Mayoz Bölünme

Mayoz Bölünme

Mayoz Bölünme, canlıların üreme organlarında meydana gelen eşeyli üreme yapan canlılarda erkek veya dişi üreme hücresinin oluşumuna yardımcı olan bir hücre bölünmesidir. Mayoz bölünme eşeyli üreme yapan canlılarda tür içinde kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar. Mayoz sonucu oluşan erkek veya dişi üreme hücreleri olgun bir üreme hücresinde bulunan kromozom takımı olduklarından ana canlıya ait kromozom çiftlerinden sadece birer tanesini bulundururlar. Bu da canlılarda çeşitliliğe neden olur. Bunlara ilave olarak, erkek veya dişi üreme hücresi yabancı döllenme yada tozlaşma gerçekleştirirse kalıtsal çeşitlilik daha da artmış olur. Mayoz bölünme sonucu oluşan bir hücre tekrar mayoz bölünme geçiremez. Mayoz bölünme birbirini takip eden Mayoz 1 ve Mayoz 2 adı verilen iki bölümden oluşur. Mayoz 1 ve Mayoz 2'de gerçekleşen ortak olaylar vardır. Bunlar hücre sayısının artması, sitokinezin gerçekleşmesi ve sentrozomun eşlenmesidir. Mitoz bölünme olayı başlamadan önce ana üreme hücresi bir hazırlık evresi geçirir. Bu hazırlık evresine interfaz adı verilir. Bu evre Mayoz 1'den önce gerçekleşir ve DNA molekülleriyle sentrioller kendisini eşler.

Mayoz 1

Çekirdek bölünmesi ve sitoplazma bölünmesi olarak iki ana evrede incelenir. Çekirdek bölünmesi ise profaz 1, metafaz 1, anafaz 1 ve telofaz 1 olmak üzere dört alt evrede gerçekleşir.

Çekirdek Bölünmesi

Profaz 1: Mayoz bölünmedeki en önemli evredir. Mayoz bölünme ve mitoz bölünme arasındaki en önemli farklılıkların görüldüğü evredir. Hücredeki homolog kromozom çiftleri bir araya gelerek tetrat adı verilen yapıları oluşturur. Her bir tetrat birbirinin homoloğu olan iki adet kromozomdan meydana gelir. Her bir kromozom da iki adet kromatitten oluşur. Böylece her tetrat dört adet kromatitten oluşur. Tetratı oluşturan kromatitlerden kardeş olamayanların birbirleriyle bir yapı oluşturmasına sinapsis adı verilir. Sinapsis sırasında kromatitler birbirleriyle temas ettikleri bölgeye klazma noktası denir. Tetratı oluşturan kromatitlerden kardeş olamayanların birbirleriyle gen alışverişi gerçekleştirmesine krossing over adı verilir. Böylece aynı türden farklı özelliklerin ortaya çıkmasını sağlanır. Her tetratta krossing over görülmeyebilir. İki genin krossing over ile biribirinden ayrılması genlerin arasındaki uzaklıkla doğru orantılıdır.
Metafaz 1: Bu evrede homolog kromozomlar tetrarlar halinde ekvatoral düzlemde dizilirler.
Anafaz 1: Bu evrede evatoral düzleminde dizilmiş olan homolog kromozom çiftleri birbirlerinden ayrılarak zıt kutuplara doğru çekilirler. Homolog kromozomları ayrılması olayı, mayoz bölünme sonucunda yapıları birbirinden farklı hücrelerin oluşumunda etkili olan faktörlerden bir tanesidir.
Telofaz 1: Her kutupta kutuplara çekilme işlemi tamamlanmış olan haploit kromozom takımı bulunur. Kromozomlar henüz iki kromatitli yapıda olduğu için DNA sayıları da henüz yarılanmamıştır. Bu evrede kromozomların etrafındaki çekirdek zarı oluşur.

Sitoplazma Bölünmesi

Telofaz I ile aynı anda sitoplazma bölünmesi de başlar. Bölünme sonucunda oluşan iki hücrenin kromozom sayısına n adı verilir. İki hücrenin genel olarak kalıtsal yapıları da birbirlerinden farklılık gösterir.

Mayoz 2

Mayoz 2’nin başında interfaz evresi yoktur. DNA eşleşmesi görülmez. Onun yerine sentrozom eşlenmesi görülür. Mayoz I sonucu oluşan iki hücrenin her biri mayoz 2 evresine girerek bu evredeki işlemler başlar.

Çekirdek Bölünmesi

Anafaz 2: Kromozomların kardeş kromatitleri kasılan iğ iplikleri sayesinde birbirlerinden ayrılır. Bu ayrılma sonucu zıt kutuplara doğru çekilirler. Birbirinden ayrılan bu kromatitlere kromozom adı verilir.
Telofaz 2: İğ iplikleri eriyip kaybolurken çekirdek zarı ve çekirdekçik oluşur. Telofaz 2’nin sonunda aynı sitoplazmayı paylaşan iki çekirdek meydana gelir. Oluşan her iki çekirdekte n adı verilen kromozomludur.

Sitoplazma Bölünmesi

Mayoz bölünme sonucunda 2n adı verilen kromozomlu bir hücreden n kromozomlu dört tane yavrulanmış hücre oluşur.

Son Güncelleme : 17.12.2020 20:19:39
Mayoz Bölünme ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Mayoz Bölünme Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Mayoz Bölünme"
Mayoz bölüğnme konusu şuan içerisinde bulunduğumuz konulardan biri ve ben bu konuda gerçekten çok zorlanıyorum. Mayoz bölünme konusunda tam olarak kouyu öğrennmem amacı ile bana detaylı bir kaynak verir misiniz?
Peküstün . 31.10.2018 00:59:10
CEVAP YAZ
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan enjeksiyon, bir deri altı enjeksiyonudur. Ağız yolu ile verilemeyen ilaçlara uygulanır. Deri altında ilaç emilimi kapiller yolu ile olmaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022