Kükürt

Kükürt

Kükürt, sarı olarak sarı renkli bir madendir doğada serbest olarak yada bileşik olarak bulunurlar kristal yapılı olan kükürt çoğunlukla Sicilya ve Amerika'da yer altında bulunan kayalar içerisinde depolanmış durumda bulunurlar. Kükürt atom sayısı:16, kükürt yoğunluğu:2,07 kükürt atom ağırlı 32,06 kükürt kaynama noktası 445 derece, kükürt erime noktası 110 derece olarak bilinmektedir. Kükürt simgesi (S) dir. Kükürt bileşik olarak çok çeşit madenler de bulunur kaynarca sularında bulunan galen, blend ve pirit metallerinin sülfürlerin de bileşik olarak bulunurlar. Ayrıca kıl, boynuz, ve albümin gibi organikler içerisinde de kükürt bulunur. Kükürt toplanarak fırınlarda kükürt filizleri fırınlara koni şeklinde sıralanarak konulur üstleri toprak yardımı ile kapatılır. Kapatılan toprak üzerine delik açılarak fırın ateşlenir ve fırın içerisinde bulunan ısı etkisi ile sıvılaşan kükürt havuzlara aktarılır.

Kükürt madeninin önemli bileşikleri (H2S) kükürt hidrojeni, kükürt trioksit ve kükürt dioksitdir. Dioksit renk gidericidir renksiz kokulu gazdır. Kükürtlü hidrojen zehirlidir çürük yumurta gibi kokan sıvı gazdır. Kükürt trioksit kristal ve sıvı gazdır. Kükürt dün oksijenle bir araya geldiği bileşiklerden fotoğrafçılıkta kullanılan tespit tozu olur bu tozlar triosülfatlar ve hiposülfitlerdır. Kükürt daima oksijensiz bileşiklerde 2 değerliklidir. Kükürt soy gazlar dışında bütün elementlerle reaksiyon verme özelliğine sahiptir. Saf kükürt tatsız ve kokusuz olup karbon tekraklorür de çözülürler ama suda çözünmezler. Kükürtte 9 izotop bulunur doğada bulunan kükürdün yüzde 95'i S-32 kararlı izotoptan oluşur yüzde 4'ü ise S-34 kararlı izotoptan oluşur ve diğer kararlı izotoplar 33 ve 36'dır. Kükürt elementinin erime noktası 119 derece kaynama noktası ise 44,6 derece arasındadır. 261 derecede havada bulunan kükürt ise hemen yanar. Kükürt elementinin elektrik ve ısı iletkenliği oldukça zayıftır. Yoğunluğu ise 2,07 g/cm3'dür. Bu elementin sertlik yapısı ise mohs derecesine bağlı olarak 2,5 civarındadır. Çeşitli alotropları olan kükürt bazı kimyevi özellikleri birbirlerinden oldukça farklıdır. Allotroplardan diğerlerine göre en değişiği ve en meşhur olanı ortorombik kristal şeklindedir. Bu şekle kükürt denir ve rengi amber renklidir. Monoklin kristal şeklinde olan kükürt elementi çok hafif sarı renklidir. Bu kristal şekil ısıtılarak kristal haline gelebilir. Kükürt 115-120 derece arası ısıtıldığında ise kükürt elementi açık sarı bir renk almaktadır. Kükürt elementi 160 dereceden sonra ise rengi koyulaşarak polimerleşme görülür.

Bütün kütle 187 dereceden sonra reçine gibi donar ve 444,6 derecede ise akıcı bir sıvı haline gelir. Ortaya çıkan bu sıvı suya döküldüğünde yumuşak, sarı, saydam ve lastik gibi bir kütle oluşur. Bu oluşan kütleye ise amorf kükürt denir. Kükürt buharları S8 ile S6 derece sıcaklıkta ise S4 ile S2 moleküllerinden oluşmaktadır. Kükürt elementi doğada çok yayılmış şekilde bulunmaktadır. Kükürt elementinin bir bölümü elementel şekilde bir bölümüyse bileşik halinde bulunur. Yerküresi ise yüzde 0.052'sini teşkil etmektedir. İspanyada, Amerika'da, İtalya'da ve Türkiye'de elementel halde bulunmaktadır. Ülkemizde ise en önemli yeri Keçiborlu'dadır.

Kükürt Elementi Bileşikleri

Yiyeceklerin ve yağların beyazlatılma işleminde, kağıt imalatında, etlerin saklanmasında, camların tavlanmasında ve soğutulmasında, kimyasal maddelerin elde edilmesinde kükürt kullanılmaktadır. Sanayi ortamında kükürt elementi, ham madde olarak oldukça yaygın bir şekilde kullanılan maddelerden birisidir. Örneğin Amerika da yılda kişi başına düşen kükürt üretimi 45 kilogram civarındadır, Avrupa ülkesinde ise bu civar ortalama olarak 32 kilogramdır, Hindistan ülkesinde ise bu oran yaklaşık olarak 0,9 kilogramdır.

Oda sıcaklığındaki bir kükürdün ısı verme olasılığı neredeyse yok gibidir. Kükürt oda sıcaklığında yalnızca cıva ile flour reaksiyonu verebilir. Kükürt elementinin en önemli bileşiği sülfat asidi (H2SO4)'dür. Dioksidin suyla birleşerek verdiği reaksiyon sonucunda sülfit asidi elde edilmektedir. SO2+H2O ve H2SO3 sülfit asidinin kullanıldığı bir başka yer ise organik bileşiklerin sentezinde tercih edilen bir maddedir. Beyazlatıcı olarak, kumaş ve samanların beyazlatılmasında, yiyecek ile meyvelerin saklanmasında, kağıt sanayisinde, metalurjide, parafinlerin rafinasyonunda ve analitik kimyada son olarak sülfit bileşiklerinin elde edilmesinde kullanılmaktadır. Karakteristik bir kokusu olan ve renksiz bir sıvı halinde bulunan sülfit asidin yoğunluğu ise 1,03 g/cm3 olarak suda çözülebilir. Kararsız bir yapıya sahip olan sülfit asit hava ile oksidi olarak H2SO4 haline gelerek aynı zamanda SO2 aşırı fazla olduğundan çabuk bozulabilir.
Son Güncelleme : 26.12.2020 21:35:38
Kükürt ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Kükürt Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Kükürt"
Malatyada kayısı zamanı sürekli kükürt kayısı işlenmesi sırasında kullanılmaktadır. Bu kükürtün insan vücuduna ciddi zararları var mıdır? Naıl önlemler alınabilir. Bu benim için çok önemli. Çünkü biz de kayısı işi ile uğraşıyoruz.
Uluçkan . 25.08.2018
CEVAP YAZ
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan enjeksiyon, bir deri altı enjeksiyonudur. Ağız yolu ile verilemeyen ilaçlara uygulanır. Deri altında ilaç emilimi kapiller yolu ile olmaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022