Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Molekül

Molekül

Molekül, iki ya da daha fazla atomun birbirleri arasında kimyasal bağ oluşturmasıdır. Atomların aynı cins ya da farklı cins olmalarının bir önemi yoktur. Atomların doğada tek başına bulunmazlar. Genellikle molekül halinde bulunurlar. Molekülleri meydana getiren atomların kendisine özgü yapıları ve bir dizilişleri vardır. Maddeyi oluşturan moleküllerin arasındaki boşluklar maddenin haline göre değişir. Moleküller barındırdıkları atom sayısına göre basit ve karmaşık yapılı moleküller, çeşitlerine göre de aynı cins ve farklı cins moleküller olarak gruplara ayrılır. Az sayıda atomdan oluşan moleküllere basit yapılı, çok fazla sayıda atomdan oluşan moleküllere ise karmaşık yapılı molekül adı verilmektedir. Su, hidrojen, karbondioksit, iyot, oksijen ve karbonmonoksit basit yapılı moleküllere örnek gösterilebilirken karbonhidrat, yağ, protein ve şeker karmaşık yapılı moleküllere örnek gösterilebilir.

Aynı Cins Atomların Molekülleri


Aynı cins atomlar bir araya gelerek element moleküllerini oluşturur. Aynı cins element molekülleri de bir araya gelerek elementin kendisini oluşturur. Elementlerin küçük taneciği moleküllerdir. Aynı cins atomlardan meydana geldiği için bu atomların boyutları ve özellikleri de birbiriyle aynıdır. Örneğin oksijen molekülü iki adet oksijen atomunun oluşmasından meydana gelir. Çok fazla sayıda oksijen molekülü bir araya gelerek oksijen elementini oluşturur.

Farklı Cins Atomların Molekülleri


Farklı cins atomların bir araya gelmesi moleküllerini oluşturur. Farklı cins bileşik molekülleri de bir araya gelerek bileşiğin kendisini oluşturur. Bileşiklerin en küçük taneciği moleküllerdir. Farklı cins atomlardan meydana geldiği için bu atomların boyutları ve özellikleri de birbirinden farklıdır. Örneğin su molekülü iki tane hidrojen ve bir tane oksijen atomunun oluşmasından meydana gelir. Çok fazla sayıda su molekülü bir araya gelerek su bileşiğini oluşturur.

Molekül Hareketleri


Moleküller arasında biri çekici diğeri itici olmak üzere iki tür kuvvet vardır. Basınç ve ısıya bağlı olarak bu kuvvetler molekülleri sıvı ya da katı halde bir arada tutabilir. Genel olarak bir maddedeki ısı enerjisi arttıkça moleküllerinin hareketi de artar. Ötelenme, dönme ve titreşim olarak üç türlü molekül hareketi vardır. Molekül ötelenme hareketinde ileriye fırlatılan bir top gibi hareket eder. Molekül dönme hareketinde molekülün bir parçası diğer bir parçası etrafında döner. Molekül titreşim hareketinde ise molekül birbirlerine yay ile bağlıymış gibi ileri geri hareket eder. Moleküllerin titreşimlerin hızlı saniyede 10 trilyon, dönme hızı saniyede 100 milyar, öteleme hızı ise saatte birkaç kilometredir. Molekülün hareketinin türü ve derecesi maddenin sahip olduğu ısı enerjisine bağlıdır. Isı çok düşükse moleküller sadece titreşim hareketi yapabilir. Isı arttıkça molekül, titreşimin yanında dönme hareketi de yapabilir. Isı daha da yükselirse moleküller öteleme, kayma, birbiri üzerinde atlama gibi hareketler yaparlar. Çok daha yüksek ısılarda ise moleküllerin birbirlerine bağlılıkları azdır ve serbestçe hareket edebilirler.
Son Güncelleme : 18.01.2024 23:19:49
Molekül ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Molekül Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Molekül"
Molekül incelemek için mikroskop dışında kullanılabilecek başka bir cihaz var mı?
Cengiz . 30.09.2018 21:38:44
CEVAP YAZ
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bugüne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok ...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli birçok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biri de metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim adamı Nagay...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultusund...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma ya da geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insan...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayının sırrını bir ...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. N 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı, elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çünk...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (Lavoi...
Cıva
Cıva
Cıva, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (Galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Cıva zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Cıva
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Nisan - 2024