Fumigasyon

Fumigasyon

Fumigasyon, günümüzde de çok yaygın olarak kullanılan kimyasal bir savaştır. Aslında bu savaş insanlar arasında geçmez. Yani fumigasyan, insanların hayvanlar üzerinde sürdürdüğü bir savaştır. Özellikle tarım alanında bu yöntem çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Yaklaşık olarak 20. yüzyılın başlarından beri uygulanan bu yöntemle zararlı böcek ve haşereler uzaklaştırılarak sorunlar çözülmüştür. Fumigasyon, böcekleri ve diğer küçük zararlı canlıları öldürerek yetiştirilen bitkilere zarar vermesinin engellenmesi için yapılan bir ilaçlamadır. Fumigaston, kapalı ortamlarda yapılan bir uygulamadır. Çünkü açık havalarda yapılan bu işlemler çok kısa bir zaman içerisinde etkisini yitirecek ve tam olarak amacına ulaşamayacaktır. Fumigasyon işlemi, belirili bir ısıda ve belirli bir miktardaki kimyasal gazın ortama verilerek yine belli bir süre bekletilmesiyle gerçekleştirilir. Ortama verilen gazın kimyasal ismi fumiganttır. Bu işlemin, doğru yapılması durumunda insan sağlığı üzerinde herhangi bir zararı bulunmamaktadır. Fakat insanların gerekli olan koruyucu donanımları kullanmamaları nedeniyle etkilenmeler olabilmektedir. Sizlerde bu işlemi yapmadan önce gerekli olan önlemleri almalısınız. Fumigaston işlemi, çok eski zamanlardan beri tarım alanında çok büyük başarılar elde etmiştir. Oldukça etkili bir koruma yöntemi olan bu uygulama sayesinde yıllık olarak milyon tonlarca ürün çürümekten kurtulmaktadır. Eğer sizlerde tarımla uğraşıyorsanız bu uygulamadan yararlanabilirsiniz. Özellikle serası olan çiftçilerin kesinlikle bu işlemi yapması gerekir.

Fumigasyonun önemi:
Fumigasyon tarım alanında her türlü bitkisel ya da hayvansal olarak yetişen ürünlerin zararlı etmenlerden korunması için çok büyük önem taşımaktadır. Zararlı etmenlerin vereceği tahribatın uzaklaştırılması ve daha büyük zararların ortadan kaldırılması için yapılan bu işlem sonrasında hem maddi olarak hem de manevi olarak büyük karlar elde edilebilir. Genellikle büyük üretim yapan ve ihracat yapan firmalar bu işlemi çok sık kullanırlar ve bu işlem büyük şirketler için çok büyük önem taşır.

Fumigasyonun avantajları:
  • Bu uygulamanın en büyük avantajı, ürüne dolaylı yollardan değil direk olarak tatbik edilmesidir. Ürüne direk olarak tatbik edilen kimyasallar, böcekler için çok daha etkili olarak etkilerini daha uzun süreler boyunca sürdürmektedir. Ayrıca insan vücudu için herhangi bir zararı bulunmamaktadır.
  • Bu uygulamanın bir diğer avantajı ise ürünler üzerinde üç ayrı noktaya nüfuz edebilme özelliğinin olmasıdır. Bu sayede ürünün belli bir bölgesinin korunması değil, ürünün tüm noktalarının korunması üzerinde etkilidir.
  • Gıda maddelerinde fumigasyon, herhangi bir kalıntı ya da koku bırakmaz. Bu nedenle ürünlerin lezzetinde herhangi bir değişiklikte meydana gelmez. Bu konuda da fumigasyon uygulamasının avantajlı olduğunu söyleyebiliriz.
  • Senede bir kez bile olsa yapılan fumigasyon uygulaması, ürünü zararlı etmenlere karşı tüm biyolojik dönemlerde korumaktadır.
Fumigasyon işleminde dikkat edilmesi gereken hususlar:

Bu işlem yapılırken daha önceden de belirttiğimiz gibi kişilerde kişisel koruyucu donanımlar kullanılmalıdır. Aksı durumlarda insanlarda da ölümcül tehlikelerin oluşmasına neden olacaktır. Sizlerde özellikle gaz maskenizi takmadan bu işlemi yapmayın ya da yapılan ortamda bulunmayın. Bunun yanı sıra fumigasyon işlemi yapıldıktan sonra hayvanların da bu durumdan etkileneceğinin bilinmesidir. Çünkü eğer evcil hayvanlarınız varsa bu hayvanlarda fumigasyon işleminden son derece olumsuz bir şekilde etkileneceklerdir.
Fumigasyon işlemi, sadece bu konu hakkında eğitim almış insanlar tarafından yapılmalıdır. Bunların haricindeki insanların bu uygulamayı yapması son derece tehlikelidir. Bunun yanında fumigasyon işlemlerinde yapılacak olan fumigantların özellikleri iyi bilinmelidir.
Son Güncelleme : 14.01.2021 21:45:37
Fumigasyon ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Fumigasyon Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Fumigasyon"
organik tarım yapmazsak olacağı bu bakteriler dirençli hale geldiler sayemizde. mutasyon geçirmek onlar için çok kolay bir iş
Sıla . 22.08.2016
CEVAP YAZ
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan enjeksiyon, bir deri altı enjeksiyonudur. Ağız yolu ile verilemeyen ilaçlara uygulanır. Deri altında ilaç emilimi kapiller yolu ile olmaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022