Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Herbisit

Herbisit

Herbisit: İstenmeyen veya zararlı olabilecek bitki, ağaç vs. Kontrol altına alınması ya da yok edilmesi amacıyla kullanılan ilaçların geneline herbisit adı verilmektedir. Bitkileri yok etmeye yarayan ya da bitkilerin olması gerekenden fazla büyümesine engel olan kimyasal bütün maddeler herbisitlerdeki etki ortaya koyan ve kimyasal olan maddeye aktif madde ismi verilmektedir. Aktif maddenin daha kolay kullanılabilir ve daha etkili olabilmesi için eklenen ek maddelere ise dolgu maddesi adı verilmektedir. Ticaret amacı ile satışa sunulan ilaçların içinde bu dolgu maddesi bulunmakta ve ilaçlar bu şekilde satılmaktadır. Bir ürün ile ilgili seçim aşamasında ürünün içeriğinde yer alan etkili madde seçimin daha kolay yapılmasını sağlamaktadır. Günümüzde piyasada bulunan hemen hemen tüm herbisitler organik maddeden meydana gelmiştir.

Herbisitlerin Olumlu Yönleri

  • Herbisitlerin özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür;
  • Herbisitler yakma yönteminden sonra yabancı otlar ile mücadeledeki en ucuz yöntemdir.
  • Doğru herbisit seçildiği zaman sorun kesin olarak ortadan kaldırılır.
  • Bir yere herbisit uygulandığı zaman o yerde bulunan zararlı bitkinin tamamı kuruyacağı için dolgu malzemeleri tahrip olmaz. Dolayısı ile de yüksek miktarlardaki mali harcamaları en aza indirir.
  • Herbisitin düzenli olarak kullanılması halinde tohum ve kök rezervi düşmüş olur.
  • Herbisit kullanımında daha az iş gücüne ihtiyaç duyulur.
  • Başka yöntemlere göre herbisit uygulaması daha hızlı sonuç alınmasını sağlar.
  • Zarar görmesi istenmeyen bitkilerin kontrolü, öteki bitkilerin de hayatta kalmasını sağlar.

Herbisitlerin Bitki İle Olan İlişkisi


Bitkilerin toprağın üstünde kalan organlarına ya da toprağa uygulanan herbisitler genel olarak emülsiyon biçiminde püskürtmenin yanında bitki üzerinde direk olarak ya da belli aralıklar ile etki etmektedirler. Herbisitlerin bitki üzerinde daha etkin olmasını sağlamak amacı ile yayıcı yapıştırıcı kullanılabilmektedir. Yayıcı yapıştırıcı ayrıca, Herbisitin daha fazla yüzeye yayılmasıyla daha fazla performans alınmasını da sağlamaktadır. Herbisitlerin bitki bünyesine girmesi ve soğurmasını sağlamak amacı ile her şeyden önce bitki yüzeyinin ona uygun bir ortamda bulundurulması zorunluluğu bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, Herbisitin kullanım miktarı, bitki yüzeyine nasıl yayıldığı, içeriğinde bulunan etkin maddeler, damla büyüklüğü ve bu damlaların ne kadar hızda yayıldığı da herbisitlerin bitkini yüzey kısmında tutunması konusunda önem arz etmektedir. Herbisitlerin bitkinin ölmüş haldeki hücre duvarının içinden stoplazmik zara kadar olan giriş kısmına penetrasyon adı verilmektedir. Herbisitlerin bu stoplazmik zara ulaşmasının ardından yayılma ya da aktif halde hücreye alınmasına ve parankima hücreleri içerisinde ilerleyerek dokulara varmasına ise absorpsiyon adı verilmektedir. Yaprakların yüzey kısmına uygulanmasının ardından kütikila ve stoma yolu ile sitoplazmanın zar kısmına ulaşan herbisitler, daha sonra ise pasif yayılma ve aktif taşıyıcılar aracılığı ile hücrenin içine geçiş yapmaktadırlar. Soğurulan herbisitler birbirinden farklı organellerin yapısına girmekte ve bu yapılar ile görevlerini bozuma uğratmaktadırlar.

Herbisitlerin bitkiler üzerinde uygulanması halinde, bitkilerin gövde yapısını, fiziksel özelliklerini ve biyokimyasal durumların doğal ilerlemesini bozarak bu bitkilerin ölümüne ya da gelişimlerinin bozulmasına sebep olmaktadırlar. İlk olarak hücre içi yapılarına ulaşan herbisitlerin tamamına yakını dış tarafta bulunan zarın yapısını bozmakta ve bu şekilde etkili olmaktadırlar.
Son Güncelleme : 01.11.2023 17:31:01
Herbisit ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Herbisit Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Herbisit"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bugüne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok ...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin,  Uyuşturucu özellikli birçok madde  ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biri de metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultusund...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma ya da geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insan...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri,  Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara  ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve  önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma ola...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. N 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı, elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çünk...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları,  başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu ...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (Galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Kasım - 2023