Enerji Dönüşümü

Enerji Dönüşümü

Enerji dönüşümü, enerjinin bir biçimden diğerine dönüşümüdür. Fizikte enerji terimi bir sistemdeki belirli değişiklikleri oluşturma kapasitesini açıklasa da ben size günlük hayatımızdan örnekler vereyim biraz. Ay çekilince dağların ardına ve karanlık çökünce yavruların odalarına, bir anahtarın kapanışıyla elektrik enerjisi dönüşür ısı ve ışık enerjisine. Taşınırken kolileri taşımamız gerekir, böylece çalışan kaslarımızda ki mekanik enerji ısı enerjisine dönüşmüştür bile çoktan. Saçlarımızı kurularken de kurutma makinesindeki elektrik enerjisi mekanik ve ısı enerjisine dönüşür. Tost yapmak gibi sıradan bir iş esnasında bile tost makinesindeki elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşür. Her gün defalarca, büyük bir körlükle ve hiç üzerinde düşünmeden enerji dönüşümlerine şahit oluruz, hayatımız bu dönüşümler etrafında döner durur. Bu bahsettiğim enerjileri; kimyasal enerji, kinetik enerji, potansiyel enerji, ısı enerjisi ve de elektrik enerjisi şeklinde sıralayabiliriz. bu enerjilerin kaybolmadan başka enerjilere dönüşebilmesi ve başka kullanım alanlarına hizmet etmesi insanlık ve dünya için çok önemli bir ayrıntıdır. Bu enerjiler, bu şekilde dönüşebilir olmasalardı şuan kolaylıkla yapabildiğimiz birçok şeyi yapamazdık ve hayatımız şimdilerde olduğundan çok daha zor bir hal alırdı.

Dünya üzerindeki tüm canlıların yaşamlarına devam edebilmesi için bu dönüşümün gerçekleşmesine ihtiyacı vardır. Bundan dolayı canlılar çevreyle etkileşim halindedirler. Bu etkileşim madde ve enerji akışıyla ve çevreden alınan maddeleri vücutlarında enerjiye çevirmeleriyle var olur. Canlılar bu şekilde yaşamsal faaliyetlerini devam ettirirler.

Enerji dönüşümüne örnekler,
 • İki tahta parçası birbirine sürtündüğü zaman mekanik enerji ısı enerjisine dönüşür.
 • Su ısıtıcısı ve elektrik sobasında elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşür.
 • Çekiçle bir levhaya vurulduğu zaman mekanik enerji ısı enerjisine dönüşür.
 • Fren yapan aracın lastiklerinde mekanik enerji ısı enerjisine dönüşür.
 • Şişedeki su sallandığında mekanik enerji ısı enerjisine dönüşür.
 • Besinlerin kimyasal bağlarında depolanan enerji, besinlerin solunum olayında parçalanması sonucu ısı ve kimyasal enerjiye dönüşür.
 • Kibrit yandığı zaman mekanik enerji ısı enerjisine dönüşür.
 • Elektrikli kapı zilinde kol zile vurdukça zilin kinetik enerjisi ses ve ısı enerjisine dönüşür.
Makinelerde enerji dönüşümleri,
 • Termal enerji, buharda kinetik enerjiye dönüşür.
 • Kinetik enerji, türbinde mekanik enerjiye dönüşür.
 • Kömürün kimyasal enerjisi, termal enerjiye dönüşür.
 • Türbinin mekanik enerjisi, elektrik enerjisine dönüşür. Elektrik enerjisi de enerjinin son biçimidir.
Enerjiyi bir biçimden diğer biçime dönüştüren cisme transdüser denir. Genellikle bir tansdüktör, dönüşebilecek bir sinyali başka bir sinyalin enerjisi için tek bir formda formüle edebilir. Neyse ki enerji dönüşümü var ve ne canlıların hayatı ne de günlük hayattaki kolaylıklarımız riske giriyor.
Son Güncelleme : 29.11.2020 04:25:46
Enerji Dönüşümü ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Enerji Dönüşümü Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Enerji Dönüşümü"
Fizik dersinde öğretmenimiz enerji dönüşümünü ayrıntılı olarak araştırmamı istedi. Yapmış olduğum araştırma sonrasında enerji dönüşümü sayesinde bir çok kullanılmayan ürünün sisteme tekrardan kazandırıldığını öğrendim. Acaba bu enerji dönüşümü ülkemize ciddi kazançlar sağlıyor mu? Ayrıca enerji dönüşümü sonrasında ortaya çıkan materyallerden faydalanmak insan yaşamına ne gibi önemli etkiler sağlar?
Mihriban . 28.10.2018 19:14:11
CEVAP YAZ
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022