Neptünyum

Neptünyum

Neptünyum, transuranyum ailesinden bir tanesi olan bu element yapay olarak elde edilen radyoaktif bir elementtir. Neptünyum elementi sentetik olarak üretilen ilk transuranyum elementi olarak bilinir. Periyodik cetvel de III B grubunda aktanitler arasında bulunur. Gümüş renkli metal olup, en iyi bilinen elementi Np- 237'dir.

Neptünyumun keşfedilmesi
Bu element ilk olarak 1940 yılında Edwin McMilan ve P.H.Abelson tarafından yapılan çalışmalarda Berkeley laboratuvarında uranyum siklotrondan elde edilen nötronların bombardıman edilmesiyle neptünyum elementi bulunmuştur.
Bu elementin doğada var olduğunun araştırması uzun yıllar devam etmiştir. Son yapılan çalışmalarda nötron elementinin sebep olduğu dönüşüm reaksiyonları sebebiyle Uranyum maddelerinde eser miktarda olduğu belirtilmiştir. Elde edilen verilerin herhangi bir maden değeri olmadığından dolayı dünyada neptünyum madenciliği diye bir olgu oluşmamıştır.

Neptünyumun elde edilmesi
Bu elementi elde etmenin tek yolu vardır. Bu ise nükleer reaktörlerde bulunan hızlandırıcı uranyumun nötronlarla bombardıman edilmesi sonucunda bu madde elde edilebilir. Böylece neptünyum bombardımanından elde edilen reaktörlerde yakıt olarak kullanılan Uranyum elementinin yeniden işlenmesi ile bu element meydana gelir. Bu yöntem sayesinde ileri düzeyde nükleer teknolojinin var olması sağlanabilir.

Neptünyumun dünyadaki hali
Son zamanlarda yapılan araştırmalarda, Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezleri tarafından yürütülen çalışmalarda nükleer vektör mevcut olarak bulunamamıştır. Bu araştırmaya göre reaktörlerin kullanılmış halinde çok az miktarda neptünyumun bulunduğu ve neptünyum elde etmek için söz konusu kullanılan yakıtların yeniden işlenmesi gerektiği belirtmiştir. Uygulanan bu teknoloji bizim ülkemizde henüz mevcut değildir. Büyük miktarlarda yapay yoldan elde edilecek neptünyumun dünyada herhangi bir alıcı mevcut değildir. Bu element enerji üretiminde kullanılan bir yakıt gibi anlatılsa da doğru bir olgu değildir. Teknik olarak açıklamak gerekirse nükleer reaktörlerde enerji üretimi elementlerin yani Plütonyum ve uranyum gibi izotoplara bölünmesi ile meydana gelmektedir. Bu reaksiyon sonucunda hazır olarak bulunan fisyon ürün elementleri ve bir miktar enerji ortaya çıkmaktadır. Enerji üretiminde kullanılan günümüzde nükleer reaktörler kontrollü ve devamlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Neptünyum ağır bir element olmasının yanında bazı izotopların fisyon reaksiyon yapabilmesi nedeniyle enerji üretiminde kullanılabilecek devamlı ve kontrollü bölünmede reaksiyonları olan özel konfigürasyonlarda gerçekleştirebilmesi mümkün olan bir elementtir. Bu yöntem daha çok enerji üretiminden ziyade Nükleer Silahsızlanma çalışmaları içerisinde devam etmektedir. Dünyadaki değişik laboratuvarlarda neptünyumun hangi şartlarda, devamlı ve kontrollü bölünme reaksiyonlardan gerçekleştirilebileceği yönünde araştırmalar devam etmektedir. 2002 yılında uluslararası medyada Los Alamos laboratuvarında deney koşullarından bu maddenin kullanılması ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda nükleer silahların yayılmasını önlemek amacıyla yapılan kapsamlı çalışmalarda neptünyum maddesinin uluslararası Atom Enerjisi tarafından güvence denetimi anlaşmaları kapsamında Plütonyum ve Uranyum gibi izlenimi devam etmektedir. Sonuç olarak ifade etmek gerekirse neptünyum maddesinin günümüz koşullarında enerji kaynağı olarak kullanılması gibi bir oluşum bulunmamaktadır. Ayrıca bu konu ile ilgili nükleer reaktörler bulunmamaktadır. Nükleer amaçlı olarak ileri seviyede bulunan bazı ülkelerde daha çok araştırma amaçlı olarak kullanma amaçlı neptünyum elementi yapay olarak elde edilmektedir.

Neptünyum sembolleri
Bu elementin atom numarası: 93'tür. Element serisi: aktinitler grubu, Görünüş rengi: gümüş gri. Atom ağırlığı: 237 g\mol
Maddenin halı: katı halde, Yoğunluğu: 20,45 Erime noktası: 638,8 Neptünyum elementi sembolü: Np
Son Güncelleme : 17.02.2021 14:53:12
Neptünyum ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Neptünyum Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Neptünyum"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan enjeksiyon, bir deri altı enjeksiyonudur. Ağız yolu ile verilemeyen ilaçlara uygulanır. Deri altında ilaç emilimi kapiller yolu ile olmaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022