Fotosentez

Fotosentez

Fotosentez, güneş enerjisini kullanarak yeşil bitkilerin basit bileşiklerden karmaşık yapılı organik moleküller üretmesine Fotosentez denir. Bitkiler klorofil ve güneş enerjisi pigmenti yardımıyla H2O ve CO2 ile besin maddelerini üretir. Doğada bulunan bütün enerjinin kaynağı güneştir. Bütün canlılar güneşin ışık enerjisini doğrudan kullanamaz. Ancak onu başka şekillere dönüştürerek güneş ışınlarından yararlanırlar. Biyosferin en önemli enerji dönüşümü fotosentez yoluyla meydana gelir. Dünyaya ulaşan güneş ışınları bitkiler tarafından özümsenerek fotosentez ile kullanılır. Fotosentez gibi özelliklere sahip olan bitkiler, bakteriler algler güneş enerjilerini tutarak hücrelerin yararlanabileceği gibi enerji şekline dönüştürebilirler. Güneş enerji yapan yeşil bitkiler inorganik maddelerden organik besin maddesi sentezlenmesi ile fotosentez meydana getirir. Klorofil taşıyan canlıların ışık enerjisi ile birleşmesiyle meydana gelin özümseme veya asimilasyon yapması sonucu fotosentez oluşmuş olur. Bunların büyük çoğunluğunu bitkiler meydana getirir. Yüksek ve basit yapılı bütün klorofilli kara ve su bitkileri az bir bakteri türün fotosentez işlemi gerçekleştirir. En çok yapraklarda fotosentez meydana getirirken, mantarlar fotosentez yapamazlar. Fotosentez ile su, glikoz, oksijen oluşurken; bunların sindirilmesi ile karbonhidratlar, yağlar ve aminoasitlerin ortaya çıkar.

Fotosentezde yaprak
Dünyada bulunan bütün canlılar metabolizma etkinlikleri için gerekli olan enerjiyi farklı yollardan sağlar. Yapraklar bitkilerin besin üretim merkezi olarak bulunur. Bitki yapraklarını oluşturan hücrelerin içinde Kloroplast denilen küçük bir yapı vardır. Bu yapılar ile yeşil renkli boyalar yani pigmentleri olan klorofil maddesinin görevi ışık yakalamaktır. Güneş ışınlarını bir panel gibi toplayarak kollektör gibi enerjiye dönüştürerek; besin üretirler. Daha sonrasında besin yapraklardan bitkinin beslenmesi gereken diğer bölümleri aktarılır.

Fotosentezde güneş ışınları
Fotosentetik organizmalar güneş enerjisinden yararlanıp enerji depolayarak, organik bileşikleri üretirler. Bitkilerde diğer canlılar gibi yaşamsal etkinliklerine devam ettirmek için gerekli enerjiyi organik maddelerin kimyasal enerjisinden alırlar. Bunun için güneşin ışınlarını kullanılarak; havanın karbondioksitini indirgeyerek, organik besinleri sentez eder. Böylece yaşamlarına devam ederler. Bu işlem için CO2 indirgenmesi, güneş enerjisiyle gerçekleştirildiğinden dolayı fotosentez olarak bu güneş enerjisi kimyasal enerjiye dönüşür. Böylelikle organik madde sentezi yapılmış olur.

Fotosentezde karbondioksit
Havada bulunan karbondioksit güneş enerjisini kullanarak diğer yüksek enerjili karbonhidratlara ve nişastaya dönüşür. Karbon kullanıldıktan sonra ortaya çıkan oksijen ise havaya bırakılır. Daha sonra besine ihtiyaç duyulduğunda bu karbonhidratlar depoladığı enerjiyi kullanabilir. Bitkilerle beslenen canlılar bitkide bulunan karbonhidratlardan enerji ihtiyacını karşılayabilir. Fotosentez ile her yıl yaklaşık olarak 500 milyar ton karbondioksit dönüşüme uğratılmaktadır. Bu nedenle fotosentezin önemi oldukça büyüktür. Fotosentezde havanın karbondioksiti; su ve karbona dönüştürülmesi olayı sonrasında, karbonhidratlar C elementinin yanında H elementi ve O2 elementini içeren organik besinler üretilmiş olur. Fotosentezin meydana gelmesi için klorofil, ışık karbonhidrat ve canlı organizmalar gerekir.

Fotosentezin önemi
Işık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürmek için ilk basamakta organik madde üretiminin sağlanması için güneş enerjisi gereklidir. Ayrıca fotosentezde havanın Co2 ve O2 dengesinin sağlanması için fotosentez bitkinin organik madde üreten bir fabrika görevi yapar. Bu süreçte güneş enerjisini kullanan kloroplastlar olduğu belirtilir. Yeryüzüne ulaşan güneş ışınlarının yalnızca yarısı fotosentezde kullanılır. Yapılan araştırmalarda dünya nüfusunda gıda ihtiyaçları yönünden oldukça önemli olduğu belirtilmektedir. Fotosentezde en önemli olgu güneş enerjisini fotosenteze dönüştürmektedir. Bu işte bitkilerin kloroplastların ve kromotoforlarında yer alan pigmentle sağlanır. Ayrıca güneş ışıklarının şiddeti belli bir noktaya kadar fotosentez olayının hızını arttırırken; belirli bir noktadan sonra yükselen güneş ışınları fotosentezin hızına etkide bulunmaz. 30 dereceye kadar sıcaklık artışının fotosentez hızını artırdığı belirtilirken; sonraki artışlar fotosentezin hızının düşmesine neden olabilir. 30 dereceden sonraki sıcaklıklarda protein yapısında olan enzimlerde bozulma başlar ve böylelikle çökmeler oluşur. Yaprak ve stomaların gözenek yapıları ve şekli fotosentez üzerinde etkilidir. Geniş yapraklı bitkilerde fotosentez miktarı artar. Dar olan yapraklarda ise fotosentez olayı daha az olur.
Son Güncelleme : 04.03.2021 00:16:30
Fotosentez ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Fotosentez Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Fotosentez"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan enjeksiyon, bir deri altı enjeksiyonudur. Ağız yolu ile verilemeyen ilaçlara uygulanır. Deri altında ilaç emilimi kapiller yolu ile olmaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022