İtriyum

İtriyum

İtriyum, Periyodik cetvelde III B grubunda yer alan gümüş beyaz renkte olan bir elementtir. Godalin tarafından keşfedilmiştir. Keşfedildiği yerin adı olan Yttrey bu elementin isminde kullanılmıştır. İtriyum ismi ilk olarak 1843'te Carl Mosander tarafından kullanılmıştır. Nadir olarak toprak metalleri arasında da yer alır. 1.509 derece baz özelliği gösterir.

İtriyum elementi oluşumu
Yapılan araştırmalarda ilk azrak toprak olan ve daha sonra kısaltılarak itriya olarak adlandırılan eterbiyanın oksitler karışımı olduğu anlaşıldı. Yüzyıllık yapılan çalışmalarda dokuz adet element bulundu. Bu elementler İtriyum, Skandiyum, Terbiyum, Lutesyum olarak yer alan toprak metalleridir. Diğer metaller Godalinit, Öksenit ve Ksenotim olmak üzere ağır azrak minerallerinde yer alır. Yer kabuğundaki kor kayaçlarda seryum dışındaki öbür azrak toprak elementlerinin en sık rastlananı bu elementlerdir. Ayrıca çekirdek bölünmesi ürünü olan elementler arasında yer alır. İtriyum sanayide azrak toprak elementlerinden iyon değişim yoluyla ayrılarak üretilir. İtriyum metal halinde ise; itriyum flüorürün kalsiyumla indirgenmesiyle oluşturulur.

İtriyumun kullanıldığı alanlar
 • Sarmarskir ve öksenitin birleşiminde etkin olarak kullanılır. Çeşitli alaşımlarda itriyum etkin olarak kullanılır.
 • Elektron tüplerinin boşaltılmasını sağlamak için bu maddenin elektron alıcı özelliğinden faydalanılır. renkli televizyonlarda genellikle itriyum oksit kaplı bir ekran aracılığı ile görüntü elde edilir.
 • Radarlarda ve mikrodalga ile çalışan aygıtlarda bu madde demir kristaller ile kullanılır. Metalin torna talaşı havada kolayca yanar.
 • Molibden, Krom,Zirkonyum ve Titanyum gibi elementlerde tane boyutunun küçültülmesinde itriyum elementi kullanılır.
 • Ayrıca aliminyum ve magnezyum alaşımlarının dayanıklılıklarının artırılmasında bu madde kullanılır.
 • Vanadyum ve benzer olan metallerde oksidasyonun engellenmesinde, etilen polimerlerin oluşturulduğu tepkimelerin katalizlenmesinde itriyum maddesi kullanılır.
 • Seramik ve cam yapımında ve ateşe dayanıklılığı olan tuğla yapımında bu madde kullanılır.
 • Kamera merceklerin yapımında itriyum etkin olarak kullanılır.
 • Lazer sistemlerinde itriyum elementi kullanılır ve evropiyum elementi ile birleştirilmiş hali olan renkli televizyonlarda kırmızı renk elde edilmesi için kullanılır.
 • En önemli bileşiklerin biri olan itriyum oksit son derece etkili mikrodalga filtreleri olan itriyum ve demir bileşimli lal taşlarının meydana getirilmesinde kullanılmaktadır. Bu içerikte bulunan lal taşları ilginç manyetik özellikler meydana getirmektedir.
 • İtriyum alüminyum taşı yapay elmas olarak oldukça değer görür.
 • Ayrıca itriyum izotopları kanser tedavilerinde de etkin madde olarak kullanılır.
İtriyumun simgesel ifadeleri
Sembolü Y ile ifade edilir. Atom numarası 39, atom ağırlığı ise 88.90585 olarak hesaplanmıştır. Element serisi geçiş metaldir. İtriyum maddesinin genel hali katıdır. Görünümü gümüş beyaz renktedir. Yoğunluğu 4,6 değerli elementtir.

İtiriyumun elde edilmesi
İtriyumun klorüründen elektroliz işlemiyle veya sodyumla uygulanarak; itriyum elementi elde edilir. Bu madde ticari olarak monazitten elde edilmeye çalışılır. Ayrıca zamanda 2YF3 ün Ca ile indirgenmesiyle itriyum maddesi oluşturulur.

2YF3 +3Ca~ 2Y+ 3CaF2 olarak ifade edilir.
Son Güncelleme : 20.01.2021 20:08:29
İtriyum ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

İtriyum Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "İtriyum"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022