Kimya Bağlar

Kimya Bağlar

Kimya bağlar, çekirdekte bulunan atomları bir arada tutan kuvvetlere verilen isimdir. İki ya da daha fazla atom arasında elektron alışverişi ile kimyasal bağlar oluşturulmaktadır. Atomlar tek başına bulundukları zaman daha düşük enerji halindeyken; bir araya geldiklerinde atomlar geometrik şekilleri oluştururlar ve daha çok güçlenirler. Bu geometriyi oluştururken elektron dizilişlerini soygazlara benzetmeye çalışmaktadırlar. Birçok fiziksel özellik ile elektriksel bağlar ve kimyasal bağlar farklı maddeler meydana getirdiği görülür. Kimyasal bağın kuvvetli olması, erime noktasını ve sertliğini yükseltmektedir. İçerisinde bulunan soygazlar kararlı bir yapıya sahiptirler ve elektron alıp verme eğilimleri yoktur. Yani bu soygazlar denge hareketleri halindedir ve dış elektron kabukları tamamen elektronlarla dolu haldedir. Periyodik cetvelin en kararlı hali soygaz olduğu için diğer elementlerde soygaza benzemek istemesi ile ortak kullanıma girerler. Birleşmesinde sırasında kararlı olma ve boş orbitaller bulunması kararlı olma özelliğini göstermez. Kimyasal bağlar kendi aralarında gruplara ayrılır. Bu grupları sırayla anlatalım.

İyonik bağ
Farklı yüklü iyonların yani artı ve eksi yüklü taneciklerin elektriksel çekim kuvvetlerinde ortaya çıkan bağ türüne verilen isimdir. Metaller ve ametaller arasında gerçekleştirilen elektriksel bağdır. Metallerin elektron vermesi ve ametallerin elektron alması sonucu oluşmaktadır. İyonik bağlı olan atomlar elektron veren artı yükü, elektron alan eksi yükü iyon olur. Zıt çekim kuvveti iyonları bir kristal içinde tutar. bu kuvvet çekim iyonik bağlı bileşikleri ayrıştırmayı zorlaştırır. Bunlardan biri elektron kaybedip; pozitif yüklü iyi olan dönüşürken, diğer atom ise elektron kazanıp; negatif yüklü iyon haline gelir. Bu durumda kaybedilen ve kazanılan elektron sayıları birbirine eşit olmaktadır. Atomlarda bulunan elektronik kaybı sonucunda oluşan pozitif iyonlara katyon; elektron kazanarak oluşan negatif iyonlar ise anyon denilmektedir. İyonik bileşikler kristal yapılara döner ve oda sıcaklığında katı halde bulunurlar. Katı halde elektriği iletmez, sulu çözeltiler ve su halleri elektrik akımını iletir. Böylece iyonlaşma enerjisi düşük elementler ile yüksek elementler arasında kararlı şekilde oluşum görülür.Tek atomlar ve çok atomlar halinde görülür. Ayrıca metaller ilk sıraya, ametaller ikinci sıraya yazılır.

Metalik bağ
Atomları katı ve sıvı halde bir arada tutan kuvvetlere verilen isimdir. Metal atomları arasında metal bağ etkileşimi oluştuğu görülür. Bu etkileşme ile metallerin iyonlaşma enerjilerinin ve elektronegatifliklerinin oldukça düşük olmasının sebebidir. Bu durumda metal atomların en dış elektronları nispeten gevşek tutulmaktadır. Metal atomların diğer elektronlar ile birlikte elektron bulutuna benzeyen bir bağ oluştururlar. Bu şekilde bulunan elektronlar serbestçe hareket edebilmektedirler. Metallerde yüksek enerji ve elektrik iletkenliğe sebep olurlar. Ayrıca iyonlaşma enerjisi azalmadıkça metalik bağlar zayıflamakta ve diğer elektronların sayısı arttıkça metalik bağ kuvveti de artmaktadır.

Kovalent bağ
Atomların kendi aralarında kararlı yapıya ulaşmak için, yörüngede bulunan elektronları ortak olarak kullanırlar. Ortaklaşa kullan atomlar sonucunda kovalent bağ meydana gelir. Kendi aralarında kararlı yapıya ulaştırmak için yörüngede bulunan elektronları ortak olarak kullanırlar. Ortaklaşa kullan atomların sonucunda kovalent bağ meydana gelir. Kovalent bağlarda ametel bağlar kendi aralarında birleşerek oluşması sırasında herhangi bir elektron arttırımı gerçekleştirilmez. Kovalent bağ bileşikleri apolar kovalent ve polar kovalent bağ olmak üzere iki bölüme ayrılmaktadır.

a- Apolar kovalent bağ: Aynı cins metal atomları arasında kovalent bağlı bileşik oluştururlar ve durumlarda oluşan elektronlar eşit paylaşıldığından molekülün pozitif veya negatif kutupu yoktur. Sabit kutuplardır ve kutupsuz bir bağ oluşur. Kendi aralarında iki tane bağ oluşturarak meydana gelirler.
b- Polar kovalent bağ: Farklı cins ametal atomları yapışmış oldukları bağlar oluşumuna verilen isimdir. Elektronlar iki atom arasında eşit olarak paylaşılmadığından dolayı ayrı ayrı kutuplaşmalar oluşur. Bu ametaller bir negatif, diğeri pozitif haldedir. Bazı durumlarda iki elektron da atom tarafından üretilir.

Hidrojen bağı
Elektron ilgisi büyük atomlarda oluşturduğu bileşiklerle meydana gelmektedir. Molekülleri bir arada tutan kuvvetlere Hidrojen bağı denilir. Bağlandığı yüksek elektronegatiflik bağ elektronlarını kendilerine doğru çeker ve bir Hidrojen bağı oluşturur. Biyokimyasal sistemlerin yapıları kısmen Hidrojen bağı etkileşmeleri sonucunda oluştuğu belirlenmiştir.

Van Der waals bağı
Bu bağlar pozitif olarak yüklenmiş molekülün bu ucu negatif zayıf çekim kuvvetlerine verilen isimdir. Çekimlerin yoğun olduğu taraf kısmen negatif, yoğunluğun olduğu yerler pozitif yüklüdür. Pozitif ve negatif yüklü kısımları arasındaki kuvvetlerin etkisi ile molekülleri arasında oluşan bağlara verilen isimdir. Bu bağlar oda koşullarında gaz halinde bulunurlar. Bazı apolar moleküller yüksek basınç uygulandığında veya soğutulduğunda birbirlerine yaklaşırlar. Böylece bu bağlar oluşur. Kendi arasında molekül büyüklüğü arttıkça, hem zayıf olan bağın kuvveti artmakta, hem de kaynama ve erime noktaları yükselmektedir.

Son Güncelleme : 01.05.2021 00:57:55
Kimya Bağlar ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Kimya Bağlar Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Kimya Bağlar"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan enjeksiyon, bir deri altı enjeksiyonudur. Ağız yolu ile verilemeyen ilaçlara uygulanır. Deri altında ilaç emilimi kapiller yolu ile olmaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022