Kolloid

Kolloid

Kolloid; gerçek olan çözelti ile heterojen karışımlar arasında bulunan ara karışımların ismidir. Burada dağılmış olan fazın tanecik boyutu, yaklaşık olarak 1-1000 nm civarındadır. 1861 yılında İsviçreli bilim adamı Thomas Graham, farklı maddelerin parşömen zarından geçiş olaylarını incelemiş ve bunlardan bir kısmının hızlı, bir kısmının ise yavaş harektler içinde olduğunu gözlem altında görmüştür. Bundan ötürü Graham, çözünmüş olan materyelleri zardan geçmelerine göre kristaloidler ve kolloidler olmak suretiyle iki kısıma sınıflandırmıştır. Kolloidler, büyük moleküllere sahip olduğundan dolayı zardan geçmesi mümkün olmamıştır. Fakat sonunda nişasta, jelatin gibi materyaller zamk ile benzer özellikleri taşıdıkları için Yunanca'da zamk anlamını taşıyan kola kelimesinden gelmekte olan kolloid kelimesi ile isimlendirilmiştir. Fakat bilimsel büyümeler sonunda Graham2ın kolloid olarak nitelendirmiş olduğu protein gibi materyelleri kristallendirmek ve kristaloid olarak isimlendirdiği kükürdün kolloidal çözeltisini meydana getirmek mümkünlük kazanmıştır ve bu nedenden ötürü Graham'ın bu yaptığı sınıflandırma önemi çok yitirmiştir. Yeni isimlendirmeye göre; bir materyalin kensi için çözücü olmayan bir otam içerisinde 10 üzeri -5 ve 10 üzeri -7 cm ölçülerinde dağılmasıyla meydana gelen çözeltiye de kolloidal çözelti denmektedir. Yine süt, kan serumu ve zamkın suda bulunan çözeltileri ve farklı polimer materyellerin kendilerine uygun olan çözücülerdeki çözeltileri kolloidal çözeltilerdir.

Kolloidin fazlara bağlı olarak genel olarak isimleri,

Soller, aerosoller ve emülsiyonlar olarak isimlenidirilir.

Soller, bir sıvıda bir katı cismin veya bir katı cisimde başka bir katı cismin dağılmasıyla meydan gelmiş olan kolloidlerdir. Su içerisinde dağılmış olan altın kümeleri, suda dağılmış olan kil solleri, kolloidal silika (kum) sol örneklerindendir.

Aerosol, bir gaz ortamında yer alan sıvının veya katının dağılmasıyla oluşmuş olan kolloidlerdir. Duman, sis, pus, kirli hava, birden fazla sprey aerosol örneği taşımaktadır.

Emülsiyon, sıvı içerisinde sıvı dağılmasıyla meydana gelen kolloid çeşididir. Çoğunlukla iki sıvının birbiri içerisinde çalkalanmasıyla ortaya çıkmıştır.

Kolloidin yapısı;

Dağılma fazı ve dağılan faz olmak şartıyla iki fazdan meydana gelmiştir. Dağılma fazı homojen bir ortamda bulunmaktadır. Bu homojen ortam katı, sıvı ya da gaz halinde bulunabilmektedir. Dağılan fazı meydana getiren tanecikler ise çok fazla atom ya da atom gruplarından meydana gelmiş olup bu boyuttaki tanecikler ışık misroskobunda görülmezler ancak ve ancak elektron mikroskobunda görülmeleri mümkündür. Kolloidleri diğer çözeltilerden ayıran özelliklerden bir tanesi de taneciklerin büyük olmasından kaynaklanır. Taneciklerin boyutu 10 üzeri -5 cm'den fazla ise çözelti, süspansiyon ismi verilir. Taneciklerin boyutu 10 üzeri -7 cm'den az ise çözelti, gerçek çözelti adını alır. Kolloidal fonksiyonlar dağılma ve dağılan fazın katı, sıvı ve gaz halde olmasına göre 8 farklı şekilde incelenmesi mümkündür. Kolloidal fonksiyon katılaşmaya başladığı zaman ise jel adıyla anılmaktadır.
Son Güncelleme : 24.11.2020 15:00:31
Kolloid ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Kolloid Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Kolloid"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022