Ekstraksiyon

Ekstraksiyon

Ekstraksiyon, Bir çözelti veya birden fazla maddenin karışmasından oluşan süspansiyonun içinde yer alan organik özellikteki maddeyi çözebilen ama kendisi süspansiyondaki çözücü ile karışma özelliği göstermeyen başka bir organik çözücü kullanarak ayırma işlemidir. Kimyasal olarak ayrıştırma amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Sıvı-sıvı karışımları yada sıvı-katı karışımları için ekstraksiyon yapılması söz konusudur.

Sıvılardan oluşan sıvı-sıvı ekstraksiyonu: Bu ayırma yönteminde ayırma hunisi olarak adlandırılan bir araç kullanılır. Ayırma hunisi kullanılmasının amacı sıvıların yoğunlukları arasındaki farktan yararlanabilmektir. Ekstraksyon işlemi uygulanacak olan sıvı karışı ayırma hunisine konulduğu zaman yoğunluğu fazla olan sıvı karışımın dibine çöker, aynı şekilde yoğunluk değeri az olan sıvı yükselerek üste çıkacaktır. Bu yöntemde ayırıştırılacak sıvıların yoğunluk değerleri birbirine yakın ise o zaman ayrışma işleminin daha iyi yapılabilmesi için ayırma hunisini sağa - sola doğru hızlı hareketler ile çalkalamak gerekir.

Katı-sıvılardan oluşan karışımların ekstraksiyonu: Katı-sıvı ekstraksiyon başlıca natürel ve bilimsel örneklerle alakalı uygulamalarda kullanılır. Katı-sıvı ekstraksiyonda ise Soxhlet Ekstraktörü isimli cihaz kullanılır. Soxhlet ekstraksiyon yolunu uygulayabilmek amaçlı sert materyal kurutulur, minik parçalara ayrılır ve bu sert parçacıklar selülozdan yapılmış ekstraksiyon kartuşuna doldurulur. Bu kartuş da ekstraksiyon kolunun içerisine yerleştirilir. Cam balona solvent olarak kullanılacak kimyevi madde konulur ve ısıtıcı sayesinde bu maddenin buharlaşması sağlanır. Buharlaşan çözücü ekstraksiyon kolundan geçerek geriye soğutucuya ulaşır. Geriye soğutucuda yoğunlaşan çözücü tekrar ekstraksiyon koluna gelerek kartuş içerisinde yer alan maddeyi çözer ve cam balona geriye döner. Bu işlem devamlı tekrar edilerek ekstraksiyon tamamlanır. Katı-sıvı ekstraksiyonunda katının ihtiva ettiği maddelerden biri ya da çoğunluğu uyumlu bir çözücü ile ekstrakte edilir. Katıların ekstraksiyonu çoğunlukla uzunca vakit aldığı amaçlı devamlı ekstraksiyon metotlarından uygun olanı seçilir.

Asidik, bazik ve nötral organik özellikteki bileşiklerin ayılmasında veya saflaştırılmasında kimyevi etkin ekstraksiyon yöntemi kullanılır. Bunun için yönelik asidik bir madde uyumlu bir baz ile bir bazik maddede uyumlu asit ile tepkime yaptırılarak tuz oluşturulur ve sonradan su fazına çekilmesi sağlanır. Her ekstraksiyon ardından nötral yapıdaki bileşik organik faz içinde kalacak ve sulu fazda ayırıştırma hunisinin aşağı bölümünde yer alacaktır. Ekstraksiyon da hüküm verilmesi gerekli olan işlemlerden birisi de, ne civarı hacimle ve kaç defada ekstraksiyonun gerçekleştirileceğidir. Bir önemli hacim kullanmak yerine iki kısıma ayrılmış hacimle ekstraksiyon işleminde ele geçirilen randıman daha yüksektir. Maddenin organik fazdaki çözünürlüğü su fazındakinden çok fazla ise, iki veya üç kez ekstraksiyon işlemi, organik maddenin çok fazla önemli bir bölümünü su fazından çekmek amaçlı yeterlidir. Ekstraksiyon işlemleri çoğunlukla yuvarlak veya oval ayırma hunisi faydalanılarak gerçekleştirilir. Ayırma hunisinin büyüklüğü, toplam karışım hacminden daha çok olmalıdır.

Son Güncelleme : 06.12.2020 16:35:59
Ekstraksiyon ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Ekstraksiyon Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Ekstraksiyon"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022