobyumun eklenmesiyle krom çeliği işlenebilir ve dayanıklılığı artar. Binlerce kilometre uzunluktaki gaz boruları niyobyum çelik borusudur. Niyobyumun bileşikleri önem arz etmez. Fakat karbon bileşiği oldukça önemlidir. Niyobyum ile zirkonyum aşamasında niyobyum ve kalay alaşımları bir nevi iletken oldukları için elektronik sanayide kullanılır.

Son Güncelleme : 16.02.2021 12:10:42
Niyobyum ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Niyobyum Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Niyobyum"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022