Morfoloji

Morfoloji

Morfoloji, biyoloji alanında canlıların incelenmesi ile ilgilenen bir dalın ismi olan morfoloji biliminin bir başka ilgilendiği alan ise dil biliminde kelimelerin incelenmesidir. Aynı zamanda biçim bilim olarak da adlandırılan morfoloji dil bilimdeki kelimelerin anlamlarının çözümlenmesi ve tanımlanması ile uğraşılan çalışmalarda da kullanılmaktadır. Morfoloji bilimi dil biliminde yer alan kelimelerin sadece anlamlandırılması için değil, dilin yapısını bir bütün şeklinde algılayarak bir başka kelimeler ile olan ilişkilerini de incelemektedir. Dil biliminin bir dalı olan morfoloji bilimi, kelimelerin anlamlandırılması ve tanımlanması için farklı dil yapılarını da araştırarak anlam bağı kurmaya çalışan son derece geniş kapsamlı bir inceleme alanına sahiptir. Morfoloji bilimi yüzyıllar boyunca dilde kullanılan kelimelerin yazılış biçiminden okunuşuna kadarki gelişimini izleyen ve farklı dil yapılarında kullanılan kelimelerin tarih boyunca uğramış oldukları değişimleri ve farklı anlamlar kazandıklarını da araştırmaktadır.

Morfoloji bilimi bir dilin herhangi bir anlama gelen en küçük kelime yapısını bile incelemektedir. Morfoloji dil biliminin en önemli temel alt dallarını oluşturmaktadır. En küçük kelime yapılarını yani morfemlerin bir araya gelmesi ile anlam bütünlüğüne sahip olan kelimeleri oluşturma biçimini de kapsayan oldukça geniş bir inceleme alanına sahip olan morfoloji bilimi kendi içerisinde daha farklı alt dallarda uzmanlaşma imkanına da sahiptir. Morfoloji bilimi dil biliminin dışında modern biyoloji alanında da kullanılmaktadır. Söz konusu biçim bilim konusu olan biyoloji alanı çok daha farklı bir anlama sahiptir. Yaşamını sürdüren canlı varlıkların sahip oldukları fiziksel özelliklerini ve şekillerini inceleyen biyoloji alanının bir alt dalı olan morfoloji bilimi canlılara ait olan bütün fiziksel yapı birimlerinin üzerinde araştırmalar da yapmaktadır. Morfolojinin bir başka ilgilendiği konu ise biyoloji alanındaki canlı varlıkların fiziksel yapılarını ilgilendiren sahip olduğu bütün özellikleri kapsamaktadır. Canlı varlıkların fiziksel yapılarını inceleyen bütün özellikleri içermektedir. Aynı zamanda yapı, doku, iskelet ve organ gibi yapısal özelliklerini de incelemekte ve oldukça kapsamlı araştırmalar yapmaktadır.

Morfoloji kelimesi doğrudan ve açık bir şekilde insanların algılayabildikleri ve atomlardan meydana gelen maddeleri ilgilendirdiğinden, astronomi bilimi gibi farklı bilim dalları da bu kelimeyi kullanırlar. Madde adı vererek tanımlamış olduğumuz bütün ''şeylerin'' bir özelliği ve şekli olduğundan morfoloji de canlı bir varlık olsun yada olmasın biçimler üzerinde araştırma yaptığından uzay alanında galaksilerin veya yıldızların sahip oldukları şekillerin incelenmesi ve araştırılmasında morfoloji bilimine başvurulmaktadır. Evrenin birbirinden farklı köşelerinde yer alan aralarında milyarlarca ışık yılı mesafesi olmasına rağmen şekil olarak birbirine benzeyen galaksilerinde içinde bulunduğu yüz milyarca bulunan yıldız ve bu yıldızların oluşturmuş olduğu sayısız sistemlerin araştırılması ve detaylı bir şekilde incelenmesi için astronomi bilimi de morfoloji bilimine başvurmaktadır. İncelenen ve araştırılan konu uzay olduğundan astronomi biliminin morfoloji anlayışı oldukça farklı ve içeriğinde genelde teorik fizik ile matematiğin kullanıldığı bir inceleme olmuş olsa da uzayın incelenmesinde bile morfoloji bilimine başvurulmaktadır.
Morfoloji Biliminin Alt Dalları
  • Sistoloji: Dokuları meydana getiren hücrelerin mikroskobik yapısını inceler.
  • Anatomi: Organizmaların gözle görülebilen iç ve dış yapısını araştırmaktadır.
  • Embriyoloji: Döllenen yumurta yani zigot içerisinde serbest olarak yaşamını sürdüren bir organizma oluşana kadar geçen evrelerin bütününü inceler.
  • Histoloji: Organları oluşturmak ile görevli olan dokuların mikroskobik yapısını incelemektedir.
Son Güncelleme : 20.02.2021 13:37:19
Morfoloji ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Morfoloji Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Morfoloji"
Merhaba,sistoloji histolojinin alt dalı mıdır?
Kullanıcı . 13.12.2016
CEVAP YAZ
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan enjeksiyon, bir deri altı enjeksiyonudur. Ağız yolu ile verilemeyen ilaçlara uygulanır. Deri altında ilaç emilimi kapiller yolu ile olmaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022