Kadmiyum

Kadmiyum

Kadmiyum, rengi beyazlığında olan yumuşak şekilde olan kimyasal sembolü Cd olan bir elementtir. Kadmiyum atom numarası 48 atom ağırlığı 112,41, maddenin bulunduğu hali katıdır, element serisi geçiş metali, element görünümü ise gümüş gridir. Kadmiyum periyodik çizelgede 2 B gurubunda bulunmaktadır. kanserojen ve toksit yapılı ağır metal elementtir. Genellikle kadmiyum elementi seramik, pil, elektrik ve akü yapımlarında kullanılmaktadır. Kadmiyum 1817 yılında Fridrish Strohmeyer tarafından bulunan bir elementtir. Kadmiyum ısısı 0.555 olan +2 değerli iyon sahibi olan elementtir. Yumuşak olan çinkodan çok daha yoğun ve yumuşak durumuna sahiptir ki normal bıçak ile çizilir ve kesilebilir. Kadminyum yumuşaklığı sayesinde çok kolay şekil alır. Kadminyum nemli ortamlarda oksitlenir havada ise bozulmadan özelliğin korur. Kadminyum su içerisinde bulunursa sulu kolloidal çözelti elde edilir. Bu çözeltinin koyu renkli olanı hidrosolü sabit olup buharı tek atomludur. Normal havada çok ısıtılırsa kırmızı bir alevi çıkar ve koyu dumanı çıkar. Bu durumda kadminyumperoksit oluşur. Kadminyum azot ve hidrojenle birleşemez.

Kadmiyum bileşikleri
Kadmiyum elementinin iki birleşeni bulunur bunlar kadmiyum sülfit ve kadmiyum sülfattır.
Kadmiyum sülfit (CdS); Kadmiyum sülfit elde edilmesi kadmiyum tuzu çözeltilerin den gaz geçirilerek elde edilir. Uzun zaman nemli ortamda kalırsa yüzeyi sarı renk sülfür tabakası ile kaplanır. Rengi kristal, parlaktır. Kadmiyum sülfit maddesi kağıt, boya, sabun ve kumaşlara sarı renk veren tek madde olarak bilinir. Maddenin erime derecesi 100, basıncı 1750 santigrat derece, maddenin öz ağırlığı ise 4.82 gram / ml
Kadmiyum sülfat; Kadmiyum sülfat suda çok çabuk çözünmekte ve sıcaklığa orantılı olarak ta artmaktadır. Kadmiyum sülfürik asitle oksitin reaksiyonu sonucunda ortaya çıkmaktadır. Maddenin öz ağırlığı 4.69 gram/ml dir. madde 1000 santigrat derecede erimektedir ve madde 700 santigrat derecede buharlaşır. Kadmiyum suda çözünmesinin tersine alkolde çözünemez.

Kadmiyum elde edilmesi ve kullanım alanı
Kadmiyum çinkonun elektrolitik rafine edilmesi sonucunda elde edilir. Ve Çinko cevherinden çinkonun distilasyonu sırasında da elde edilir. Kadmiyum yeryüzünde ortalama 0.2 gram / ton bulunmaktadır. Kadmiyum kolay eridiği için çelik üretimi sırasında çeliğin toksitlenmesine karşı korumakta ve parlaklık vermesi için kullanılmaktadır. Kadmiyum sülfat tıp dalında antiseptik olarak kullanılmaktadır. Sülfit sarısı baya yapımlarında kullanılmaktadır. Ayrıca fotoğrafçılıkta, çeşitli bilye kullanılan ürünlerde bilye yataklarında oluşacak aşınmaları engellemek için kullanılır, nikel pil yapımında, lehim yapımında ve bir çok döküm alaşımları yapımında, seramikçilikte, pamuk boyanmasında, camlara renk vermek için kadmiyum kullanılmaktadır.

Kadmiyum zehirlenmesi

Kadmiyum ağız ve teneffüs yolu ile alınması durumunda ortaya çıkan durumdur. İçecek ve yiyeceklerin kadmiyum kaplı kaplarda bulunması da zehirlenmeye yol açmaktadır. Sanayi ortamında çalışan kişilerin de kadmiyum buluna ortama maruz kalması dahi zehirlenmeye sebep olmaktadır. Kadmiyum zehirlenmesinin belirtileri ise kusma, bulantı, bitkinlik, halsizlik hissi ve ishal başlıca belirtileridir. Kadmiyum solunum yolu ile alındığında Akciğerler de iltihaplanmaya yol açarak ciddi sonuçlara sebep olmaktadır. Bu zehirlenmenin tedavisi kalsiyum disodyum edetat ilacıdır.

Son Güncelleme : 23.02.2021 01:40:13
Kadmiyum ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Kadmiyum Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Kadmiyum"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022