Gaz Zehirlenmesi

Gaz Zehirlenmesi

Gaz zehirlenmesi, bazen ölümle sonuçlanabilmekle beraber aynı zamanda büyük bir şekilde hastalıklara da yol açmaktadır. Karbon ve oksijen atomu ile bir araya gelen karbonmonoksit zehirleyen bir gaz haline geliyor. Doğal gaz, tüp gazı, benzin, gaz yağı, kömür ve odun gibi yakıtların yanması ya da tam olarak yanmaması sonucu oluşur. Duman ile beraber içinde sessiz ve gizli bir şekilde yerleşen bu karbonmonoksit gazı, havadan hafif, tatsız ve kokusuz aynı zamanda renksiz olmasıyla beraber öldürücü olarak havasız ortamda bulunur. Havalandırması az ve kısıtlı olan yerlerde yakılan veya kullanılan ürünlerin havaya karışarak kapalı alanda bulunması zehirlenmenin en temel başlangıcı olarak bilinir.

Gaz zehirlenmesi, vücudu olumsuz yönde etkilemektedir. Solunduktan sonra akciğerlerden kana geçerek alyuvar denilen kırmızı kan hücrelerinin yapımını bozarak etkileşim gösterirler. Çünkü normal şartlarda havadaki oksijeni direk olarak kırmızı alyuvarlar vücuda taşırlar. Bu gaza uzun süreli olarak sabit bir şekilde maruz kalınlığında alyuvarlar bu görevi tamamlayamaz hale gelirler. Vücuttaki çoğu hücreler ölmeye başlar ve özellikle beyin etkisiz hale gelir. Ayrıca kalp ve diğer organlar fonksiyon göremez duruma gelir. Hücre ölümü genellikle ilk olarak beyinde görülür. Bu yüzden gaz zehirlenmesinde ilk olarak verilen tepki baş dönmesi ve şiddetli baş ağrısı olarak bilinir. Zehirlenmenin süresi oldukça önemlidir. Çünkü belirli bir zamandan sonra yapılan müdahale sonucunda tam bir yanıt alınmaz ve beyin hücrelerinde ölüm gerçekleşeceğinden geri dönüşü olmayan hasarlar bırakabilir. Bu zehirlenmelerde genellikle ilk belirti baş dönmesi olduğunu tekrar vurgulamak en doğru karar olsa gerekir. Daha sonra bilinç kaybı yaşanmaya başlar. İlerleyen zamanda dağınık, mide bulantısı, nefes alıp vermekte güçlük, hızlı kalp çarpıntısı,gibi hastalıklar bir araya gelerek rahatsız edici bir boyut görülmeye başlamış olur. Çok ağır bir şekilde zehirlenen kişilerde daha farklı durumlar gözükebilir. Baş dönmesine ilişkin olan sersemlik ve unutkanlık en önemli yoğun zehirlenme başlangıcı olarak bilinir. Ciltte kızarıklık, kusma, kas krampları, vücutta genel bitkinlik, bilinç kaybı, solunum durmasıyla beraber ölüm gerçekleşir.

Gaz zehirlenmesi, acil müdahale edildiği sürece ölümün eşiğinden bazen kurtarılabilir. Öncelikle zehirlenen kişiyi kurtarmaya çalışan kişi kendini korumaya alması gerekir. Camlar varsa hemen açılmalı ve kırılmalıdır. Zehirlenen kişiyle beraber hızla havasız ortamdan havalı ferah ortama çıkılması gerekir. Açık havaya çıkıldığında acil olarak etrafta kalabalık varsa uzaklaştırılması gerekir ve hemen acil olarak ağız ve burun temizlenmesi gerekir. Nefes alıp vermede durma görülüyorsa acil olarak suni solunum yoluna başvurulmalıdır.
Gaz zehirlenmesi, tedavi olarak farklı sonuçlardan geçilmesiyle beraber hastanın eski sağlığına kavuşması için gerekli tüm tetkikler hastaya uygulanır. Hastaya ilk olarak tedavide hemen oksijen ve serum takılır. Hayati durumu kontrol altına alındıktan sonra, kalp, akciğer ve beyin fonksiyonları değerlendirilir. Zehirlenme teşhisi konulur ve hastaya hızlı bir şekilde ve yüksek dozda oksijen tedavisi uygulanır. 3 saat sonra oksijene rağmen düzelmeyen hastalara farklı oksijen tedavisi uygulanır.

Gaz zehirlenmesi, olayına maruz kalmamak için farklı önlemler alınması gerekir. Ev veya iş yerlerinde kullanılan doğal gazların her yıl düzenli olarak bakımlarının yapılması gerekir. Ayrıca hava girişlerinin kapatılmaması gerekir. Bacanın soba veya diğer yanan ısıtıcılar için kullanıma uygun olup olmadığına bakılması gerekir. Rüzgarlı havalarda soba yakılmaması her zaman en doğru karardır ve ayrıca bacalar sürekli olarak temizlenmesi gerekir. Şofben ve kombi ile ilgili tüm problemlerin düzeltilmesi gerekir. Kapalı otoparklarda arabalar çok uzun süreli olarak çalışır halde olmamalıdır.
Son Güncelleme : 01.03.2021 17:01:12
Gaz Zehirlenmesi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Gaz Zehirlenmesi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Gaz Zehirlenmesi"
Gaz zehirlenmesi, özellikle ülkemizde sobanın çok kullanıldığı evlerde meydana gelen bir durum olsa bile heran günlük hayatta hepimizin karşılaşabileceği bir durumdur. Gaz zehirlenmesi durumunda ne gibi belirtiler ortaya çıkar ve nasıl sorunlarla karşı karşıya kalabilriz?
Özge . 01.11.2018 22:46:28
CEVAP YAZ
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan enjeksiyon, bir deri altı enjeksiyonudur. Ağız yolu ile verilemeyen ilaçlara uygulanır. Deri altında ilaç emilimi kapiller yolu ile olmaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022