Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Metabolizma

Metabolizma

Metabolizma, canlılarda yaşamlarının devamı sırasında gerçekleşen bütün kimyasal tepkimelerin adıdır. Metabolizma canlılarda yapım ve yıkım gibi canlı vücudundaki hayati fonksiyonların tamamıdır. Doğadaki yaşayan bütün canlılar büyüme, çoğalma, hareket gibi yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmek için dışarıdan bazı maddeler ve enerji almak zorundadır. Bu maddeler ve enerji yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli olan moleküllerin sentezlenmesinde kullanılır. Bu maddeler organik ve inorganik moleküllerdir. Metabolizma gerçekleşirken bu moleküller canlı tarafından alınıp önce parçalanır ve yıkıma uğrar sonra gerekli moleküllerin sentezlenmesi için kullanılır. Metabolizmanın iki önemli safhası vardır. Bunlar katabolizma ve anabolizmadır. Metabolizmada canlı organizmasında gerçekleşen reaksiyonun başlangıçtaki maddenin sentezlenerek ürüne dönüşmesi sırasında meydana gelen kimyasal değişiklikleri ara metabolizma, bu değişiklikler sırasında meydana gelen ara ürünlere ise metabolitler ad verilir.

Katabolizma evresi


Katabolizma karmaşık moleküllü ve enerjice zengin olan moleküllerin küçük moleküllü yapılara parçalanmasına denir. Metabolizmanın yıkım safhası olarak da adlandırılır. Katabolizma tepkimeleri sırasında ortaya çıkan enerji hücresel faaliyetlerde kullanılırken bir kısmı ATP olarak depolanır. Örneğin fotosentez olayı gerçekleşirken ihtiyaç olan enerji bu şekilde elde edilir.

Katabolizma sürecinde ortaya çıkan enerji üç kısmında gerçekleşir. Birinci aşamada yağlar ve proteinler parçalanır bu parçalanma sırasında ortama bir ısı çıkar. İkinci aşamada bu ısının kullanılması ile ATP denilen enerji meydana gelir. Son aşamada ise tepkimeler sonucunda besin maddeleri su ve karbondioksite kadar parçalanır. Katabolizma evresinde elde edilen ATP oksijenli ve oksijensiz olarak katabolizma süreçlerinde kullanılır.

Oksijensiz katabolizma


Oksijensiz katabolizma evresinde besin maddeleri oksijen kullanılmadan yıkıma uğrar ve bunun sonucunda ATP sentezlenir. Oksijensiz katabolizma fermantasyon tepkimeleridir fakat hayvansal hücrelerde oksijensiz katabolizma tepkimesinden de kullanılır.

Oksijenli katabolizma


Oksijenli katabolizma evresinde besin maddelerinin yıkımı sırasında oksijen kullanılarak karbondioksit ve suya kadar yıkım gerçekleşir ve bu tepkime sonucunda ortaya çıkan enerjinin yarısı ısıya diğer yarısı ATP sentezlemek için kullanılır. Bu enerji gereken yerlerde kullanılır.

Anabolizma evresi

Anabolizma basit yapılı moleküllerin daha karmaşık yapılı moleküllere dönüşürken oluşan kimyasal değişimin adıdır. Metabolizmanın yapım faaliyeti olarak da adlandırılır. Anabolizmaya örnek olarak ise fotosentez yapımı, amino asitlerden protein sentezlenmesi, monosakkaritlerden disakkaritler ve polisakkaritlerin üretimi verilebilir.

Metabolizma reaksiyonların çeşitleri
  • Hidroliz reaksiyonları
  • Fosforilasyon reaksiyonları
  • Kondensasyon reaksiyonları
  • Oksidoredüksiyon reaksiyonları
  • Transaminasyon reaksiyonları
  • Trans metilasyon reaksiyonları
  • Transpeptidasyon reaksiyonları
  • Transaçilasyon reaksiyonları
  • Karboksilasyon reaksiyonları
Son Güncelleme : 03.11.2023 05:57:50
Metabolizma ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Metabolizma Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Metabolizma"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bugüne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok ...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin,  Uyuşturucu özellikli birçok madde  ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biri de metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultusund...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma ya da geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insan...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri,  Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara  ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve  önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma ola...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. N 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı, elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çünk...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları,  başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu ...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (Galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Kasım - 2023