Kimya Cetveli

Kimya Cetveli

Kimya cetveli maddeleri içerdikleri atom sayılarına göre sınıflandırır. Maddenin basit ünitesi atomlardır. Tek bir cins atomdan oluşmuştur, kimyevi tekniklerle ayrıştırılamayan ya da çeşitli maddelere dönüştürülemeyen saf maddeler ise "element" olarak adlandırılmaktadır. Dünyada var olan elementleri tespit edecek bir pozisyonda yerleştirildiği sistem, periyodik tablo olarak adlandırılıyor.
Bir elementin periyodik cetveldeki yerinin belirlenmesi amaçlı öncelikle o elementin elektron dağılımı yazılır. Elementin elektron dağılımındaki en fazla enerjili (en dışta bulunan) enerji seviyesi numarası elementin periyot numarasını verir. Elementlerin, soldan sağa ve yukarıdan aşağıya gerçek yükselen atom numaralarına yönelik diziliminden meydana gelen bu tabloda, yatay sıralara "periyot", dikey sütunlara ise "grup" ismi verilir. Periyodik tabloyu faydalanarak, her element ile ilgili tespit edecek bilgiler elde edebiliriz. Mesela, 1 kilogramlık bir karbon blogunda kaç karbon atomu yer aldığını saptama amaçlı, karbon atomunun bağıl atom kütlesini kullanılmaması yeterlidir.

Bağıl Atom Kütlesi: Bir elementin, atom kütle ünitesi (atomic mass units: amu) cinsinden aşağıya yukarı kütlesini belirtir. Bu rakam, sık sık elementin izotoplarının da aşağıya yukarı kütlesini gösterdiğinden, ondalıklı bir sayıdır. Bir elementin bağıl atom kütle değerinden atom numarasının (proton sayısı) çıkarılmasıyla, o elementin nötron sayısı olabilir.

Atom Numarası: Bir atomda bulunan proton sayısı, elementi tanımlar ve atom numarası olarak adlandırılır. Atomda bulunan proton sayısı bununla birlikte, elementin kimyevi karakteri ile ilgili da bilgi verir.
Periyodik tabloda sık sık karşılaşılan görünüm, yandaki gibidir. Burada, element simgesinin altında verilen "bağıl atom kütlesi'', proton ve nötron sayısının toplamına eşittir. Element simgesinin üzerinde verilen atom numarası da, proton sayısına eşdeğer olduğuna yönelik, bu iki sayının farkı bize elementin nötron sayısını verir.
Örnek Kalsiyumun (Ca) nötron sayısı: Bağıl atom kütlesi-Atom numarası = 40-20= 20'dir. Bu gösterim, periyodik tablonun dışarısında, mesela rastgele bir anlatımda elementin ismi geçerken de kullanılabilir. Birtakım vaziyetlerde, bu iki değerin yeri tam tersi pozisyonda (atom numarası altta, bağıl atom kütlesi üstte) de olabilmektedir. Ek olarak, simgenin sağ tarafındaki, elementin + ya da - yükü de gösterilebilir.

Element Simgesi: Her elemente ilişkin bir ya da iki harften meydana gelen simgelerin, beynelmilel ömrü bulunur.

Elektron Dizilimi: Uyarılmamış bir atomdaki elektronların konumlarını gösterir. Kimya bilimciler, basit fizik bilgisine dayanarak, atomların elektron dizilimlerine yönelik ne türlü davranabilecekleri ile ilgili düşünce yürütebilirler. Elektron dizilimi, bir atomun kararlılık, kaynama noktası ve iletkenlik benzeri nitelikleri ile ilgili bilgi verir. Atomların en son enerji seviyelerine (en dış yörüngelerine) "valans düzeyi", burada bulunan elektronlara da "valans elektronları" ismi verilir. Kimyevi tepkimelerde birinci derecede ehemmiyet taşıyan elektronlar, valans elektronlarıdır. Bir elementin periyodik tablodaki mahalline bakarak, o elementin elektron dizilimi de anlaşılabilinir. Aynı grupta (yüksek sırada) bulunan elementlerin elektron dizilimleri kocaman benzerlik gösterir ve bu sebeple de kimyevi tepkimelerde alternatif pozisyonda davranırlar.

Yükseltgenme basamağı (sayısı): Bir elementin, bileşikleri içinde alabileceği değerliklerdir. İngilizce'deki "oxidation state" kullanımına cevap gelmektedir. Periyodik tabloda bulunan elementler, gösterdikleri tespit edecek partner özelliklere yönelik gruplar şeklinde inceleniyor.
1813 senesinde, Jon Jakob Berzelius adlı araştırmacı, elementlerin isimleri basit alınarak simgelenmesi fikrini meydana attı. Halen kullanılmakta bulunan bu yönteme göre: Her element, 1 ya da iki harften meydana gelen bir simgeyle anlam ediliyor ve bu simgenin önce harfi her vakit büyükçe yazılıyor.

Son Güncelleme : 26.04.2021 15:29:06
Kimya Cetveli ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Kimya Cetveli Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Kimya Cetveli"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan enjeksiyon, bir deri altı enjeksiyonudur. Ağız yolu ile verilemeyen ilaçlara uygulanır. Deri altında ilaç emilimi kapiller yolu ile olmaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022