Glikoliz

Glikoliz

Glikoliz, Glikoz, oksijen, hidrojen ve karbondan oluşan özellikle üzüm suyunda bulunan şeker, üzüm şekeri yapısındaki basit şekerdir. Sembolü C6H12O6 olarak gösterilmekte. Kan şekeri veya meyve şekeri olarak bilinen glikoz birçok bitkide ve meyvede bulunan bir şeker çeşididir. İnsan vücudu için temel enerji kaynaklarının başında gelenlerin bir tanesidir. Glikoz, sinir ve beyin dokularının esas enerji kaynağıdır. Glikoz şurubu, doğal bir şekilde mısırdan elde edilen nişastanın asit ve enzimlerle sıvılaştırılması sonucunda elde edilen şekerdir. Glikoz çeşidi sıvı ve kurutulmuş olmak şeklinde iki halde bulunur. Glikoz şurubu, şurubun sıvı hali, kurutulmuş glikoz şurubu ise glikoz şurubunun kısmen uzaklaştırılması ile kuru madde miktarı en az %93 m/m'e yükseltilmiş kuru halidir.

Uzmanlar tarafından son yıllarda yapılan araştırmalar ile glikozun beyine sanıldığı kadar yaralı olmadığı ortaya çıkarılmıştır. Glikozu daha yavaş yakan vücuttaki beyin daha hızlı yakan vücutlara göre unutkanlık daha hızlı gelişiyor. Bununla birlikte glikoz kalıcı hasarlar bırakabiliyor. Glikozu fazla tüketen bireylerde unutkanlığı gözle görülebilir düzeyde fark edilecek şekildedir.

Glikoliz Nedir; Hücrelerin devamlı oluşumunu sağlamak için gerekli olan enerjinin kazanıldığı enzimatik reaksiyonlar sonucu glikozu pirüvik asite (pirüvata) indirgeyip adenozim tri fosfat (ATP) kazanıldığı reaksiyonlar zinciridir. Bütün canlılarda glikoz reaksiyonları aynı şekilde gerçekleşir çünkü olaylar için tüm canlılarda aynı protein yapısındaki katalizör bileşikler (enzim) görevlidir. Fruktoz1,6 biofosfat yolu DNA ve RNA için gerekli olan deoksirboz veya riboz şekerlerinin sentezlenmesi için gerekli olan 5karbon'lu şekerleri açığa çıkaran pentoz-fosfat yolu veya daha verimli olan birçok bakteri gruplarının gerçekleştirilmiş olduğu 2-keto 3-deoksi 6-fosfoglukonik asit yolunu kullanarak glikoliz reaksiyonlarını gerçekleştirir. Hücrenin yapmış olduğu glikoliz reaksiyonlarına göre farklı adlandırılır. Başlangıçta glikozu aktifleştirmek için 2 Adenozim tri fosfat harcanır. Reaksiyonlar sırasında 4 Adenezon tri fosfat oluşturulur. 2 NADH meydana gelir. Oluşan NADH'lar oksijenli solunumda elektron taşıma düzenine aktarılır ve her birinden üçer ATP elde edilir.

Oksijensiz solunumda ise NADH'ler son ürün evresinde tekrar Yükseltgenleyerek bir sonraki glikoz olayında kullanılır. Kısaca Glikozu etkileyen madde fosforilasyonla 4 adenozin tri fosfat üretir. Ve 2 adenozin tri fosfat harcadığı için net kazanç 2 adenozin tri fosfattır, Ancak oluşan 2NADH iyonundan dolayı olarak 6 adenozin tri fosfat, ETS den kazanılır. Glikolizde dikkat edilecek hususlardan biri de beyin enerji metabolizma (fosfofruktokinaz) enziminin katalizlediği fruktoz 1,6 bifosfat oluşumudur. Bu basmak geri dönüşümsüz hız kısıtlayacı basamak olup insülin, epinefrin ve glukagon hormonlarının kontrolünde aktive veya inaktive olur. Fruktoz 1,6 bifosfat daha sonra kataliziyle, gliseraldehit, aldolaz enzimi 3-fosfat ve dihidroksiaseton fosfatı oluşturur. Pirüvik asitin oluşturulmasına kadar kullanılan etkilenen madde bütün canlılarda aynıdır (bazı kemosentetikler hariç). Bu bilgi canlılarda glikoz reaksiyonları kontrol eden kalıtsal yapı ve enzim benzerliğini kanıtlamaktadır. Hücre kendi metabolizmasınına uygun en iyi yolu seçerek laktik asit veya pirüvik asite yıkılması olayını gerçekleştirmektedir. Örnek olarak Pseudomonaslar (2-keto 3-deoksi 6-fosfoglukonik asit) çubuk biçiminde tek ya da zincir oluşturan bakteri (gluconobacter) cinsi ise pentoz fosfat (arabinoz, riboz ve ksiloz gibi) yolunu kullanırlar.
Son Güncelleme : 31.12.2020 02:07:14
Glikoliz ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Glikoliz Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Glikoliz"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022