İnsektisitler

İnsektisitler

İnsektisitler, böcek gibi haşerelerde kullanılan bir çeşit pestisittir. Bu insektisitler böceklerin sırayla yumurta, larva ve yetişkinlerine karşı kullanılan zehirli ilaçlardır. Bu tür zirai ilaçlar böcek öldürücü olduğundan tıp, ziraat ve endüstri alanlarında kullanılır. Ayrıca hane içindede kullanılır. Bu tür böcek öldürücü insektisitler yani kimyasal maddeler çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. 

Bitkisel maddeler;
Bu insektisitlerin kullanım alanları sınırlıdır. Özellikle sentetik insektisitler yapıldıktan sonra kullanım alanları neredeyse sıfır düşmüştür. ürünlerdeki etkileri kontakttır. En çok bilinen türleri nikotin, rotenon, prietrin ve azadirachtin'dir. 

İnorganik maddeler;
Bu tür insektisitler son elli yıl içerisinde çok aktif kullanılmış olsa da günümüzde yavaş yavaş kullanımı bitme noktasına gelmiştir. Bu tür insektisitlerin kullanım alanları arsenikli ve kükürtlü bileşelenlerdir. Bunların dışında bor baryum, civa, çinko, fluor, bakır, selenyum ve fosfor gibi maddelerdir. 

Klorlandırılmış hidrokarbonlar;
İnsektisitlerin başka bir türüdür. Bunlarda kullanım ise kimyasalın yapısında klor bulundurması ile olur. Özellikle mide zehri ve kontakt olarak zehirleri etkilidir. Zirai alanda tarım ekimlerinde en başta kullanılan organik insektisitlerdir. Kalıcı özelliği fazladır bununda sebebi suda erimemeleridir. Hayvanlarda bu insektisitlerin etkisi bünyede birikmesinden ötürü kronik bir etkiye sahiptir. O yüzdende yasaklanmıştır. En çok kullanılan ve bilinen olan DDT hem ülkemizde hem dünyada kullanımı yasaklanmış olan insektisitlerdendir. Bu gruptan en çok kullanılan bir diğer insektisitler ise günümüzde çok yaygın olan insektisit Endosulfandır.

Yağlar;
Petrol, bitkisel, katran ve hayvansal olarak dört çeşidi vardır. bunlardan petrol hariç diğerlerinin kullanımı son derece sınırlı olarak uygulanmaktadır. Petrol yağları ise kendi içerisinde ikiye ayrılır. Yazlık yağlar ve kışlık yağlar diye, bunlardan kışlık yağın fitotoksik etkisi fazla olduğundan kışlık ağaçlarda yaprak dökenlerde kırmızı örümceklerin yumurta ve larvalarına karşı kullanılır. Yazlık yağlarda ise bu fitotksite yüksek olmadığından ötürü pek kullanılmaz. Yazlık yağlar sadece bitkilerin yeni fidanlaştığı dönemlerde kullanılır. 

Karbamatlı bileşikler;
Bu gruptaki insektisitler mide ve kontakt etkisi yüksek olan zehirlerdir. İçlerinde güvenli olarak adlandırılanlarda en zehirli olan çeşitleridir. 

Sentetik piretroitler;
Tamamen doğal olan piretroitlerin günümüzde sentetik haline denmektedir. Eskiden ışık unsurunda kısa sürede bozulma göstermesinden ötürü ev zararlıların da kullanılmıştır. Şimdi ise sentezlendiği halde halen aynı bölümde kullanılmaya devam etmektedir. Mide ve kontakt zehirler olan bu insektisitler sıcak kanlı hayvanlara karşı etkileri düşüktür. 

Fumiganlar; solunum yolu ile etkili olan insektisitler sıvı, katı ve gaz halinde üç çeşide sahiptir. Özellikle gaz halinde böcek ve diğer zararlı haşerelere karşı etkili bir yapıya sahiptir. 
Böcek büyüme regülatörleri; bu insektisitler ise böceklerin büyüme evrelerinde etkili olan bir türdür. Gelişim düzenin bozarak böceklerin oluşumunu engeller. Farklı bir çok böceğe karşı etkilidir.

Organik fosforlular;
Bu insektisitler günümüzde en sık ve yaygın kullanılan insektisittir. Zehir yapısı olarak mide ve kontakt özelliğine sahiptir. Bu organik insektisitlerin insektisit özelliğinin yanı sıra akarisit etkiye sahip olanları da vardır. fakat yinede sistemik özellikleri sahip olanları da vardır. Yüksek zehir içermelerinin yanında bazı türleri güvenlidir. Çok zehirli bir ilaçtır. bu insektisitler böceklerdeki sinir sistemini harap etmesinden ötürü çok önemlidir. Sistemik olmayıp piyasada kullanılan çeşitleri; nalet, DDVP, fenthion, parathion-menhyl, diazinon, trichlorfon ve parathiondur. 

Bunların dışında olan insektisitler ise; mikrobiyal insektisitlerdir. 

Son Güncelleme : 07.06.2021 17:24:58
İnsektisitler ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

İnsektisitler Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "İnsektisitler"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan enjeksiyon, bir deri altı enjeksiyonudur. Ağız yolu ile verilemeyen ilaçlara uygulanır. Deri altında ilaç emilimi kapiller yolu ile olmaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022