Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Hidroliz

Hidroliz

Hidroliz, fransızca kökenli bir kelime olup, hydrolysis kelimesinden türetilmiştir. Bir bileşenin su aracılığı ile bölündüğü kimyasal bozunma reaksiyonuna hidroliz adı verilir. Hidroliz işlemi suyu oluşturan hidrojen ve oksijen elementlerinin birbirinden ayrılması ile meydana gelen bir işlemdir. Bazı kaynaklarda hidroliz moleküllere su ilavesiyle daha fazla sayıda parçacık oluşturması olarak da ifade edilir. Hidroliz su ile bir kimyasal bağın parçalanmasıdır. Reaksiyon sonucunda suda bölünmeye uğrayarak hidroliz reaksiyonu meydana getirir. Hidroliz reaksiyonu genel ifadesi şöyledir:

RX+HOH > RH+XOH şeklinde ifade edilir.

Hidroliz işleminde dönüşme


Metalik, metalik olmayan ve organik bileşikler hidrolize uğrayabilirler. Hidroliz olayı su yerine başkası ile olursa bu olaya Solvaliz adı verilir.

Yağlar hidrolize edilirse sabun elde edilir. Bu reaksiyon da sabunlaşma reaksiyonu oluşmuş olur. Çay şekerine hidrolize işlemi uygulanırsa glikoz ve fruktoz meydana gelir. Odun artıklarındaki selülozun hidrolizi ile şeker ve alkol elde edilir. Hayvan ve bitki hücrelerindeki hidroliz işlemi uygulanırsa oluşan reaksiyonlarda enzimler tarafından katalize edilir. Böylelikle nişasta maltoz ve dekstrine hidrolize meydana gelmiş olur.

Metal tuzların hidrolize işlemi esnasında baz ve asit meydana gelir. Potasyum siyanürün hidrolize işlemi sırasında potasyum hidroksit ve Siyanür asidi elde edilir. Potasyum hidroksit kuvvetli baz olduğundan dolayı reaksiyon yapıldığı ortam bazik olur.

Benzer bir şekilde amonyum klorür suda çözünme işlemi hidrolize edilirse amonyum hidroksit ile hidrojen klorür asidi meydana gelmiş olur. Hidrojen klorür asidi kuvvetli olduğundan dolayı ortam hidrolojisi asidik olur. Organik bileşiklerin hidrolizinde tipik misal olarak etil klorürün hidrolize örnek verilir. Ametal halojenürler su ile hidroliz iki ayrı aside bölünür.

Hidrolizenin diğer bilimlerle ilişkisi


Genellikle organik kimyada farklı fonksiyonlara gruplara dönüştürme işlemi için kullanılırken; biyokimya da pek çok biyolojik işleyişinin reaksiyona dayanarak gerçekleştiği gözlenir. Hidroliz işleminin gerçekleştirilmesi oldukça zor bir işlem gerektirir. Bölme işleminin olabilmesi için su ile bir etkileşim de bulunan başka bir kimyasalın herhangi bir şekilde suyun içerisine geçilmesi gerekir. Yoksa elektroliz işlemi gibi bir işlem olmayan hidrolizde suyun parçalanması gibi bir olay gerçekleşmez. Daha çok sıvı faz da oluşan çoğu zamanda dinamik olan bir denge oluşması gözlenir.

Hidrolize hesapları


Bazı zamanlarda hidroliz işlemi suda çözülme ile tam olarak gerçekleşir. Bu işlem elektrik enerjisi ile de uygulanır. Hidroliz işlemi baz için uygulanıyorsa suda çözünen asidin iyonlaşma sabiti olan Ka ve suyun iyonlaşma sabiti olan Ksu yardımı sayesinde bir çözeltinin pH hesaplaması sağlanır.

Bu işlem pH= Ksu\ Kb ile ifade edilir.

Eğer çözelti bir baz çözeltisi ise bu çözeltinin Kb iyonlaşma maddesinden faydalanılarak pOH değeri hesaplanır.

Biyolojide büyük moleküllerin su kullanılarak küçük moleküllere ayrılmasına yani monomerleri ayrıldığı işleme Kimyasal Reaksiyonlar adı verilir. Hidrolizde monomer sayısının bir eksiği kadar su kullanılır. Hidroliz genellikle sularının ayrışmasıyla meydana gelirken; bu ayrışmada damıtma yöntemi de uygulanmış olur.

POH= Ksu\ Kb şeklinde ifade edilir.
Son Güncelleme : 19.01.2024 12:26:55
Hidroliz ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Hidroliz Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Hidroliz"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bugüne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok ...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli birçok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biri de metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim adamı Nagay...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultusund...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma ya da geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insan...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayının sırrını bir ...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. N 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı, elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çünk...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (Lavoi...
Cıva
Cıva
Cıva, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (Galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Cıva zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Cıva
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Nisan - 2024