Lutesyum

Lutesyum

Lutesyum, Atom numarası 71 olan, atom ağırlığı 174,967 olan, periyodik cetvelin III B grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. İterbiyumun çözüşmesi ile oluşan, renksiz tuzlar veren, henüz uygulama alanı olmayan lantanitler serisinin son elementidir. Grubun en ağır üyesi olarak çözeltide üç değerli iyon verir. 1907 ve 1908 yılları arasında birbirlerinden haberi olmadan Carl Auer von Welsbach ve Georges Urbain Q tarafından keşfedilmiş. Elementini keşfeden Urbain, doğduğu yer olan Paris'in eski adı olan Lutein'den esinlenerek lutecium olarak bilinir. Auer ise cassiopeium ismini vererek lütesyum olarak benimsenmiştir. Lutesyum yeryüzünde doğal olarak çok az miktarda bulunur. İtriyum ve lantan ile birlikte, mıknatıs konusunu ele alan bilim adamları için büyük önem taşır. Bu amaçla diğer ender toprak iyonları veya madenleri esasa alınarak, atomsal veriye göre yarıçapları birbirinin aynısıdır. Bu yüzden etkili bir şekilde mıknatıslar ender toprak elementleriyle beraber çözeltisi veya karışık kristal biçimi ile tüm bileşikleri meydana getirirler. Buna rağmen kullanım alanı olduğundan daha fazla kısıtlıdır. Lutesyum metali lantanoidler mineralleri içerisinde bulunur. En bilinenleri arasında xenotim, monazit ve bastna asittir. Saf halinde iken lütesyumun florür bileşiğinin kalsiyum ile indirgenmesi sonucunda gerçekleşir. Bunlardan prometyum olarak tabiatta doğal şekliyle bulunmaz. Ancak nükleer fisyon ve füzyon ürünleri arasından birçok izotopu elde edilir ve işlemlerinde de kullanılmaktadır.

Lutesyum Kimyasal Özellikleri; Bu elementin kimyasal benzerliği ile ayrışım yapabilme özelliğini kullanabilmek için iyon değiştirici ve çözücülerle çekebilme gibi birbirinden ayırmada kullanılabilen teknikler arasındadır. Nadir toprak elementlerinin alaşım yada bileşik halinde çok fazla kullanım alanı vardır. Petrolün milyonlarca ton nadir toprak elementi kullanılmıştır. Ayrıca katalizör olarak, ketonların sekonder alkollerle beraber alkenlerin alkanlara hidrojenlendirilmesi açısından poliester vermek üzere hidrojen gidermesi gibi tepkimelerde kullanılır. Bununla aynı zamanda az miktarlarda nadir toprak elementi alaşım yada metalin erimesine katıldığı zaman safsız olanları toplar. Alaşımların yapısına da katılarak alaşımlara iyi özellikler kazandırırlar.

Lutesyum Kullanım Alanları; Demir-krom ve çelik alaşımlarında korozyana karşı direnci artırırlar. Bundan başka alüminyum, magnezyum ve vanadyum ile alaşımlarına da sıkça katılırlar. Bazı nadir toprak elementleri değişik sıcaklıklarda ferromanyetik, antiferromanyetik ve paramanyetik gibi özellikler gösterebilir. Örneğin holmiyum 20 derece olan K'nin altında ferromanyetik 20 derece ila 133 dereceye K arasında antiferromanyetik ve 133 derecenin K'nin üzerinde de paramanyetik özellikler gösterir. Bunun gibi ve benzeri özelliklerinden dolayı nadir toprak elementleri sayesinde elektronik sanayisinde de kullanılır. Saf lütesyum LuF3'ün kalsiyumla indirgenmesi sonucunda elde edilebilir. Ne kendisinin, ne de renksiz tuzlarının önemli bir kullanımı yoktur.

Son Güncelleme : 02.02.2021 05:55:15
Lutesyum ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Lutesyum Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Lutesyum"
Kimya dersinde öğretmenimiz lutesyum elementi hakkında ayrıntılı olarak araştırma yapmamı istedi. Acaba Letusyum elementi kimya sektöründe hangi alanlarda kullanılmaktadır. Ayrıca periyodik cetvelin hangi sırasında ilgili element bulunuyor. Ayrıca Kimya sanayinde Lutesyum elementinin kıymeti ve önemi nelerdir? Bilgilendirmeniz için şimdiden teşekkürler.
Cansu . 07.10.2018 20:27:32
CEVAP YAZ
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022