Kimyasal Bağlar

Kimyasal Bağlar

Kimyasal Bağlar, atomları bir arada tutan kuvvete verilen isimdir. İki atomdan daha fazla olan elektron alışverişi veya ortak kullanım ile kimyasal bağlar oluşturulması sağlanır. Atomlar tek başına bulundukları ortamda daha düşük enerjili durumdayken; daha kararlı durumda bulunmak için bir araya gelirler ve kimyasal bağ oluştururlar. Böylelikle atomlar bir arada düzenli olarak geometrik bir şekil oluştururlar. Böyle şekli oluşurken elektron dizilişlerini soygazlara benzetmeye çalışırlar. Birçok fiziksel özelliği sebebiyle elektriksel bağların cinsine bağlı olarak kimyasal bağlar ile farklı maddeler meydana gelir. Kimyasal bağın kuvvetli olması erime noktası ve şekline göre değişiklik gösterir. Soygazlar kararlı bir yapıya sahiptirler ve elektron alıp verme eğilimleri olmaz. Denge halinde bulunan soygazların en dış elektron kabukları tamamen elektronlarla kaplıdır. Kimyasal bağlar kendi içinde isimlendirilir.

İyonik bağ: Metaller ve ametaller arasında gerçekleşen iyonik bağ metallerin elektron vermesi, ametallerin elektron alması ile meydana gelir. İyonik bağ yapan atomların elektron veren artı yüklü, elektron alan ise eksi yüklü iyon olur. Zıt çekim kuvveti onları bir kristal içinde tutar. Kuvvetli çekim iyonik bağlı bileşiklerin ayrıştırmasını zorlaştırır. Kaybedilen ve kazanılan elektron sayıları eşit olur. Atomlardan elektron kaybı sonucu oluşan pozitif iyona katyon adı verilir. Elektron alarak oluşan negatif iyona anyon ismi verilir.
İyonik birleşik kristal yapıları oda sıcaklığında katı halde bulunur. Katı halde elektriği iletmez. Sulu çözeltileri ve sıvı halleri elektrik akımını iletir. Oluşan bağ sayesinde enerjisi düşük olan elementler ile elektron ilgisi yüksek elementler arasında en kararlı bileşikler oluşur.

Kovalent bağ: Ametal atomların kendi aralarında kararlı yapıya ulaşmak için son yörüngede bulunan bazı elektronları ortak olarak kullanılırlar. Ortaklaşa kullandıkları oluşturulan bağa verilen isim kovalent bağdır. Oluşan bileşiklere kovalent bağlı bileşikler denilirken; kovalent bağların oluşumunda elektron aktarımı meydana gelmez.Yani elementlerin kendi aralarında oluşturdukları birleşik bağlara kovalent bağ adı verilir. Kovalent bağlar apolar kovalent bağ ve polar kovalent bağ olmak üzere iki bölüme ayrılır.

Apolar kovalent bağ: Aynı tür ametallerin uyguladığı bağdır. Örnek olarak O2, CI2, H2 kendi aralarında moleküller apolar kovalent bağ meydana getirirler. Elektronlar eşit paylaşıldığından dolayı molekülün pozitif veya negatif kutbu yoktur.

Polar kovalent bağ: Farklı metal atomların yapmış oldukları kutuplu bağlardır. Elektronlar iki atom arasında eşit olarak paylaşılmadığından dolayı kutuplaşma meydana gelir. Böylece molekülün bir ucu pozitif, diğeri negatif yüklenir. Örnek olarak CO2, HCI, NO, HF, OF2, H2O gibi moleküller polar kovalent bağ örnek verilebilir. İki atomun elektron çekme yetenekleri arasındaki farkın büyüklüğü arttıkça kimyasal bağda polar hale gelmektedir.

Metalik bağlar: Metal atomları katı ve sıvı halde bir arada tutan kuvvetlere denir. Metal atomları arasında metal bağ etkileşimi oluşur. Metallerde değerlik elektron vardır. Atom çekirdekleri tarafından kuvvetli tutulamazlar. Bunun sebebi metallerin iyonlaşma enerjilerinin ve elektronegatifliklerinin oldukça az olmasıdır. Böylelikle metal atomların en büyük elektronların nispeten gevşek durumda bulunur. Bu bağ metal atomların değerlik elektronlarını elektron bulutuna vermesi ile oluşur. Bu şekilde elektron serbestçe hareket edebilmektedir. Bu durum metallerde yüksek ısı iletilmesine katkı sağlar. İyonlaşma enerjisi azaldıkça metalik bağlar zayıflar.

Van der wals bağ: Oda koşullarında gaz halinde bazı apolar molekül soğutulduğunda veya yüksek basınç uygulandığında moleküller birbirine yaklaşır. Böylelikle ikinci bir bağ olan Van Der Waals Bağları oluşur. Moleküller maddelerin molekül büyüklüğü arttıkça zayıf olan bağın kuvveti artar; kaynama ve erime noktaları yükselir.

Hidrojen bağı: Hidrojenin elektron ilgisi büyük atomlarla oluştuğu bileşiklerde molekülleri bir arada tutan kuvvete Hidrojen bağ denir. Hidrojen atomunun kovalent olarak bağlandığı yüksek elektronegatiflik atom bağ elektronlarını kendine doğru çekerek Hidrojen bağ oluşturur. Biyokimyasal sistemlerin yapıları kısmen Hidrojen bağ etkileşmesi sonucunda meydana gelmiştir.
Son Güncelleme : 19.02.2021 16:40:51
Kimyasal Bağlar ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Kimyasal Bağlar Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Kimyasal Bağlar"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan enjeksiyon, bir deri altı enjeksiyonudur. Ağız yolu ile verilemeyen ilaçlara uygulanır. Deri altında ilaç emilimi kapiller yolu ile olmaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022