Mutasyon

Mutasyon

Mutasyon, Mutasyon, insanlarda ve hayvanlarda canlı şeklinde bulunan hücresinin çekirdek kısmında yer alan ve kalıtsal olan özelliklerinin oluşmasını sağlayan DNA molekülünün, radyasyon, ultraviyole, ani bir şekilde meydana gelen sıcaklık değerlerinin farklılaşması ve kimyasallar neticesinde bozulmaya uğramasıdır. Mutasyonlar, genetik olan bilgiyi bulunduran DNA molekülünde, yok olmaya, yerlerinin farklılaşmasına neden olur ve bu çoğu vakit yüksek olan tahribatlar ile neticelenir. Bu olayda canlının protein yada enzim yapısı ve onunla birlikte metabolizması farklılaşır. Genlerde oluşan bu farklılaşmalara mutasyon adı verilirken, mutasyona sebep olan maddelere mutajen maddeler denir.

İnsanların ve hayvanların vücut hücrelerinde oluşan mutasyonlar yalnızca o canlıyı etkilerken, üreme hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar gelecek olan nesillere de aktarılır. DNA, hücrenin yöneten molekülllerdir ve yapısında insan ve hayvanların kalıtsal şeklinde olan özelliklerine etkisi bulunan genler yer alır. Kalıtsal olan bilgiler bu genler sayesinde taşınır. Yemek yeme, soluk alıp verme, üreme şeklindeki canlılığı sürdürmekte gerekli olan faaliyetlerini de yönetmektedir.

DNA’nın temel yapı olan birimleri nükleotitlerdir. Bir nükleotidin yapısında yer alan birimler; fosfat, seker ve organik bazdır. Organik bazlar adenin, timin, sitozin ve guanin şeklindedir. DNA’da bulunan bilgiler dört ayrı şeklinde olan nükleotidin özel ve manalı bir sıra içerisinde dizilmesi ile meydana gelirler. DNA molekülünün kendi kendine eşleme yaparken hata meydana getirmesi ile bu sıralamada karışıklık oluşması görülür ve o yapı tamamen bozulur. Buda değişik olan genetik özelliklerin meydana gelmesine neden olabilir.

Mutasyon Çeşitleri; Mutasyonun en önemli etki gösteren özelliklerinden biride, bir sonraki gelen nesile değişik olan genetik özellikler aktarılmasına sebep olmasından dolayı kaynaklanmaktadır. Eşey hücresi mutasyonları kalıtsal bir şekilde olan ve bir sonra gelen nesillere devredilen mutasyonlardır. İnsan ve hayvanlarda değişik olan fiziksel özelliklerin meydana gelmesine neden olmaktadırlar. Mutasyonlar, kromozom mutasyonları ve nokta mutasyonları şeklinde ikiye ayrılmaktadırlar.

Gen Mutasyonları; Kromozomların yapısında veya miktarında herhangi bir farklılık meydana gelmeden DNA’nın kısıtlı olan bir kısmında doğal bir şekilde yada deneysel bir şekilde oluşan mutasyonlardır. Mutasyona uğramış olan bir gende meydana gelen tahribat sayısına göre ender olarak eski şekline dönebilir. DNA’da bir yada birkaç baz sırasının farklılaşması, birbirinden kopması, zincire değişik olan bazların eklenmesi yada eksilmesi şeklindeki neticeler bu mutasyona sebep olabilmektedir.

Üreme hücrelerinde meydana gelen nokta şeklinde olan mutasyonlar spermlere, yani nesilden nesile devredilir. DNA’ya baz ilave yapılması yada DNA’dan baz çıkarılması en zararlı olan iki mutasyon cinsi şeklinde bilinmektedir. Kod okuma çerçevesinin kayması ile genin yapısında meydana gelen önemli farklılıklar oluşur. Ultraviyole ışınları, radyasyon, radyoaktif olan materyaller, bazı mutajenik şeklinde olan kimyasallar gen mutasyonlarına sebep olan mutosyonlardır. Bu genlerin yayılmasının önüne geçebilmek için, mutasyona uğramış olan insan ve hayvanların üreme yeteneğinin ortadan kalkmasına bağlıdır.

Kromozom Mutasyonları; Kromozom mutasyonları, kromozomun bir parçasında kopma meydana gelmesi yada parçanın yer değiştirmesi esnasında yanlış yapısal veya sayısal farklılıklar neticesinde meydana gelir. Mayoz ve mitoz bölünme esnasında oluşan hatalardan meydana gelir ve daha kötü olan hasarların meydana gelmesine sebep olur. Mayoz bölünmenin ilk olarak meydana gelen kısımlarında ve genetik olan bölümlerinde farklılık meydana gelmesi sağlanır.

Ara sırada olsa kromatitler, crossing-over olmadan parçanı değişmesi oluşmaktadır. Kromozomun bir bölümünün kendini eşlemesi ile, bir kromozomun değişik bir kromozoma tutunması, kromozomun bir parçasının ayrılıp yok olması, kromozomal materyalde eksilme yada yükselme, kromozomun uçlarının kopması ve halka biçiminde birleşmesi şeklindeki farklılıklar kromozomun yapısında oluşan farklılaşmalardır.

Son Güncelleme : 13.12.2020 13:25:02
Mutasyon ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Mutasyon Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Mutasyon"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan enjeksiyon, bir deri altı enjeksiyonudur. Ağız yolu ile verilemeyen ilaçlara uygulanır. Deri altında ilaç emilimi kapiller yolu ile olmaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022