Manganez

Manganez

Manganez, kimyasal bir elementtir. Periyodik cetvelin 7 B gurubunda bulunmaktadır. Manganez elementi kimyasal özelliği demire benzerliği ile bilinir. Manganez 1774 tarihinde kimyacı bilim adamı Carl Wilhelm Scheele tarafından keşfedilmiştir. Manganez atom sayısı 25, atom ağırlığı 54,938 dir, manganez yoğunluğu 7,39 olan ve doğada oksit durumda bulunmaktadır. Manganez 4 adet alotropu bulunur çok sert ve kırılgan yapısı vardır. Manganez hali katı durumdadır görüntüsü metalik gridir. Metal durumundaki manganez nemli ortamlarda paslanır açık ortamlarda reaksiyon göstererek tepkime gösterir. Manganez yüksek sıcaklıklarda oksijen ve havayla yanar. Manganez mineral asitlerde çok çabuk çözünerek hidrojen çıkarır. Manganez filizleri arasında sık görüleni lusit sert oksididir. Manganez başkalaşım kayalarının aşınması ile meydana gelmektedir. Manganez yumrularının nasıl oluştuğu henüz tam olarak bilinmemektedir. Manganez yumruları rezervleri çok miktarda Büyük Okyanusta bulunmaktadır. Yapılan araştırmalara göre Büyük Okyanus tabanında 112 milyar ton manganez olduğu bilinmektedir. Manganez karada ise en büyük rezervler dünyada Güney Afrika, Avustralya, Rusya ve Gabon'da bulunmaktadır. Ülkemiz sınırlarında ise başlıca manganez rezervleri İstanbul Çatalca'da, Uşak Banaz'da ve Erzincan Tercan'da bulunmaktadır.
Manganezin elde edilmesi

Manganez açık ocak madenlerinde rahatlıkla elde edilmektedir bu kadar rahat elde edilmesi kaliteli manganez filizinin toprak yüzeyine yakın olmasındandır. Manganezin bütün filizleri fiziksel olarak işlenebilir. Manganez oranını yükseltmek için bir takım işlemlerden geçirilir bunlar eleme, yıkama, ayırma ve yüzdürmedir. Yeryüzünde manganez üretiminin çoğunluğu demir yapımında demir alaşımında kullanılmaktadır. Manganez içerisinde bulunan ferro yapısında yüksek derece karbon bulundurmaktadır. Bu ferro manganez hazırlığı için ilk madde olarak bilinir. İçerisinde %40 manganez filizi barındırır. Demir yapımı sırasında demir filizi ile karıştırılan ferro filizi fırınlarda kok kömürü ile indirgenmektedir. Silis manganezli demir başka fırınlarda manganez demir filizinin silikon ve karbon karıştırılarak üretilir. İçerisinde % 0,7 den az oranda karbon bulunur. Manganezin % 97-98 ağırlığında olması için alüminyumla alümino-termik diye bilinen işlemle indirgenmesi sonucu üretilir. Daha kuvvetli manganez ise manganez sülfatın elektrolizi ve vakumlu damıtma ile elde edilmesi mümkündür.
Manganez kullanım alanları

Manganez çoğunlukla ürün amaçlı kullanılmaktadır. Ferro manganez ve silis manganezli demir kullanımı olarak demir çelik yapımında kullanılır. Karbondan sonra gelen demirin en önemli birleşim elemanıdır. Demir üretiminde demir içerisine yüzde 1 manganez konulur. Çekme kuvveti az olan demire manganez katılarak çekme kuvveti yükseltilir. Bu sebep ve özelliğinden dolayı manganez yük taşıma aparatı, gemi yapımları ve paletli traktörlerin yapılmasında kullanılır.

Vücutta manganez eksikliği

İnsan vücudunda manganez eksikliği sonucunda saçların uzamaması, saçlarda beyazlama, diyabet, pankreas sorunları oluşmaktadır. Manganez eksikliği sürekli yorgunluk hissi, kilo kaybı, hafıza sorunları, bebeklerde büyüme geriliği, kemik ve kıkırdaklarda fazla dışa oluşum, bulantı ve kusma gibi sıkıntılara sebep olmaktadır. Birde insan vücudunda normalden fazla manganez olması da kişilerde parkinson (sinir sistemi hastalığı) olmasına sebep olmaktadır. Örnek olarak özellikle manganez madenlerinde çalışan insanlarda görülme riski çok yüksektir. Sağlıklı yetişkinlerin günlük alması gereken manganez miktarı 4 miligramdır.

Manganezin faydaları

Manganez vücut bağ dokularının, kemiklerin büyümesi ve gelişmesi için son derece önemli bir mineral olduğu bilinmektedir. Manganez sindirim ve besinlerden enerji elde edilmesini sağlamakta ve vücuttaki protein sentezlemesini yapmaktadır. Ayrıca manganez sinir sistemi gelişimi ve fonksiyonlarında çok faydalıdır. Manganez vücutta bulunan kanın pıhtılaşması açısından da çok büyük önem taşıyan mineraldir. Son olarak cinsel gücü arttırdığı ve kısırlığa iyi geldiği de bilinmektedir.

Manganezin bulunduğu besin maddeleri

Manganez minareli özellikle ve çoğunlukla yeşil yapraklı sebzelerde bulunmaktadır. Ayrıca meyvelerde, çayda, kuşkonmaz da bol miktarda bulunur. Tahıl gurubunda ise kepekli tahılların bütününde, ceviz, badem, fındık gibi yemişlerde bulunur.
Son Güncelleme : 03.01.2021 02:51:50
Manganez ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Manganez Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Manganez"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan enjeksiyon, bir deri altı enjeksiyonudur. Ağız yolu ile verilemeyen ilaçlara uygulanır. Deri altında ilaç emilimi kapiller yolu ile olmaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022