Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Fizikokimya

Fizikokimya

Fizikokimya, kimyasal prensiplerin oluşturulduğu ve geliştirildiği bir kimya dalıdır. Maddenin fiziksel ve kimyasal niteliklerine ait gözlemlerin açıklanması ve yorumlanmasında fizikokimyasal kavramlar kullanılmaktadır. Fizikokimya aynı zamanda, biyolojik makromoleküller ve yeni sentetik materyaller gibi maddelerin yapı ve özelliklerinin tayininde kullanılan tekniklerin geliştirilmesi ve yorumlanmasında temeli oluşturmaktadır.

Fiziksel yöntemlerin kimyaya uygulanmasıyla meydana gelen fizikokimya anabilim dalı, adından da anlaşıldığı gibi fizikle kimya arasında bulunmaktadır. Zamanla içerisinde gelişen fizikokimya anabilim dalı termodinamik, kimyasal kinetik, elektrokimya, polimer kimyası, kuantum kimyası, çekirdek kimyası, istatistik termodinamik ve spektroskopi gibi alt bilim dallarına ayrılmıştır. Kimya mühendisliği de fizikokimyadan dolayı çıkmıştır.

Maddenin moleküler ve atomik seviyedeki davranışları ve kimyasal reaksiyonların oluşumunun nasıl gerçekleştiğini inceler. Bu alandaki kimyasal çalışmalar termodinamik prensipler; kuantum kimyası, kuantum mekaniği, istatistiksel mekanik ve kinetik uygulamaları içermektedir.

Fizkokimya nasıl oluştu? Fizikokimyayı bazen moleküllerin doğasını açıklamak, bazen bu moleküllerin birbirleriyle etkileşimlerini ve bu etkileşimler esnasında ortaya çıkan enerji alışverişlerini anlayabilmek için kullanılır. Karışımların, heterojen sistemlerin doğasını anlamak ve kontrol edebilmek için, hiç şüphesiz ki en iyi yardımcı fizikokimyasal yasalardır. Bununla birlikte; fizikokimyasal yasaların neler olduğunu anlayıp, makro alemde ortaya çıkan olayları anlamak ve yeni durumlara uygulayabilmek için genellemeler yapabileceğimiz maddelerle çalışılması gerekir.

Fiziko kimya çalışma alanları: Yoğun fazların bulunduğu sistemlerdeki moleküllerin arasında etkileşmeler büyüktür ve farklı moleküllerin benzer yoğunluktaki sistemlerinde, moleküler yapının değişik oluşları maddenin doğasını önemli ölçüde etkiler. Buda ölçülmek istenen değere diğer parametrelerin etki etmesi anlamına gelir ve istenen kanunu aradan çekip çıkartmak zorlaşır. Bu sebeple moleküler etkileşmelerin en az olduğu sistemlerle işe başlamak en iyisi olacaktır. Maddenin katı sıvı ve gaz hallerini düşünürsek; moleküler etkileşmelerin en düşük olduğu sistem maddenin gaz durumudur. Örneğin 1 atm ve 25 °C de sıvı durumdayken 1 molü 17.946 cm3 kaplayan su, aynı şartlarda gaz durumdayken yaklaşık olarak 24000 cm³ hacim kaplamaktadır. Suyun bu her iki fazında moleküllerin tamamen homojen olarak davrandığını düşünülürse gaz fazdaki yoğunluk sıvı fazdakine göre 1300 kat daha düşük olacaktır. Bu sebeple; fizikokimyasal yasaları öğrenip daha sonra özel hallere uygulayabilmek için, gaz fazında fizikokimyasal yasaları öğrenmek işi kolaylaştıracaktır.

Fiziksel kimyagerler, atom ve moleküllerin niteliklerini anlamaya odaklanırlar. Malzemenin analiz edilmesi, niteliklerinin test ve karakterize edilmesi için yöntemlerin geliştirilmesi ve sahip olduğu bu nitelikler hakkında teoriler ortaya konulması gibi görevleri vardır.
Son Güncelleme : 23.01.2024 06:22:14
Fizikokimya ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Fizikokimya Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Fizikokimya"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bugüne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok ...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli birçok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biri de metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim adamı Nagay...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultusund...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma ya da geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insan...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayının sırrını bir ...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. N 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı, elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çünk...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (Lavoi...
Cıva
Cıva
Cıva, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (Galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Cıva zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Cıva
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Nisan - 2024