Mikrobiyoloji

Mikrobiyoloji

Mikrobiyoloji, mikropları ve mikro boyuttaki organizmaları inceleyen bilim dalı için yapılan tanımlamadır. Mikrobiyoloji bakteriler, virüsler, algler gibi canlıların incelenmesini içermektedir. Mikroorganizma denilince bakteriler, virüsler, protozonlar, mantar ve ilkel alg türleri anlaşılmaktadır. Bu bilim dalının yararlarının olduğu branşlar, tıp, tarım ve endüstridir.

Mikrobiyoloji sözcük olarak "mikros" "bios" ve"logos" kelimelerinin bir araya gelmesinden oluşmuştur. Mikrobiyoloji, mikroorganizma ismi verilen birçoğu mikroskop ile görülebilen canlıları inceleyen bilim dalıdır. Mikrobiyoloji mikroorganizmaların özelliklerini, canlılarla ve birbirleriyle ilişkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. Mikrobiyoloji kapsamlı kapsamlı bilim dalı olup pek çok dallara ayrılır. Bu dalların başlıcaları tıbbi mikrobiyoloji, su mikrobiyolojisi, endüstriyel mikrobiyoloji ve uzay mikrobiyolojisi benzeri dallardır. Ayrıca immunoloji, viroloji, parazitoloji ve mikoloji benzeri özel bir sınıfı inceleyen dallardan meydana gelir. Mikrop terimi, bilim dünyasına ilk kez 1878'de Fransız cerrahı Charles Sédillot aracılığıyla getirilmiştir. Sédillot, mikropların kendilerine özgü apayrı bir dünyasının var olduğunu savunmuştur. Mikrobiyoloji bilim dalı 5 ana kısma ayrılmıştır: Viroloji, bakteriyoloji, protozooloji, algoloji ve mikoloji. Bunlara ek olarak moleküler ve hücresel biyoloji, biyokimya,fizyoloji, ekoloji, botanik ve zoolojiyle de yakından alakalıdır. İnsanlar, etraflarının mikroplarla dolu olduğundan habersizlerdi. Oysa mikroorganizmalar, onların çevresindeki her yerde, eşyalarında üstelik derisinde ve bağırsaklarında milyonlarca yer alıyordu. İlerleyen yüzyıllarda insan bilmeden mikropları işlerinde kullanmaya başladı. Örneğin ekmek yapımı, peynir ve sirke imalatı, boza yapımı bunların başta gelenleridir.

Mikroskobun yer almasından (1590) 16 asır öncesinde yaşamış durumda olan Marcus Terentius Varro (M.Ö. 116-27), iltihaplar için; Buralarda ince ince hayvanlar ürüyor ki, bunların gözle görülmesi imkansızdır. demiştir. Padişah Fatih Mehmet Hanın hocası Akşemseddin de; Rahatsızlık insandan insana ya da topraktan insana gözle görülemeyen dinamik tohumlar aracılığıyla iletilir. demiştir. Mikroplar ile ilgili ilk kayıt, Robert Hooke'un Mikrographa eserindedir. 1665'te basılan bu eserde bir küf mantarının sporları ve pek çok küçük deniz kabuklusunun kabukları anlatılmıştı. Antonie van Leeuwenhoek ise bizzat yaptığı mikroskoplarla 1674'te protozoonları ve 1676'da bakterileri görmeyi başarmıştı. Mikrobiyolojinin oluşturulması, Pasteur ve Koch: Fransız kimyacısı Louis Pasteur, mikrobiyolojinin kurucusu olarak onaylanır. Pasteur içkili alkol üretiminde meydana çıkan fermentasyonun mayalar aracılığıyla yapıldığını ifade etti (1856). Pasteur'ün mayalar üzerindeki bu izahından ardından 1867'de İngiliz cerrahı Joseph Lister, antiseptik solüsyonları infeksiyonlara karşın koruma amaçlı olarak kullandı. Otoklav olarak bilinen mikropsuzlaştırma (Sterilizasyon) aracının Pasteur'ün iş arkadaşlarından Charles Chamberland aracılığıyla bulunmasıyla sterilizasyon işlemi laboratuvar ve ameliyathanelerde sürekli kullanılmaya başlamıştır. 1877'de Prusya'da ismi duyulmamış bir kasaba hekimi olan Robert Koch, belli bir bakterinin (Bacillus anthracis) şarbon faktörü olabildiğini kanıtlamıştır.
Son Güncelleme : 15.12.2020 09:57:28
Mikrobiyoloji ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Mikrobiyoloji Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Mikrobiyoloji"
Mikrobiyoloji hakkında geniş bir araştırma yapıyorum. Mikrobiyoloji hangi canlıların incelenmesini içerir? Mikrobiyoloji bilim dalı hangi alanlar için yararlıdır? Mikrop terimi ilk kez hangi bilim adamı tarafından getirilmiştir? Mikroplar ile ilgili kayıt hangi eserde ve kaç yılında yer almaktadır? Bakteriler hangi yılda ve kim tarafından görülmüştür? Detaylı olarak bilgi verir misiniz?
Ahmet . 04.10.2018 14:20:04
CEVAP YAZ
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022