Maddenin Halleri

Maddenin Halleri

Maddenin halleri, fiziksel bir terim olarak bilinir. Bu haller maddenin aldığı farklı evrelerdir. Dünya dışında evrendeki maddenin %99'u plazma yani iyonlaşmış gaz halindedir. Maddeler farklı hale gelebilir. Bunun için ortam şartlarının doğru olması yeterlidir. Günlük yaşamda maddelerin dört farklı halde oldukları gözle görülebilir. Katı, sıvı, gaz ve plazma maddenin dört ayrı şekilde farklılık gösterdiği halleri olarak bilinir. Maddeler bunlar dışında çok farklı hallerde de bulunmaktadır. Fakat bunlar olağanüstü durumlarda gerçekleşirler. Bu durumlar çok yoğun ve cok soğuk maddeler halinde gerçekleşir. Katı halde olan madde kendi bileşen parçaları ile birarada tutunmaya çalışırlar ve sabit hacim şeklini korur. Sıvı halde olan madde de aynı şekilde hacmini korur. Fakat bulunduğu kabın şeklini korur. Bu parçalar birarada tutunuyor olsalar bile hareketleri oldukça serbesttir. Gaz halinde olan madde ise hem hacim olarak hemde aynı zamanda şekil olarak bulunduğu kabın şeklini kendiliğinden alır. Bu parçalar beraber aynı yerde bulunmazlar ve sabit bir yerde tutunmazlar. En son olarak plazma hali ise, nötr atomlar da olmak dahilinde, hacim ve şekil olarak tutarsızdırlar. Serbest bir şekilde ilerleyen çok sayıda iyon ve elektron içerirler. Bu yüzden evrende oldukça en fazla görülen hal olarak plazma hali bilinir. Şimdi gelin bu halleri ayrı bir şekilde ayrıntılı olarak inceleyelim.

Katı hali
Katılarda bulunan iyonlar, atomlar ve moleküller oldukça sıkı bir şekilde bir araya tutunurlar. Bu parçalar arasında olan bağlanma gücü oldukça kuvvetlidir. Parçalar bir araya çok sıkı olarak tutundukları için serbestçe hareket edemezler. Farklı durumlarda titreşim gösterdikleri olmuştur. Katıların da şekil değiştirilmesi mümkündür. Fakat bu bir dışarıdan kuvvet ile kırılarak veya kesilerek gerçekleşir. Maddenin halleri arasında yer alan katı hali çok farklı kristal yapıda bulunabilir. Örneğin, buzun çeşitli sıcak veya basınçlarda on beşe yakın kristal hali bilinir. Camlar ve diğer kristal olmayan yani kendine has biçimi olmayan katılar termal denge oluşturmazlar. Bu nedenle maddenin klasik olmayan hali olarak bilinirler. Ayrıca katılar sıvı hale, sıvılar da katı hale dönüşebilir. Katılar ayrıca gaz haline dönüşebilir. Bu durumlar eritilerek süblimleşme yolları ile gerçekleştirilir.

Sıvı hali
Sıvı haldeki bir madde asla kolay kolay sıkıştırılamaz. Bu yüzden sıvılar bulundukları kabın şeklini daima alır vaziyette bulunurlar. Basınç olarak bağımsız kalan sıvılar, sabit bir hacimde yer alırlar. Tabi bu durum sıcaklık ve hacmin sabit ise belli bir hacim alabilirler. Katı haldeki bir madde erime noktasının üzerinde ısıtılmış olursa bu katı ancak bu şekilde sıvı hale gelir. Moleküler arası kuvvetler de önemlidir. Çünkü moleküllerin birbirleriyle ilişki kurması yeterli enerjiye sahip ve yapılarının kuvvetli olduğunu gösterir. Bu şekilde verilen sıvı tamamlanmış olur. En son olarak bulundukları kap ile tamamlanırlar. Sıvıların hacimleri katılardan daha fazla büyüklük gösterir.

Gaz hali
Maddelerin halleri arasında bir diğer önemli halidir. Gaz molekülleri arasında alan oldukça geniş ve çok fazladır. Bağları oldukça çok zayıf hatta hiç yok denilecek kadar azdır. Genellikle serbest ve hızlı hareket halindedirler. Gazlar sıkıştırılabilir ve bulundukları kabın şeklini almak zorunda değillerdir. Aynı zamanda bulundukları kabın şeklini genişleterek serbest halde bulunabilirler. Gazda bulunan moleküller yeterli derecede kinetik enerjiye sahiplerdir. Bu nedenden dolayı moleküller arası uygulanan kuvvet çok azdır ve moleküller arası uzaklık boyutlarından oldukça daha büyüktür. Sıvılar, sabit başına ve kaynanama noktasının ısıtma ile ya da sabit sıcakta basınç azaltılması halinde bir gaza dönüşebilir.

Plazma hali
Maddenin halleri arasında en çok evrende bulunan bu hal, gazlarda olduğu gibi belli bir hacmi yoktur. Gazlardan farklı olarak elektrik akımını oldukça rahat iletirler. Manyetik alan ve elektrik akımını kendileri üretirler ve aynı zamanda elektromanyetik kuvvetlere karşı dirençli bir yapı göstererek karşılık verirler. Maddenin plazma hali çok farklı ve yanlış bir şekilde anlaşılmıştır. İnsanların çoğu farkında olmadan plazma hali ile sık sık karşılaşırlar. Ateş, ışıklandırma, elek kıvılcımları, floresan lambalar, neon ışıkları, plazma televizyonlar ve yıldızlar plazma halinde ışıklandırılmış plazma hallerine örnek verilebilir.

Maddenin halleri, çok farklı olarak yukarıdaki ana temel hallerden hariç haller bulunmaktadır. Ayrıca bu haller oldukça kendi aralarında farklılık göstermektedir. Maddenin dört ana hali olan katı, sıvı, gaz ve plazma her zaman bu şekilde bilinir ve bulundukları ortamlara göre değişkenlik gösterebilirler.
Son Güncelleme : 27.02.2021 08:45:05
Maddenin Halleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Maddenin Halleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Maddenin Halleri"
Maddenin halleri arasında maddenin plazma halinden bahsederken neon ışıkları ve elek kıvılcımlarından bahsedilmiş. Bu iki kavramın ne olduğunu bilmiyorum. Özellikle de elek kıvılcımlarının ne olduğu hakkında en ufak bir fikrim yok. Bu konuda bilgisi olan var mı? Elek kıvılcımlarına nasıl bir şey acaba? Açıklayabilir misiniz?
Kaan . 29.10.2018 11:41:16
CEVAP YAZ
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan enjeksiyon, bir deri altı enjeksiyonudur. Ağız yolu ile verilemeyen ilaçlara uygulanır. Deri altında ilaç emilimi kapiller yolu ile olmaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022