Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları

Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları

Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, endokrinoloji iç salgı hastalıklarının alt bölümünü oluşturan, tiroid hastalıkları, obezite, aşırı tüylenme, diyabet gibi hastalıkları inceleyen, tanı koyan ve tedavisini yapan bölümdür. Bölümle alakalı hastalıkların çoğu ayaktan tedavi edilerek izlenir. Hastalıklar ayaktan tedavi edilse de sağlık için oldukça risk yaratan ve yaşam kalitesini düşüren hastalıklardır. Endokrin iç salgı bezlerinden oluşan vücut için önemli bir sistemdir. İç salgı bezleri, hormon sentez ve salgısını yapmakla görevli organdır. Vücudumuzda bulunan hormonların vücut için farklı aktiviteleri vardır ve bu aktiviteleri kontrol ederler. Üreme, metabolizma, büyüme ve gelişme farklı organlar tarafından kontrol edilir. Aynı zamanda kişinin çevreye verdiği tepkilerde hormonlar tarafından kontrol edilir. Endokrin sistem, böbreküstü bezi, pankreas, paratiroid, hipofiz, tiroid, kadınlarda yumurtalıklar, erkeklerde testislerden oluşan bir sistemdir.

Endokrinolog nedir?

Endokrinolog endokrin sistemde meydana gelen hastalıklara bakan doktorlardır. Salgı bezinde meydana gelen olumsuzluklar sonucu oluşan hastalığın tanısını koyan kişilerdir. Oldukça karmaşık bir sisteme bağlı olarak gelişen hastalıkları nasıl tedavi edeceklerini bilirler.

Endokrinologlar hormon dengesizliği nedeniyle ortaya çıkan hastalıklara tanı koymak ve bu hastalıkları tedavi edebilmek için eğitim almışlardır. Diyabet, tiroid, metabolik bozukluklar, hormon dengesizlikleri, menopoz, hipertansiyon, obezite, salgı bezi tümörleri gibi daha pek çok hastalıkla ilgilenirler.

Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları

Dyabet: Diyabet şekerle alakalı ve ömür boyu süren bir hastalıktır. Hastalığa yakalandıktan sonra hastalığı tam olarak iyileştiren bir tedavi yöntemi mevcut değildir. Ancak uygun tedaviyle yaşanan belirtiler ve şikayetler hafifletilerek, hastanın yaşam kalitesi arttırılır. Diyabet hastalarının kanında şeker oranı oldukça fazladır. Kan şekerinin kontrol altında tutulması diyabetin neden olabileceği bir çok problemi önlemek için faydalı olur. Kan şekeri dengesiz olan kişilerde göz, böbrek ve sinirlerle alakalı pek çok problem yaşanabilir. Endokrinologlar, diyabeti teşhis ettikten sonra diyabetin seyrine göre tedavi başlatırlar. Tedavide ağızdan alınan ilaçlar ve insülin kullanılır. Ayrıca hastanın diyet uygulaması da tedavi için gerekir.

Tiroid: Tiroid hastalarında daha çok enerjiyle alakalı problemler yaşanır. Kas sertliği, duyu bozukluğu, kilo gibi yakınmalar da ortaya çıkabilir. Endokrinoloji ve metabolizmayla ilgili hastalıklardan olan tiroid tedavisi hormonlara yönelik yapılır. Eğer hastada hormon fazlalığı varsa fazla olan hormon bloke edilir. Hormon yetersizliği varsa dışarıdan tiroid hormonu verilir. Tiroid nodülü, tiroid kanseri yine bu bölümle alakalı hastalıklardır.

Üreme-kısırlık: Dünya genelinde kısırlık problemi oldukça yaygındır. Yaklaşık olarak her 10 çiftten biri çocuk sahibi olamamaktadır. Kısırlık bazen her hangi bir neden olmaksızın yaşanırken bazen altta yatan bir ya da birden fazla nedene rastlanabilir. Endokrin bölümü kısırlığa yol açan hormon bozukluklarını da araştırarak uygun tedavi sağlar. Adet düzensizliği, menopoz, cinsel güçsüzlük gibi alanlarla da ilgili bir bölümdür.

Hipofiz bezi: Vücudun ana salgılayıcı bezi olarak tanımlanan hiofiz, diğer salgı bezlerini kontrol etmekle görevlidir. Vücut için önemli organları salgılar. Hipofiz azlığı ya da fazlalığı büyüme bozukluğu, kısırlık, kortizol dengesizlikler gibi sorunlara yol açar.

Hipertansiyon: Kısaca yüksek kan basıncı olarak tanımlanan hipertansiyon, ciddi bir rahatsızlıktır. Kalp hastalıkları için risk faktörü olan hipertansiyon ayrıca, metabolik sendrom ya da adrenal bozukluk olarak bilinen feokromositomo nedeniyle ortaya çıkabilir. Mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Yemek-içmek, stres, üzüntü, heyecan gibi duygulara bağlı olarak tansiyon değerleri değişir. Ancak sadece sorulu yemek-içmek ya da duygu değişimleri değildir. Hastalık için zamanında önlem alınmazsa ciddi beyin hasarlarına yol açabilir. Baş ağrısı, ense ağrısı, baş dönmesi ve nefes darlığı hipertansiyonun yaygın belirtileridir.

Büyüme: Sağlıklı büyüme ve gelişme için büyüme hormonunun kusursuz işlemesi gerekir. Büyüme eksikliği yaşayan yetişkinlerde özgüven eksikliği, stres ve halsizlik gibi duygulara sık rastlanır. Endokrinoloji bölümü sorunu tespit ederek güvenli bir şekilde hastaya büyüme hormonu tedavisi uygular. Tedavinin başarısı oldukça yüksektir.

Son Güncelleme : 01.12.2020 03:22:16
Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan enjeksiyon, bir deri altı enjeksiyonudur. Ağız yolu ile verilemeyen ilaçlara uygulanır. Deri altında ilaç emilimi kapiller yolu ile olmaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022