Kimya Simya

Kimya Simya

Kimya Simya, Kimya bilimi tabiatta var olan her maddeyi inceleyen bir bilim dalıdır. Kimya maddelerin özelliklerini, bileşimini, yapısını ve etkileşimlerini araştırıp uygulayan, büyük oranda deneysel bir bilimdir ve kimya da bilimsel araştırmalardan elde edilen bilimsel bilgilerin önemi oldukça büyüktür. Elementler, elementlerin oluşturdukları bileşiklerin yapıları ve elementlerin aralarındaki etkileşimleri araştıran kimya bilimi, kanıtlanmış bilimsel bilgilerle ilerler.

Simya ise tabiatta temel sayılan hava, su, toprak ve ateş elementleri ve bu elementleri altına dönüştürmeyi hedefleyen, tarihin eski dönemlerinde genellikle yapılmaya uğraşılmış ve kimyanın tarihine bakıldığı zaman kimya biliminin ortaya çıkmasına ve geliştirilmesine oldukça faydası sağlamış bir çeşit deneysel çalışmaların adıdır. Simya kimya alanına bir çok katkı sağlamış ve günümüzde yerini kimya bilimine bırakmıştır.

Simyanın başlangıcının nasıl olduğu konusunda çeşitli söylemler bulunmaktadır. Simya alanı ile çok uzun yıllar önce uğraşılmaya çalışıldığı bilinmektedir. Simya ile tarihte ilk kez Mezopotamya, Hindistan, Mısır ve İran da uğraşılmıştır. Daha sonra ise Yunanistan, Roma İmparatorluğunun hakim olduğu alanlarda, birçok İslam ülkelerinde ve Avrupa'da Simya ile ilgilenilip deneyler yapılmıştır.

Simya'nın uygulamadaki asıl amaç, ölümsüzlüğü keşfetmek için araştırma yapılması olarak düşünülebilir. Çin mitolojisinde altının bozulmayacağı hep aynı kalacağını düşünülmesinden dolayı simya altınıyla yapılmış olan bir yemek tabağından sürekli yemek yiyen birinin de ölümsüz olacağına inanılmaktadır. Bu nedenle simyanın hedefi maddi kazanç değil, kalıcılığı ve ölümsüzlüğü araştırıp bulmaktır. Ayrıca simyacılar bir çok maddeyi birbirine karıştırıp farklı bir şeyler bulmayı düşünmüşlerdir. Bu nedenlerden dolayı simya bilimsel teorilerle ilgilenmez.

Simya ile kimya sözcüğü ile aynı kökenden gelmektedir. Simya ve Kimya kelimelerinin kökeni Arapçada kara ülke anlamını taşıyan 'khem' kelimesinden geldiği düşünülmektedir. Burada kastedilen kara ülke Mısır olduğu için de simyanın asıl kökeninin Mısır olduğu bilinmektedir.

Ünlü düşünür Aristoteles kendi döneminde simya konusuna ile ilgilenip araştırmalar yapmıştır. Bu düşünüre göre her maddenin birleşmenin de belirli miktarlarda hava, su, toprak ve ateş vardır ve maddeyi karakterini kazandıran bu miktarlardır. bu düşünür insan vücudundaki bu madde miktarları değiştirildiğinde kişinin özelliklerini de değişeceğini savunmuştur.

Şimdiki zaman ise simya, sanatsal, metafizik ve gizemli olmasından dolayı bilim adamlarının ve birçok filozofun dikkatini çeken bir konu haline gelmiştir. Günümüzde birçok alanda kullanılan bir çok teknik ve maddeleri eski dönemlerdeki simyacıların keşfettiği bilinmektedir.
Kısaca simya, kimya biliminin başlangıcını oluşturur denilebilir. Geçmiş dönemlerde simyacıların keşfettiği çoğu şey kimyacıların işine yaramış ve kimya biliminde kullanılmaya başlanmıştır.

Kimya ve simya arasındaki farklar:
  • Kimya deneysel ve bilimsel bilgilerin ikisini de birlikte kullanır. Simya da ise bilimsel bilginin dışında deneyler daha ön plandadır.
  • Kimya alanında bilgiler ve varsayımlar kanıtlarıyla birlikte ilerletilir. Bu şekilde devam ederek varsayım olan bilgileri kanıtlayıp onların üzerinden buluşlar ortaya çıkarılır. Simyada ise bilimsel bir bilgi yoktur ve rastgele bir sistem söz konusudur.
  • Kimya bilimi ile ilgilenenler maddelerin yapı taşları ve özellikleri arasında çeşitli bağlar kurar ve bu bağlar üzerinde araştırmalar yaparlar. Simyacılar ise maddeleri ayrı ayrı ele alıp her bir maddenin diğer madde ile birleştirilmesinde ortaya çıkacak sonucu deneylerle bulmaya çalışırlar.
  • Kimya biliminde belli olan bilgi ve teknikleri kullanarak bilimsel araştırmalar yapılır. Simyada ise çalışmalar deneme yanılma tekniği ile uygulanır.
Son Güncelleme : 27.04.2021 23:12:47
Kimya Simya ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Kimya Simya Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Kimya Simya"
Kimya öğretmenim kimya ve simya ile ilgili geniş bir araştırma yapmamı istedi. Kimya nedir? Simya nedir? Kimya ve simya arasındaki farklar nelerdir? Simya ile ilgili ilk olarak hangi toplumlar deney yapmıştır? Simyanın ilk uygulama amacı nedir? Simya ile ilgili ilk hangi düşünür araştırmalar yapmıştır? Detaylı olarak bilgi verir misiniz?
Mehmet . 03.10.2018 13:24:10
CEVAP YAZ
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan enjeksiyon, bir deri altı enjeksiyonudur. Ağız yolu ile verilemeyen ilaçlara uygulanır. Deri altında ilaç emilimi kapiller yolu ile olmaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022