Histoloji

Histoloji

Histoloji, biyolojinin bir dalı olup, insan, hayvan ve canlı dokularını inceler. Bu yüzden doku bilimi adıyla da bilinir. Histoloji, bitki ve hayvan dokularının yapılarını araştırır, bunların oluşumları, gelişimleri, görevleri ve dokuyla ilgili diğer yaşamsal özellikleri hakkında bilgiler verir. Insan vücudundaki dokulardan meydana gelen organları ve farklı dokuların birbirleri ile olan ilişkileri de bu bilim dalı ile incelenmektedir.

Histolojinin oluşması bilgisel ve anatomik kitaplarda, mikroskobun bulunması ve Robert isimli bir bilim adamının 1665 yılında mantar kesitini inceleyip ilk hücreyi bulmasıyla başladığı kabul edilir. Grew, Turpin, Fontana, Schleiden, Mirbey ve daha birçok bilim adamları, anatomik elementleri inceleyip, mikroskopla yardımıyla da onu oluşturan çekirdek ve proton gibi elemanları bulmuşlardır. Bir çok bilim insanı, mikroskobun yetersiz olmasından dolayı ilk yıllarda histolojinin ilerlemesinin önlendiğinini iddia etmektedir. Bu sebeple birçok elemanın da gözden kaçmış olacağı düşünülebilir.

Hücre incelenirken kolaylık sağlasın diye özel asit yada baz kökenli boyalar kullanılır. Hücrenin farklı bölgelerini değişik renklere boyayarak incelemede kolaylık sağlayan bu boyaların hücrenin ölümüne de sebep olduğu bilinmesi gereken önemli bir ayrıntıdır. Hücreleri öldürmeden boyamak için sadece vital renkli boyalar kullanılmalıdır. Fakat bu boyalarla hücrelerin birçok bölümü iyi boyanamayacağı için, bu yöntemle hücre incelemek oldukça zordur. Mikroplar ve değişik haşlamlılar gibi tek hücreli ve çok küçük organizmalar (alyuvar, sperm, virüs, akyuvar vb) vital renkli boyalarla boyanarak canlı olarak incelenebilen çok nadir hücrelerdir. Histoloji bu yöntemle embriyoloji ve fizyolojinin ilerlemesine çok fazla katkı sağlamıştır.
Ayrıca histoloji, tıp fakültelerinde bir ders olarak okutulmakta olup, anatomi, morfoloji, embriyoloji ve fizyolojinin çok sık başvurduğu bir bilim dalıdır.

Histolojinin bir dalı olan histojenez (dokunun oluşumu), embriyonun farklı dokularının oluşmasını, gelişimlerini inceler ve sağlık ve hastalık durumlarıyla da ayrı ayrı uğraşır.

Sitoloji de histolojinin bir dalı olup, hücrenin kendisini, yapısını, oluşumunu, sağlık ve hastalık durumlarındaki görülebilir işleyişini inceler. 21. yüzyılda ise X ışınlı mikroskoplar ve elektronik mikroskoplar yardımıyla özellikle bazı bağ dokularının, oluşumları ve gelişimlerinin incelenmesinde gayet başarılı olunmaktadır. Ayrıca kasların değişik yapıları üzerinde çok iyi sonuç veren incelemeler yapılabilmektedir.

Histolojik doku analizi de hayvansal kaynaklı gıda maddesi olan sıklıkla tükettiğimiz et ve et ürünlerinde uygulanmaktadır. Mikronluk kesitler alınarak incelemeye uygun hale getirilen etler, mikroskop altında incelenerek içindeki dokular araştırılmaktadır. Et ve et ürünlerine uygulanan değişik işlem ve bulguların belirlenmesinde kullanılan önemli analizlerden biridir. Histolojik doku analizinin en büyük amaçlarından birisi de, kesim hayvanlarına ait olan ve kullanılmasına izin verilmeyen organ, doku parçaları yada herhangi bir yabancı maddenin katılıp katılmadığını anlamaktır.
Son Güncelleme : 25.01.2021 16:36:46
Histoloji ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Histoloji Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Histoloji"
Merhaba. Benim tırnak yeme alışkanlığım var ve bunu bırakamıyorum. Özellikle streslendiğim zamanlarda farkında olmadan yiyorum ve ellerim kanıyor, zarar görüyor. Bu alışkanlığım 5 senedir var ve bırakamıyorum. Annem acı oje de almıştı ama yine etki olmadı. Ben bu durumdan çok şikayetçiyim. Acaba nasıl vazgeçebilirim bu alışkanlığımdan? Şimdiden teşekkür ederim.
Melike . 28.09.2018 21:54:21
CEVAP YAZ
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022