Helyum

Helyum

Helyum, Doğada gaz halinde bulunan bir elemandır. Hidrojenden sonra gelen en hafif elemandır. Keşfedilmeden önce güneş ışınları ile oluşmuş olduğu anlaşılan helyum Yunanca güneş anlamına gelen ''helyos'' kökünden dolayı helyum ismini almıştır. Helyumu ilk bulan bir İngiliz kimyacısı olan Ramsay Norveç'teki bulunan uranyum filizin de helyumu keşfetmiştir. Uranyumdan bulunan bu filize ''cleveit'' denir. İlerleyen zamanlarda helyumun havada da yer aldığı anlaşılmıştır. 20. yüzyılın başlarında helyum gaz olarak kullanılarak balonları doldurmakta kullanılmaya başlandı. Günümüzde ise helyum daha çok denizaltı incelemeleri ve araştırmaları yapmakta olan dalgıçlar tarafından kullanılmaktadır. Dalgıçlara verilen oksijen ve helyum karışımı hava yardımı ile derinlerde bulunan azotun ayrışmasına neden olarak kanda köpük oluşumunu engelleyecektir. Helyumun kullanıldığı bir başka alan İse laboratuvarlarda sıvı helyum çok düşük sıcaklık elde etmede kullanılmaktadır.

Helyumun Özellikleri
  • Atom Numarası: 2
  • Elektron Sayısı: 2
  • Sembolü: He
  • Element Serisi: Asal Gaz
  • Atom Ağırlığı: 4, 002602(2) g.mol-1g/mol dür.
  • Görünümü: Renksiz
  • Periyodik Tablodaki Yeri: 8A
  • Maddenin Hali: Gaz halinde bulunur.
  • Kaynama Noktası: 269,90
  • Yoğunluğu: 0.18

Helyum sıvılaştırılma özelliğine sahiptir. Asal yani (soy) gazlar sınıfında yer almaktadır. Tatsız, renksiz ve kokusuz bir gazdır. Helyum gazı yoğunlaşma sıcaklığı bilinmekte olan diğer elementlerin hepsinden daha düşük bir derecededir. Helyum gazının erime noktası 25,2 atm şeklinde -272,1 derece ve kaynama noktası 1 atm olup -268,94 derecedir. Kaynama noktasında helyum gazının yoğunluk derecesi 0,1249 g-miligram, 20 derece olup 1 atm basınçta 1000 gram suda çözünürlüğü ise 8,61 miligramdır. Güneş etrafında bulunan gaz atmosferinde sarı renkli spektrum çizgi olduğu bulunmuştur. Spektrum güneş elementlerinden olduğu zannedilerek güneş anlamına gelen helias kelimesinden yola çıkılarak helyum adı verilmiştir. Helyum gazı hacimsel olarak normal havanın 5,24 lük kısmını temsil eder. Helyum radyoaktif minerallerin içerisinde de bulunur. Helyum gazı Amerika, Rusya ve Güney Afrika ülkelerinde bulunan doğal kuyularda elde edilmektedir. Helyum üretimi ayrıca azda olsa havadan elde edilmektedir.

Helyumun Kullanıldığı Alanlar

Helyum çok hafif gaz olduğundan meteoroloji gözlem balonlarında, insanların uçuş için kullandıkları balonlarda, roket yakıtlarında, deniz altı araştırmasında dalgıçların kullandığı hava tüpünde, tıp alanında astım hastalıklarında, ameliyatlarda kullanılan anestezilerde, optik merceklerde ve yeraltı jeolojik yerlerde gaz ve petrolün gücünü tayin etmede kullanılmaktadır. Hidrojen gazından sonra en hafif gaz olarak bilinen helyum gazının yanma olayı olmadığından bir çok alanda tercih edilmektedir.
Son Güncelleme : 24.12.2020 01:11:08
Helyum ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Helyum Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Helyum"
Bu baharda arkadaşlarla birleşip bir araba kiralayarak kapodokyaya gezmeye gittik. Kalacak yerimizi ayarladıysan sonra balonla uçmak için balonların kalktığıxyere gittik. Koca koca balonlar yirmi kişiye kadar kapasitesi var. Sabah meteorolojiden izin alındıktan sonra kalkıyorlarmış ve sabah gelmemizi istediler. Bu koca balonlar helyum gazı ile mi havalanıyorlar? Helyum havadan hafif mi?
Übeydullah . 28.10.2018 20:47:02
CEVAP YAZ
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022