Hal Değişimi

Hal Değişimi

Hal Değişimi, Katı sıvı ve gaz halinde bulunan maddelerin bir halden başka bir hale geçmesine hal değişimi denir. Saf maddelerin hal değişimi esnasında sıcaklık oranları değişime uğramaz. Maddeler ısı alarak ya da ısı vererek hal değişimi yapabilirler.

Maddenin halleri ve hal değişimi

Erime ve donma: Erime katı maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesi durumudur. Donma ise sıvının ısı vererek katı hale geçmesidir. Hal değiştirirken maddelerin hacmi değişime uğramaz.

Erime sıcaklığı: Maddenin hal değiştirirken meydana gelen sıcaklığa erime sıcaklığı veya erime sıcaklık noktası adı verilir. Sabit atmosfer basıncından her maddenin erime sıcaklığı farklıdır. Bu nedenle maddeler için erime sıcaklığı ayırt edici bir özellik olarak sayılmaz. Mesela deniz düzeyinde buz 0 ℃ erir.

Erime ve donmaya etki eden faktörler: Normal şartlarda sabit olan erime ve donma sıcaklığı maddenin saflığının ve basıncın değiştirilmesi durumunda değişir.

Basıncın erime ve donmaya etkisi: Birim yüzeye etki eden kuvvet olan basınç, maddenin moleküllerini bir arada tutar ve dağılmasının önlemede etkilidir.Basınç oranının artması erimeyi zorlaştırması nedeniyle erirken hacmi artan maddelerin erime noktası yükselir. Basınç oranının düşmesi ise erime noktasını azaltır.

Safsızlığın erime ve donmaya etkisi: Saf olmayan maddelerin saf maddelere oranla erime ve donma sıcaklığı farklıdır. Örneğin arabaların soğutucularının içine antifiriz koyulması, suyun donma noktasını düşürür. Kışın 0 ℃ nin altında olan hava sıcaklığında yollara dökülen tuz buzun erime noktasına azaltır.

Kaynama buharlaşma ve süblimleşme: Bir kaba koyulan sıvı ısıtıldığında sıcaklığı artar ve bu durumda da buharlaşma artar. Sıvının sıcaklığının artması ile oluşan buhar basıncı sıvıya etki eden basınçla eşit durumda olduğunda sıvı kaynar. Kaynama esnasında sıvının sıcaklığı değişmez. Bütün sıvı maddelerin atmosfer basıncı altında, sıvı halden gaz hale geçtiği belli sıcaklık değerleri vardır. Bu sıcaklık değerleri kaynama noktası adını alır ve kaynama sıcaklığı maddelerin ayırt edici özelliğidir.

Buharlaşma: Sıvı düzeyde olan buharlaşma ısı alan sıvının yüzey gerilimini ve çekim kuvvetini yener ve gaz fazına geçer. Buharlaşma her ısıda olur ve sıcaklığın yükselmesi buharlaşmayı artırır. Alçak basınç ve açık hava buharlaşmayı hızlandırır. Rüzgarlı havalarda daha fazla olan buharlaşma nedeniyle çamaşırlar daha hızlı kurur.

Buharlaşma ısısı: Kaynama noktasına ulaşan 1 gram sıvının aynı sıcaklıkta gaz haline dönüşmesi için gerekli olan ısı buharlaşma ısısı adını alır. Buharlaşma maddelerin ayırt edici özelliğidir.
Gaz halinde olan bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesi ise yoğunlaşma adını alır. Yoğunlaşma kaynamanın tam tersi bir durumdur. Bu nedenle bir maddenin kaynama ve yoğunlaşma sıcaklığı birbirine eşittir. Dolayısıyla buharlaşma ve yoğunlaşma ısısı da birbirine eşittir.

Kaynama ve yoğunlaşmaya etki eden faktörler:

Maddenin saflığının farklılaştırılması ve basınç kaynama sıcaklığını değiştirir. Kaynamanın olması için atmosfer basıncı ile buhar basıncı eşit olmalıdır. Yüksek atmosfer basıncında ağzı açık kapta bulunan sıvının kaynaması uzun sürer. Alçak atmosfer basıncında ise kaynama kısa sürer. Yani sıvı düşük sıcaklıkta daha çabuk kaynar. Saf bulunan sıvının içerisine katılan değişik maddeler sıvıyı bozar ve saflığı yok olan sıvıların kaynama noktası değişiklik gösterir. Mesela saf su içerisine tuz atılırsa suyun kaynama noktası artar.

Süblimleşme: Birtakım katı maddeler ısı verildiğinde sıvı hale geçmeyerek direk gaz haline geçer. Bu durum süblimleşme adını alır. Naftalin, ernet gibi birtakım koku yayan maddelerin yaydığı kokunun zaman içerisinde azaldığı fark edilir. Ancak sıvı hale dönüştüğü görülmemektedir. Bu maddelerde süblimleşme meydana gelir.
Son Güncelleme : 22.02.2021 11:30:55
Hal Değişimi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Hal Değişimi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Hal Değişimi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan enjeksiyon, bir deri altı enjeksiyonudur. Ağız yolu ile verilemeyen ilaçlara uygulanır. Deri altında ilaç emilimi kapiller yolu ile olmaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022