Elektrokimya

Elektrokimya

Elektrokimya, kimya biliminin bir dalıdır. Konusu elektronik bir iletken ile iyonik bir iletken arasında gerçekleşen reaksiyonlardır. Eğer harici olarak bir voltaj uygulandığında kimyasal reaksiyon meydana geliyorsa buna elektrokimyasal reaksiyon adı verilir. Kendiliğinden oluşan bazı kimyasal etkileşimler belirli koşullar altında etkileşimlerini sürdürdüğünde elektrik enerjisi açığa çıkararak elektrik akımı yaratır. Ayrıca kendiliğinden oluşmayan da bir kimyasal tepki yaratabilir. Elektrik enerjisi yardımıyla oluşturulan bir kimyasal tepki geriye dönüşüm yoluyla kullanılan elektrik enerjisinin büyük bir bölümü yeniden elde edilir. Tüm bunların dışında genellikle ısı kullanılarak dolaylı elektrokimyasal dönüşüm yöntemleri de bulunmaktadır.

Aktiflik: Metallerin elektron verme ve ametallerin ise elektron alma yatkınlıklarıdır. Örneğin bir metal ne kadar kolay elektron verebilir bir ametal de ne kadar kolay elektron alabilirse, her ikisi de o kadar aktiftir. Yükseltgenme potansiyeline göre büyük olanlar daha aktiftir. Pozitif olanlar hidrojenden daha aktif olduğu için asitlerle birlikte hidrojen açığa çıkarır. Negatif olanlar ise hidrojenden pasif olduğu için hidrojen açığa çıkaramazlar. İndirgenme potansiyeli ise Yükseltgenme potansiyelinin tam tersidir. Ayrıca metalin çözünmesi demek yükseltgenmesi anlamına gelir. Bir metal ne kadar kolay çözünebiliyorsa o kadar aktiftir.

Pillik: Anot reaksiyonu aktif olan elektrotta gerçekleşen yükseltgenme olayının olduğu yerdir. Elektrot elektrolit içine batırılan metallere verilen isimdir. Katot reaksiyonu katot kabının çözeltisinde meydana gelen indirgenme olayının olduğu yerdir. Katot bir elektroliz kabında üreticinin negatif kutbuna bağlı elektrottur. Anot ise pozitif kutbuna bağlı elektrottur. Pil reaksiyonu pil sistemindeki anot ve katot reaksiyonlarının toplamıdır. Pil reaksiyonunda, reaksiyonu sağa kaydıran faktör potansiyelin artmasına, sola kaydıran faktör ise potansiyelin azalmasına neden olur. Pil potansiyeli ise pilin çalışma durumunu etkiler. Tuz köprüsü olmadan pil çalışmayacağı için pildeki iyon dengesini sağlar.

Elektroliz: Elektrik enerjisi ile kimyasal tepkimelerin oluşumunu sağlayan düzeneklerde gerçekleşen olaydır. Asit, baz ve tuzlar sıvı halde elektrik akımını iletirler. Elektrik akımını ileten bu sıvılara elektrolit adı verilir. Elektrolit maddelerden elektrik akımı geçirilirse katyonlar indirgenerek katot elektrotunda, anyonlar yükseltgenerek anot elektrotunda toplanırlar. Birden fazla cins katyon varsa bu katyonlardan ilk önce en kolay indirgenebilen indirgenir. Birden fazla cins anyon varsa, anotta ilk önce en kolay yükseltgenebilen anyonlar toplanır. Anyon negatif yüklü iyonlara denmektedir. Bir elektroliz devresinde anot ve katotta toplanacak madde miktarı devreden geçen elektrik akımının yükü ile doğru orantılıdır. Elektroliz yapabilen bir çok madde vardır. Bazı tuzlar, asitler, bazlar sıvı yada sulu halde elektroliz yapılarak ayrıştırılabilir.
Son Güncelleme : 07.12.2020 15:56:42
Elektrokimya ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Elektrokimya Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Elektrokimya"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022