Ekosistem

Ekosistem

Ekosistem, belli bir bölgede bulunan canlı ve cansız varlıkların karşılıklı oluşturdukları ilişkileri ile meydana gelir. Birbirleriyle sürekli etkileşim halinde olan canlı ve cansız varlıkların kendi içinde bir sürekliliği vardır. Ekosistemdeki canlı öğeler üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar olarak üçe ayrılır. Cansız öğeler ise inorganik ve organik maddeler olarak ikiye ayrılır. Aynı zamanda bir besin zincirini ve küresel ölçekte bir düzeni temsil etmektedir. Her canlının ekosistemde bir yeri vardır. Doğada gereksiz ya da zararlı görülen hayvanlar, bitkiler veya cansız varlıklar bile ekosistemde bir yeri ifade eder.

Ekosistemin dört temel bileşeni vardır. Bunlar üreticiler, tüketiciler, ayrıştırıcılar ve doğal çevredir. İlk üç bileşen dördüncü bileşenin oluşturduğu doğal çevre içinde yaşamlarını sürdüren canlı yaşamı kapsar. Ekosistemde yaşam belirli düzende ilerleyen enerji akışıyla ve besin döngüleriyle sürer. Doğada var olan enerji beslenme ve ekolojik ilişkilerle yer değiştirerek kendini sürekli yeniler. Bu enerjinin birincil kaynağı güneştir. Bitkiler tarafından üretilen bu enerji önce otoburlara geçer. Daha sonra da etoburlara geçer. Doğada var olan enerji beslenme ve ekolojik ilişkilerle biçim ve yer değiştirerek kendini sürekli yeniler. Ekosistemdeki üreticiler güneş enerjisini fotosentez yoluyla kimyasal enerjiye dönüştürür. Bitkilerde organik madde olarak depolanan bu enerjinin bir kısmı bitkilerin yaşamları için kullanılır. Geri kalan diğer kısım ise beslenme yoluyla otoburların vücuduna geçer. Otoburlar da besin yoluyla aldıkları bu enerjinin bir bölümünü kendilerinin yaşamı için kullanır. Böylece son tüketicilere doğru tek yönlü bir enerji akışı sağlanır. Besin zincirindeki son halka ise genellikle insandır. Ekosistemde yaşam, enerji akışı ve besin döngüleriyle sürer. Besin giriş ve çıkışı süreklidir.

Maddelerin canlı ve cansız çevre arasında yer değiştirmesine madde döngüsü denir. Ekosistemdeki döngüler:

Ekosistemde Su Döngüsü: Isı alarak buharlaşan su, soğuk hava akımlarıyla karşılaşınca yağmur ve kar şeklinde yeryüzüne ulaşır. Su döngüsü buharlaşma ve yoğunlaşma olarak gerçekleşir. Suyun atmosfere geçmesinde aynı zamanda bitki ve hayvanların terlemesi ve solunum yardımıyla havaya su buharı verilmesi de etkilidir.

Ekosistemde Karbon Döngüsü: Karbon elementinin kaynağı ise karbondioksittir. Karbonda atmosferde, hidrosferde, litosferde ve canlıların yapısında depolanır. Üreticiler fotosentez ya da kemosentez yaparken karbondioksiti kullanır. Karbondioksiti suyun hidrojeni ile tepkimeye sokarak besin sentezlemekte ve bunları yapılarına katmaktadırlar. Tüketiciler tarafından tüketilen bitkilerle karbon bu canlıların yapısına girmiş olur. Canlılarda bu organik molekülleri solunum suretiyle yakmakta ve bu süreçte yeniden karbondioksit ve su açığa çıkar. Bunun dışında canlılar öldükten sonra organik moleküller saprofitler tarafından parçalanmakta ve yeniden karbondioksit açığa çıkmaktadır. Fotosentez ve solunumla devam etmekte olan bu süreçte havadaki karbondioksit dengede tutulur.

Ekosistemde Azot Döngüsü: Azot canlılarda protein ve bazı vitaminlerin yapısında bulunur. Bitkiler azot ihtiyacını topraktan suda çözünmüş ve iyonik halde, hayvanlarda organik azotu besin zinciri yoluyla almaktadır. Bitkilerin, hayvanların ölü dokuları ve boşaltım atıkları ayrıştırıcı organizmalar aracılığıyla dönüştürülmektedir. Kemosentetik nitrit bakterisi ise, amonyağı nitrite, nitrat bakterisi de nitriti nitrata dönüştürmektedir. Bu olaya da nitrifikasyon adı verilir. Atmosfer azotu, doğa olayı olan yıldırım ve şimşek olaylarının etkisiyle suyun hidrojeniyle ve oksijeniyle birleşerek NH3 ve NO3‘a dönüşür, bu maddelerde yağışlarla birlikte yeryüzüne iner. İnsanların suni gübre üretimi, sanayide ve araçlarda kullanılan akaryakıttan çıkan nitrit oksitlerin oluşumu azot döngüsünü etkiler.
Son Güncelleme : 11.12.2020 14:31:44
Ekosistem ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Ekosistem Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Ekosistem"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan enjeksiyon, bir deri altı enjeksiyonudur. Ağız yolu ile verilemeyen ilaçlara uygulanır. Deri altında ilaç emilimi kapiller yolu ile olmaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022