Heparin

Heparin

Heparin, günümüzde pıhtı oluşumuna yol açan hastalıklar ciddi anlamda sakatlanmalara yol açmakta ve bazen hayati risk yaratacak boyutlara ulaşmaktadır. Bu nedenle de bilim adamları her geçen gün pıhtılaşma bozukluklarını engelleyebilecek yeni ilaçlar geliştirmektedir. İlaçların kullanımında amaç, vücutta fizyolojik pıhtılaşmayı engelleyici mekanizmaların etkisini arttırmak ve lezyon alanında fibrin oluşumunu önlemektir. Bu tarz ilaçların kullanılmaması gereken bazı durumlar vardır ve bu durumlara çok dikkat edilmelidir. Bölgesel kanamalarda kanamayı durduran mekanizmanın aşırı şekilde ketlenmesi durumundan kaçınmak gerekir.

Pıhtılaşmayı önleyen ilaçlar iki grupta incelenir;

  • Doğrudan ve hızlı etki sağlayan, ağız yoluyla kullanıldığında etkisi olmayan heparin
  • Dolaylı ama geç etki sağlayan ve ağız yoluyla kullanılabilen kumarin ve fenindiyon çeşitleri
  • Pıhtılaşmayı engelleyen ilaçlar etkisi son zamanlarda iyice kanıtlanmış ve bu nedenle ilaçları kullanım alanları genişletilmiştir.

Heparin, pıhtılaşma önleyici olarak ilk kullanılan ve hala yerini koruyan bir ilaçtır. İlaç ilk defa 1916 yılında hazırlanmış, 1937 yılında ise ilk defa kullanılmıştır. Heparin ilaç, kan damarlarının etrafında toplanmış olan bir takım hücrelere uygulanır. Heparinin fizyolojik anlamda fonksiyonu kanın akıcılığını sağlamaktır. Tedavi anında ise protrombini trombine ve fibrinojeni fibrine dönüştüren maddelerin etkisini önleyerek pıhtılaşmayı engellemektir. Heparin ağız yoluyla alındığında mide asidi ilacın parçalanmasını sağlar ve bu nedenle etkisi olmaz. Bu nedenle heparin damar yoluyla, kas içine ya da cilt altına enjekte edilerek kullanılır.

Heparin kullanımı

Deri içi uygulama: Pıhtı oluşmasına bağlı olarak meydana gelen tablo henüz akut dönemindeyken kullanılması gereken bir ilaç türüdür. Damardan kullanıldığı için etki süresi oldukça hızlıdır. Etkisi yaklaşık 5 saat sürer. Bu nedenle tedaviye ilk başlandığında do arası 5 saati aşmamalı ve etkisi geçmeden yeni bir doz uygulanmalıdır. Kullanılan doz vücut ağırlığına kilosuna göre 1 mg'dır. İlaçtan alınan cevaba ve hastanın genel durumuna bağlı olarak 3 gün sonra ilaç tekrar deri altından uygulanır. Ya da yine hastanın durumuna bağlı olarak heparin yerine ağız yoluyla başka ilaçlar kullanılabilir.

Derialtı uygulanması: Devamlı ya da sürekli olarak damar içinden heparin uygulamak mümkün değilse ilk tedaviden 24-48 saat sonra, pıhtı tıkacı riski çok olmayan hastalara uygulanır.

Hamilelikte heparin

Hamilelik döneminde tromboz teşhis edilmişse vakit kaybetmeden tedaviye başlanmalıdır. Tedavide amaç pıhtılaşmanın ilerlemesini ve amboliyi engellemektir. Heparin hamilelik dönemi için kullanılabilen bir ilaçtır. Tedavi annenin sağlık durumuna göre karar verilir. Gebeliğin ikinci döneminde hergün anne pıhtılaşmayı engellemek için heparin iğnesi kullanabilir. Hasta iğneyi kendi kendine yapabilir. Eğer hasta kendine iğneyi yapamıyorsa başkasından yardım alabilir. Durum ilaçla bir defa kontrol altına alındığında hasta rutin aralıklarla hastaneye giderek ayaktan tedavi olabilir.

Birkaç yıl öncesine kadar heparin günde 2-3 defa uygulanması gereken bir ilaçtı. Ancak günümüzde günde bir defa uygulanması yeterli olmaktadır. Günümüzdeki ilaç türlerinin yan etkisi de eskiden kullanılanlara nazaran daha azdır.

Son Güncelleme : 05.03.2021 04:30:30
Heparin ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Heparin Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Heparin"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022