Galyum

Galyum

Galyum, Doğada metal halinde bulunmayan galyum elementi, tarihsel süreç içerisinde incelendiğinde özellikle de 1875 yılından itibaren oldukça büyük önem kazanmaya başlamış. Bunun nedeni ise, elementin sahip olduğu kimyasal özelliklerdir. Tabiatta bazen dağılmış bileşiklerin yanında parçaları bulunur. Yani çinko ve alüminyum mineralleri içerisinde az miktarda bazı galyum bileşikleri vardır. Geçmiş zamanlarda galyum keşfedilmeden önce onun varlığını ve özelliklerini bulan kişi Lecog de Boisbaudran tarafından keşfedilmiştir. En önemli galyum kaynağı %0,7 oranında galyum içeren germanittir. Bunun yanında çinko blendlerde, alüminyum killerde, demirde, kromda ve mangan filizlerinde çok düşük oranda bulunmaktadır. Kimyasal sembolü Ga, atom numarası 31 olan bir kimyasal elementtir. Tuzların elektroliziyle metalik olarak da elde edilebilir. Boksit ve çinko saflaştırıldığı zaman alüminyumla beraber elde edilir. En çok kullanılan bileşikleri arasında galyum nitrit ve galyum arseniktir. Oda sıcaklığının üstüne çıkabilecek kadar üç katı halindedir.

Galyumun saf hali; İle parlak gümüş renkli bir cam parçasına benzer. Ancak insan tenine değdiği andan itibaren eriyen bir metaldir. Bu amaçla çok düşük bir buhar basıncı altında yaklaşık olarak iki bin dereceye kadar ısıtıldığında sıvı halini koruyan galyum, bütün elementler içerisinde bu kadar geniş bir sıvı aralığına sahip olan tek bileşendir. Genelde metal konteynırlar veya cam konteynırlar da dondurularak depo edilir. Bu galyum sıvı halinde iken cam ve benzeri yüzeyleri yapıştırır veya ıslatır. Bu yüzden ortorombik sistemde kristalleşen galyum, doğada iki kararlı izotopun karışımıdır. Galyum elementinin içerisinde zehir de bulunur. Fakat bu zehrin etkisi çok düşüktür. Yani insan sağlığına zararlı etken maddesi ancak yutulduğu zaman olur.

Galyum Kimyasal Özellikleri; Galyumun bazı kimyasal özellikleri alüminyuma benzetilebilir. Dolayısıyla, nemli havada yavaşça yükselerek üzerinde koruyucu bir oksit katmanı oluşturur. Bu nedenle soğuk nitrik asit içerisinde etkinliğini kaybeder. Sıfır dereceye kadar olan sıcaklıktaki su ile tepkimeye girmeyen galyum, hidrolik asit ve diğer mineral asitleri ile yavaş yavaş tepkimeye başlayarak galyum iyonu (Ga+3) verir. Aynı zamanda amfoter olan bu element, sodyum ve potasyum çözeltileri ile gallat ve hidrojen gazını da verir. Bunların sonucunda halojenlerle beraber hızlı bir şekilde tepkimeye girer.

Galyum Kullanım Alanları; Cam ve porselen ürünlerinde ıslak bir görünüm vermekte kullanılır. Böylece cam yüzeyine sürüldüğü zaman, oldukça parlak bir ayna meydana gelir. Yarı iletkenlerin ve transistörlerin benzeri aygıtların üretiminde de kullanımı oldukça fazladır. Ayrıca kuartz termometrelerin ve lazer diyotlarının da yapımında kullanılır. Yine çok güçlü etkisi bulunan tümör tespitinde de kullanılır. Galyum arsenit, elektriği doğrudan ışığa çevirebilme özelliğine de sahiptir. Galyum 30 derecenin üstünde bir sıvı olduğu için, yüksek sıcaklıkları da ölçmeye yarayan termometre yapımında kullanılan en iyi sonuç alınabilen bir elementtir. Bazı spektrografik analizlerin hassaslığını artırmak için de kullanılır. Ayrıca manyetik madde ve ısı iletken ortamı içerisinde de yüksek sıcaklığa da Yanıklı yağlayıcı olarak ta ve düşük sıcaklıkta sertleşen bir madde olarak kullanılır. Galyum arsenitten yarı iletken yapılmaktadır.

Son Güncelleme : 01.01.2021 15:36:17
Galyum ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Galyum Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Galyum"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022