Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Kimyanın Alt Dalları

Kimyanın Alt Dalları

Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün maddeleri incelemekle görevli bir bilim dalıdır. Bütün maddeleri, enerji madde ilişki altında inceler. Daha anlaşılır bir şekilde, kimya herhangi bir hareketi ve sonucunu izler. Burada bahsedilen bu hareket, elektronların hareketidir. Bir diğer adıyla ise elektronik kimya olarak bakılır. Kimyanın bunun gibi birçok alt dalı vardır. Büyük ölçüde kimya kuantum mekaniği yani mikro mekanik ile incelenir. Kimya bilim dalında maddenin en küçük parçalarına kadar incelenmekle birlikte ve makro ve mikro özelliklerine de ayrıca bakılarak ikisinin arasındaki geçişlerde incelenir.

Elektro kimya


Herhangi bir maddenin elektrik ile etkileşim sonucunda meydana gelen fiziksel değişiklik ve kimyasal dönüşümler ile enerjinin kimyasal halindeyken elektrik enerjisine dönüşmesine inceleyen bilim dalına elektrokimya adı verilir. Elektro kimyanın yükseltgenme ve indirgenme olarak iki türlü redoks tepkimeleri, yani reaksiyonları vardır negatif ve pozitif uçlar vardır. İşte bu uçlar, elektrokimyasal hücreleri meydana getirir. İki türlü elektrokimyasal hücre bulunur. Bunlar, galvanik hücreler ve elektronik hücrelerdir. Elektrokimya kullanım alanında özellikle kuru piller, otomotiv sektörü, sanayi sektörü, teknolojik cihazlarda elektrokimyanın bilgisinden faydalanılır.

Analitik kimya


Maddelerin bileşenleri ile yapısı hakkında araştırma, bilgi edinme, işlenmesi ve aralarında ilişki kuran bilimidir. Bir başka anlamda ise, maddenin nasıl olduğu, hangi miktarda ve yoğunluğu hakkında bizlere bilgi verir. Analitik kimya diğer taraftan, fen ve tıp bilim alanlarına faydalı olan, yöntem ve fikirleriyle meydana gelen ölçüm bilimidir. Özellikle günümüzdeki teknolojik ilerlemeler ile analitik kimya yöntemlerin gelismesinede faydalı olmuştur. Analitik kimyada analiz yöntemleri iki türde yapılmaktadır. Nitel ve nicel analiz yöntem olmak üzere yapılır. Nicel analiz, bir maddenin miktarı ve türleri hakkında bilgi verir. Nitel analiz ise, maddedeki türlerin neler olduğunu bizlere söyler.

Polimer kimya


Küçük tekrarlanan polimerlerin kompleks yapıdaki birimlerde oluşan moleküllerdir. Polimer kimya, organik kimyanın çalışma sistemini büyük yapıda oluşturur. Polimer kimya günlük yaşantımızda kullandığımız her maddede ve malzemede ortaya çıkmaktadır. Özellikle ucuz, hafif, kolay şekillenen, mekanik özellikleri yeterli olup, kimyasallara dayanıklı olduklarından dolayı çok kullanılır. Polimer kimyada kauçuklar, lifler, plastikler, boyalar, yapıştırıcılar polimer kimyanın bilgisinden yararlanılarak üretilirler. Polimer kimya bunun haricinde; tekstil, biyofizik, biyokimya endüstri, tıp, fizik ve makine mühendisliğinde de kullanılır.

Organometalik kimya

İçinde Metal bulunan maddelerin bileşenlerinin inceleyen bilim dalıdır organometalik Kimya anorganik ve organik kimyasalların bileşiminin özetidir. Organometalik kimya kullanım alanlarına bakıldığında, ilaç sektörü, sanayi, otomotiv, deri fabrikaları, makine mühendisliği organometalik kimyanın bilgisinden faydalanır.

İnorganik kimya

Daha çok canlılarla ilgilenen bu kimya dalında, canlıların vücutlarında olmayıp, dışarıdan aldıkları besinler ile inorganik bileşiklerinin yapıları özellikleri ve davranışları ile ilgilenen kimyanın alt dalıdır. İnorganik kimya dünyanın üstünde bulunan cansız halde olan, maddelerin yapılarını da inceler. Madenlerin araştırılması, atık suların metallerinin arıtılması, ilaç sektöründe Ar-ge çalışmaları inorganik kimya incelediği ve fayda verdiği kullanım alanlarından bazılarıdır.

Organik kimya

Belki de kimyanın çalışma sisteminin büyük bir kısmını karşılayan ve çok sayıda bileşiği olan karbonun özelliklerini yapısını ve tepkimelerinin inceleyen bilim dalıdır. Organik kimyada maddelerin molekülleri birbirine bağlanmış veya dal şeklinde zincir ya da kafeste benzer bir iskelet şeklinde olur. Organik kimya, organik maddeleri bunlardan dolayı çeşitli sınıflara ayrılarak inceler. Organik kimyanın maddelerinin organik bileşiklerin de petrokimya patlayıcı, ilaç, boya sanayisi, kozmetik, gıda, otomotivde birçok ürün üretiminde faydalanır. Bunun yanında belli başlı ürünlerde sınırlı kalmaksızın, çok geniş alanda bilgilerinden faydalanır.

Biyokimya; yaşayan ve çalışan sistemlerin kimyasal tepkimeleri

Yapısını ve bileşenlerini inceleyen kimyanın bir alt dalıdır. Biyokimya bundan dolayı karbonhidratların, proteinlerin, nükleik asitlerin, bitkilerin ve diğer molekül, biyomolekül fonksiyonlarını ve yapılarını inceleyen bilim dalıdır. Bu nedenlerden dolayı, biyokimya için " yaşamın kimyası" olarak ad verilir. Biyokimya iki ayrı bölümde incelenir. Bunlar, fonksiyonel ve morfolojiktir. Canlıların yapısını meydana getiren Yollarımı moleküllerinin ve bunların canlının sistemine dağılışını araştıran yönüne morfolojik biyokimyadır. Fonksiyonel yönü ise iyonların ve moleküllerin canlının sistem içinde kimyasal değişimini ve nasıl dışarı atıldıklarını inceleyen bir kimyadır.
Son Güncelleme : 01.11.2023 02:07:25
Kimyanın Alt Dalları ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Kimyanın Alt Dalları Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Kimyanın Alt Dalları"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bugüne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok ...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin,  Uyuşturucu özellikli birçok madde  ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biri de metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultusund...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma ya da geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insan...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri,  Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara  ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve  önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma ola...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. N 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı, elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çünk...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları,  başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu ...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (Galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan enjeksiyon, bir deri altı enjeksiyonudur. Ağız yolu ile verilemeyen ilaçlara uygulanır. Deri altında ilaç emilimi kapiller yolu ile olmaktadı...
İzotop
İzotop
İzotop, atom numarası aynı, nötron ve kütle numarası farklı olan atomlara denir. Diğer bir ifadeyle atom numaraları aynı olduğu halde nötron sayıları...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Kasım - 2023