Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Esterleşme

Esterleşme

Esterleşme, karboksilli asitler ve alkollerin etkileşmesiyle meydana gelen bileşikleri esterleşme denir. Oluşan tepkime sırasında bir mol su açığa çıkar. Elde edilen oluşumundaki değişme esterleşme denirken; tepkimeye giren alkol ya da karboksilli asit miktarının artmasının da ester biriminin arttığı gözlenir. Esterleşme tepkisi anorganik asitlerde uygulanır. Bu işlem genel olarak karbon asitlerinden elde edilir. Karbon üzerinde bulunan alkol grubu yani -OH grubunun -OR grubunun yer değiştirmesi sonucunda bu işlem oluşur. Esterleşme olayının meydana gelmesi için katalizör olarak da genellikle hidrolik asit kullanılır. Bazı durumlarda katalizör olarak sülfirik asit kullanıldığı görülmektedir.

Asit katakizli esterleştirme


Yapılacak olan esterleşme farklı araştırmalar sonucunda gerçekleştirilir. Şimdi işlem olarak esterleşme aşamalarını sırasıyla anlatım.

Birinci basamak


Asitin karbonil grubu ortamındaki katalizörün yardımıyla yapısına hidrojen atomu katılması sonucu olarak bir karbokatyon iyonu meydana gelir. Esterleşmeye birinci basamakta aynı zamanda asit katalizörlü esterleşme isminin verilmesi yapılan işlem sonucu gerçekleştirilir. İşlem esnasında artı yükün diğer atomlara gönderilmesiyle izomerler meydana gelir.

İkinci basamak


Karbokatyon ortamdaki nükleofilik kavrayarak yapısına alır. Bu yapısına alması sonucunda aynı zamanda esterleşme de bulunan ikinci karbon atomu ile gerekli olan bağlar meydana gelir. Bu işlem esnasında eş zamanlı olarak karbokatyon yapısına yeni eklenen nükleofilden hidrojen atomu koparılır. Karbokatyon üzerinde bulunan alkolü esterleşme süresince üzerine eklenmektedir.

Üçüncü basamak

Bu esterleşme işleminde öncelikli olarak suyun ve ikinci etapta hidrojenin moleküllerinden ayrılması sonucunda esterleşme kazandırmış olmaktadır. Üçüncü basamakta ise bunların tamamının uzaklaştırılması sağlanır ve molekülden su ve hidrojenin uzaklaştırılması ile üçüncü basamak tamamlanır.

Esterleşme formülleri ve işlemler

Yağ asitlerinin girdikleri tepkime sonucunda oluşan esterleşme de terminal karboksil grubu bir alkolün hidroksil grubu ile birleşmesi ile oluşmuştur. Esterleşmenin genel formülü şöyledir: CnH2nO2 şeklinde ifade edilir

Aynı sayıdaki atomu içeren monokarboksilli asitler de izomerler bulunur. Bu oluşan yeni esterleşme tepkisi RCOOH+R'OH->RCOOR'+H20 esterleşmesi ile oluşan işlem yavaştır ve sınırlıdır. Oluşan tepkime sonucu açığa çıkan suyun izotop markalama tekniğiyle asitten kaynaklandığı belirtilmiştir. Burada bulunan RC(OH)2 OR' birleşmesinin geçici varlığına kanıtlar niteliktedir. Böylece oluşan maddelerin bozulması tepkimede bir katalizör rolü oynayan kuvvetli bir asidin olduğunu kanıtlar. Esterleşme meydana getirmek için oluşan su damıtılmasıyla yapılan katalizörden uzaklaştırırlar ve su yerine Eftelya tepkimeye giren bir bileşik olan CIH veya RCOOH asidinin çeşitlerinden biri olan klorür ya da andidrit kullanılır. Bunun için yapılan yeni esterleşmenin ters tepkimesi hidrolizi önlenmiş olur. Geçici olarak oluşturulan ara birleşik olan RCOOH asidi veya RCOOR' içerisinde bulunan üç tane atom yerine yeni oluşan dört atoma bağlı bir karbon atomu meydana gelmiş olur.

R veya R' hacimli olan bileşikteki esterleşme sonucu oluşan alttepkenin sterik işlemde tıkanma meydana gelir. Yeni oluşan esterleşme işleminde tepkime hızında düşmeler meydana gelir ve bu da elverişsizdir. Denge değişmesiyle üçüncü olan alkol eserlerinin durumunu kendisine doğru çevirir. Esterleşme sanayide kullanılırken; özellikle de polyester gibi ürünlerin yapılması için önemli yeri olan bir tepkime işlemleri arasında yer almaktadır.
Son Güncelleme : 03.11.2023 01:24:28
Esterleşme ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Esterleşme Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Esterleşme"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bugüne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok ...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin,  Uyuşturucu özellikli birçok madde  ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biri de metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultusund...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma ya da geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insan...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri,  Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara  ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve  önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma ola...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. N 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı, elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çünk...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları,  başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu ...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (Galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Kasım - 2023