Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Metal Enjeksiyon

Metal Enjeksiyon

Metal enjeksiyon, sıcaklık uygulama ve sıvı hale getirilmiş olan metalin önce özel enjeksiyon makineleri ile basınç uygulanarak özel kalıplarının içine enjekte yapılması işlemine metal enjeksiyon adı verilir. Eritilmiş metalin makine aktarımı vuruş şeklinde olup; ani olarak uygulanır. Bu makine mekanizmaya çekiç mekanizması adı verilir. Erime sıcaklığı Isıtılan metallerin özel makineler ile kalıpların içerisinde bulunması işlemini bu isim verilmiştir. Enjeksiyon döküm uygulamasında kullanılan makinelere metal enjeksiyon makinesi adı verilir. Metal enjeksiyon makineleri soğuk kamaralı ve sıcak kamaralı makineler olmak üzere iki bölüme ayrılır.

Metal enjeksiyon kalıplarının çeşitleri


Enjeksiyon kalıplarının maliyetleri yüksek olduğundan dolayı seri üretim ile binlerce parça üretimi yapılmamaktadır. Kalıplar genellikle sertleştirilmiş alüminyum ve çelik gibi maddelerden yapılır. Bir kalıp meydana getirmek için malzeme seçimi önemlidir. Öncelikli olarak ekonomik olanın tercih edilmesi gerekir. Çelik genellikle daha fazla maliyetlidir. Uzun ömürlü olmasından dolayı çelik parça imal ederek kullanım süresinin daha fazla olması sağlanır. Alüminyum kalıpların ise maliyet oranın daha az olduğu belirtilmiştir. Ancak alüminyum kalıpların çabuk ısınması ve çabuk aşınması sebebiyle üretimi kullanım açısından çeliklere oranla daha dayanıksızdır. Temel olarak soğuk kamara ve sıcak kamara metal enjeksiyon makinesi olmak üzere değişik tipleri bulunan metal enjeksiyon makinelerinin soğuk kamaralı makineler olan kısmı alüminyum ve pirinç dökümü yaparken; sıcak kamaralı makineler ise zamak dökümü yapar. Soğuk kamaralı makineler sıcak kamaralı makinelere oranla daha az çalışır. Bu sebeple sıcak kamaralı makineler daha seri çalıştığı için daha fazla kullanılır. Sadece magnezyum, zamak ve kurşun gibi erime noktası nispeten düşük metal ve alaşımları basabilmesi açısından soğuk kamaralı metal basma makineleri kullanılır.

Yüksek basınçlı metal enjeksiyon nasıl yapılır?


Basınçlı metal enjeksiyon takım çeliği en çok zorlayan uygulamaların başında yer alır. Özellikle takım çeliğinin yüksek süneklik ve tokluk, sıcak mukavemet, yüksek meneviş dayanımını sağlanması oldukça önemlidir. Bu makinelerin maliyeti çok pahalı olduğundan dolayı uzun kalıp ömrünüuzatmak için kalıpların kullanılan takım içeriklerinin yüksek kalitede olması gerekir. On tondan iki yüz elli tona kadar basınç yapabilen makineler vardır. Ağır tonajlı makineler genellikle otomotiv sektöründe kullanılır. Daha küçük basınçlı makineler ise ayakkabı, kemer, tekstil gibi sektörlerde hizmet vermesi için kullanılmaktadır.

Metal enjeksiyon kalıbının özellikleri nelerdir?


Sıcak iş çeliği yüksek sıcaklıklarda çalışmakta olan alüminyum, çelik, magnezyum ve diğer metallere şekil verilmesi gerekir. Yapılacak olan metal enjeksiyon kalıplarınınyüksek ve düşük basınç uygulamasına dayanıklı olması gerekir. Aşırı zor çalışma koşulları altında kullanıldığından kalıpların oldukça kaliteli olması gerekir. Kullanılan takım çeliklerinin yüksek kalitede olması zorunlu olurken; genel olarak sıcak iş uygulamalarında kullanılan takım çeliklerinin sıcak mukavemet ile mükemmel sünekliğe ve dolgunluğa sahip olması oldukça önemlidir. Sıcak takımları için önemli özellikler ise çeliklerin ısıl gerilmelere karşı yüksek direnç de bulunması ve sıcak için iyi aşınma dayanımı olması oldukça önemlidir. Ayrıca yapılan kalıpların performansını sağlamak için çeliğin tüm yönlerinde eş biçimli dağılımı sağlanmalıdır. Yapılan metal enjeksiyon kalıpları özellikleri arasında iyi bir termal iletkenlik bulunması yapılan kalıp için son derece önemlidir. Sıcaklık ile akma mukavemetinin oluşması gerekir.

Metal enjeksiyon yapımının tarihi

Öncelikli olarak alüminyum ve alaşımlarının çelik kalıplarda dökümü 1914 yılında meydana geldi. 1915 yılında ise Doehler pres döküm şirketi ilk olarak ticari alaşımlı parçalar meydana getirdi. Bu tekniği kullanılarak en küçük komponentlerden en büyük dökümlere kadar birçok çeşit ve birçok ebatta çeşitli parçalar üretti. Daha sonra çeşitli kategorilerde en yaygın imalat yöntemlerinden birisini kullanarak gerçekleştirdiği makinelere enjeksiyon makinesi adını verdi.
Son Güncelleme : 19.01.2024 01:37:23
Metal Enjeksiyon ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Metal Enjeksiyon Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Metal Enjeksiyon"
metal enjeksiyon döküm hakkında döküm konusunda danışmanlık yapılır döküm hataları hakkında bilgi ve eğitim verilir
Çoban Uğur . 17.01.2021 09:21:23
CEVAP YAZ
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bugüne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok ...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli birçok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biri de metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim adamı Nagay...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultusund...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma ya da geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insan...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayının sırrını bir ...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. N 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı, elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çünk...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (Lavoi...
Cıva
Cıva
Cıva, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (Galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Cıva zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Cıva
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan enjeksiyon, bir deri altı enjeksiyonudur. Ağız yolu ile verilemeyen ilaçlara uygulanır. Deri altında ilaç emilimi kapiller yolu ile olmaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Nisan - 2024