Katodik Koruma

Katodik Koruma

Katodik koruma, metallerin birçoğu hava veya su ile temas ettiğinde korozyona uğrar. Özellikle suyun içerisindeki veya toprağın altındaki metal borular için bu korozyon büyük bir risktir ve bu boruların yapıldığı metalin korozyona uğramaması için birçok koruma yöntemi yapılır. Korozyonu önlemek için bu boruların yanında onlarla temas edecek şekilde daha aktif bir metalin yerleştirildiği korumaya katodik koruma adı verilir. Katodik korumanın uygulandığı alanların ilk sırasında yer altı metal döşemeler yer alır. Katodik koruma korunacak metal yapıyı oluşturan bir elektrokimyasal hücrenin katodik haline getirilerek metal düzeyinde yürümekte olan anoik reaksiyonların engellenmesidir.

Katodik korumanın amacı
Burada bulunan amaç korunacak olan metalin potansiyelini anodun açık devre potansiyeli kadar polarize etmektir. Bunu sağlamak için metale katodik yönde bir hariciye akım sağlanır.
Bu uygulamaya 1930 lu yıllarda başlanmış olup; katodik korumada son yıllarda büyük gelişmeler yaşanmıştır. Teknolojik gelişmelere paralel olarak yüksek performanslı yeni araçların bulunması ile beraber katodik koruma korozyondan mücadelede en etkili ve en ekonomik yöntemlerden birisi haline gelmiştir. Katodik koruma kendi arasında ikiye ayrılır. Bunlar ise dış akım kaynaklı ve galvanik anotlu olmak üzere iki şekilde uygulanır.

Dış akım kaynaklı katodik koruma
Metalin dijital bir elektirolit doğru akım uygulanacak geniş alanda yapılan uygun koruma şeklidir. Bir Transformatör redresör sisteminden faydalanılarak elde edilen doğru akım; eksi uç korunacak olan metale, artı ucu da bir yardımcı anota bağlanarak yapılır. Dış akım kaynaklı sistemde yardımcı anot olarak toprak altı yapılarıyla, en yaygın olarak kullanılan anot tipi katkılı demir anotlardır. Ülkemizde yapılan koruma anotların dışında koruma amaçlı yurt dışından satın alınan metaloksit ve grafit kaplı titanyum anotlarda yer altı boruların korunması için kullanılmaktadır.

Galvanik anotlu katodik koruma
Yer altı sistemlerinde korunması istenilen metal yapıya kendisinden daha negatif potansiyelde metal bağlanarak bir galvanik pil oluşturulur. Böylece metal yapı katot haline getirilir. Galvanit anotlar kendiliklerinden çözünerek aynen bir pil gibi akım üretirler. Anotun çözünmesi sonucunda açığa çıkan elektronlar dış bağlantıdan katoda taşınarak reaksiyon için gerekli olan elektronları bu metaller sağlar. Galvanik anotlar koruması sırasında belirli hızlarla çözünerek; ağırlıklarını kaybederler. Kaybettikleri ağırlıklarını uygun zaman aralıkları ile yenileyerek korunma işlerinde süreklilik kazandırırlar. Bu koruma anotlar toprak altında bulunan doğal gaz boru hatları ve akaryakıt haklarını korumak için kullanılır. Toprak altında bulunan LPG akaryakıt tankları ve yer altına gömülü olan çalışma konteynırlarında galvanik anotlar yer alır. Ayrıca tatlı su depolama tanklarının içerisinde galvanik anot yer alır. Termosifonda, esenjörde, sıcak su kazanlarının iç yüzeyinde her türlü toprak ve su ile temas eden özel yapılarda bu koruma kullanılır.

Katodik koruma ölçümü
  • Katodik koruma sisteminde potansiyel ve akım değerlerini ölçmek için kullanılan ölçü kutularının ölçüm kutup sayıları, uygulanan katodik koruma sistemine göre değişiklik gösterir. Ayrıca isteğe göre ölçü kutularının diş yüzeyleri sıcak kaldırma Galvaniz veya istenilen renkte boya ile kaplanabilir.
  • Katodik koruma sisteminde potansiyel dengelerin okunması işleminde oldukça faydalı olup;. genellikle toprak ve tatlı su içerisinde bulunan yapılara uygulanan katodik koruma sisteminde potansiyelleri okunurken bakır sülfat referans elektrot kullanılır.
  • Tatlı su içeren yapılarda uygulanan katodik koruma sisteminde potansiyel değer okunurken gümüş klorür referans elektrodu kullanılır.
  • Ayrıca deniz yapılarında çinko elektrodu kullanıldığı görülür.
Son Güncelleme : 03.02.2021 04:04:18
Katodik Koruma ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Katodik Koruma Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Katodik Koruma"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan enjeksiyon, bir deri altı enjeksiyonudur. Ağız yolu ile verilemeyen ilaçlara uygulanır. Deri altında ilaç emilimi kapiller yolu ile olmaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022