Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Korozyon

Korozyon

Korozyon, öncelikle metal ve metal alaşımlarının tüm kimyasal etkilerle aşınması olayıdır. Öncelikle dedim çünkü, korozyon yapı malzeme özelliği bulunduran tüm malzemelerin çevredeki etki ile değişip bozulması olarak da bilinmelidir. Korozyonun asıl sebebi, metallerin arındırılmış saf halde kararsız olmalarından dolayı oluşur. Çelik ve dökme demir gibi demir cinsinden olan malzeme gruplarının korozyonu paslanma adıyla anılır. Metallerde oluşan ısı etkisiyle aşınmalar oluşur veya zımpara gibi araçlarla oluşturulan aşınmalar korozyon değildir, korozyonla karıştırılmamalıdır.

Korozyon etkisiyle oluşan metallerdeki bazı değişiklikler şunlardır

  • Gümüş kararır.
  • Çinko, donuk ve beyaz renkli olan bir tabaka ile örtülür.
  • Demirin üstünde paslar oluşur.
  • Altın ve platin parlak halde kalır.
  • Bakırın üzerinde ise yeşil bir katman oluşur.
Farklı farklı korozyon çeşidi bulunmaktadır, bunlardan kısaca bahsedelim.

Galvanik Korozyon: Potansiyelleri birbirinden farklı iki metal birbirleriyle temas halinde iken, aralarında galvanik pil oluştururlar. Bu metallerden aktif olan anot, diğeri ise katot görevi görerek aktif olan metalde korozyon oluşumunu sağlar.

Çukur Korozyonu: Tahmin edildiği gibi metallerin yüzeyinde çukur oluşturarak meydana gelen bir korozyon çeşididir. Korozyon sonrası çukur oldukça büyür ve metalin o bölgesi kısa zaman sonra delinir. Bu yüzden çukur korozyonu tehlikeli olabilir.

Çatlak Korozyonu: Metalin yüzeyindeki küçük bir aralık veya çatlakta oluşan korozyonlardır. Asıl oluşum sebebi, çatlak içi ve çevresindeki elektrolit arasında oksijen konsantrasyonunun farklı oluşudur.

Homojen Korozyon: Metal yüzeyinin her bölgesinde eşit şekilde oluşan korozyon türüdür. Herhangi bir dış etkenden etkilenmeyen ve hepsi aynı tür maddeden oluşan metaller, homojen korozyona uğrarlar. Korozyonun sonucunda metalin her yeri aynı seviyede aşınmış olur.

Taneler Arası Korozyon: Metalin yapısındaki tanelerin sınır çizgisi hizasında gerçekleşen korozyon türüdür.

Erozyon Korozyonu: Korozif ortam ile metal arasında bağıl hareket sonucu, aşınmalar artar. Ortamda katı parçacıklar varsa korozyon hızı daha çok artar. Metal yüzeyinde delikler ve hendekler oluşur.

Gerilim Korozyonu: Çekme gerilimine maruz kalan ve saldırgan bir ortamda bulunan korozyona duyarlı malzemelerden oluşur.

Aralık Korozyonu: Önemli bir korozyon çeşididir, conta, cıvata gibi altı kapalı yüzeylerde ve aralıklarla oluşur.

Kaplama Bozukluğu Korozyonu: Kaplama bölgelerinde işçilik hatası ile bozulma ve delinmeler oluşur ve korozyona uğrarlar.

Seçimli Korozyon: Bir alaşım içindeki metallerin birbirlerinden önce veya sonra korozyona uğramalarıdır.

Tabakalaşma Korozyonu: Korozyona uğrayan metal tabakaların birbirinden ayrılması ve oluşan korozyon ürünlerinin de birbirinden ayrılması olayıdır.

Kavitasyon Korozyonu: Metal yüzeyine hızla akan sıvının, yüzeyde kabarcıklar oluşturması ve bu kabarcıkların büyüyüp patlamasıyla meydana gelir.

Kaçak Akım Korozyonu: Tren, tramvay gibi taşıtların kaçak akımı, toprak içinde bulunan yer altı borularında çok şiddetli korozyona sebep olabilir. Buna da kaçak akım korozyonu denir.
Son Güncelleme : 19.01.2024 17:38:57
Korozyon ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Korozyon Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Korozyon"
Merhaba akvaryumumu kullanmamak üzere çatıya kaldırmıştım ama kardeşim aylar önce içerisine su doldurmuş ve şimdi içerisinde bazı metal parçalarda koroz yon oluşmuş.Bu korozyonu temizlemek için kolay bir yntem var mıdır?
Gözlem . 29.10.2018 12:18:40
CEVAP YAZ
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bugüne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok ...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli birçok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biri de metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim adamı Nagay...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultusund...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma ya da geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insan...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayının sırrını bir ...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. N 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı, elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çünk...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (Lavoi...
Cıva
Cıva
Cıva, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (Galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Cıva zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Cıva
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Nisan - 2024