Doku

Doku

Doku, bitki, hayvan ve insan organlarını oluşturan, belirli bir işi yerine getirmek için farklılaşmış bir veya birkaç tane hücrenin birleşerek bağlanmasından oluşan gruplara verilen addır. Hücrelerin bölünmesiyle meydana gelirler. Örneğin, bitkilerde embriyo morula dönemine ulaştığında dokulaşma ve farklılaşma başlar. Hayvanlarda ise dış deri, orta deri katmanlarından dokular oluşur. Hayvansal dokular fonksiyonel olarak 7 çeşitten oluşmaktadır. Bitkisel dokular ise 6 çeşitten oluşur.

Hayvansal dokular, kan, kas, kıkırdak, bağ, epitel, kan, üreme ve sinir dokularıdır. Bitkisel dokular ise, meristem, prenkima, koruyucu dokular, iletken dokular ve destek dokulardan oluşur.

Eptel doku, Vücudun dış kısmını kapatan deri, iç organların dış ve içini kapatan zarlar ve salgı bezleri epitel dokudan oluşur. Epitel doku vücudu ve organları örter, bu dokuya örtü epiteli, salgı çıkaran doku ise bez epiteli olarak isimlendirilir.

Bağ dokusu, Vücutta tüm dokuları birbirine birleştiren ve organ görünümü kazandıran, zayıf dokulara destek olan, organların arasında bulunan boşlukları kapatarak esneklik kazandıran, hem koruyucu hem de bağlayıcı doku olarak bilinir. Hücre kısımları yıldız ya da yuvarlak şekilli uzantılıdır.

Kıkırdak doku, Var olduğu yere esneklik ve sertlik kazandıran ve yuvarlak kıkırdak hücrelerden oluşan bir dokudur. Henüz anne karnında embriyo olarak bulunan bebeğin kemiklerinin çoğu kıkırdaktır ve bu kıkırdaklar doğum gerçekleşene kadar kemik yapısını alır.

Kemik doku: Kireçli ve sert ara madde içinde şekillerine uygun boşluklara konumlanmış, canlı kemik hücrelerinden oluşan dokulardır. Fonksiyonel olarak vücudun iç iskeletini yaparlar.

Kan dokusu, Plazma ve kan hücrelerinden oluşan dokulardır. Hücreler, alyuvarlar, akyuvarlar ve kan pulcuklarıdır.

Kas dokusu, Kasılma ve esneme kabiliyeti olan, kas hücrelerinin birleşmesi, bağ dokusuyla bağlanmasıyla meydana gelmiş dokulardır. Mide, bağırsak, damarlar, kalp ve diyafram kas dokusu bulunan organlardır.

Üreme dokusu, erkeklerde sperm üretimi ve dişilerde yumurta hücrelerini üretmek için değişmiş hücrelerden oluşan dokulardır. Yumurta hücreleri genellikle yuvarlak ya da oval şeklindedirler ve hareket kabiliyetleri yoktur. Sperm hücreleri ise yumurta hücrelerinden daha ufaktırlar ve kuyrukludurlar. bu kuyruk sayesinde hareket ederler.

Sinir dokusu, Nöron olarak adlandırılan hücrelerden meydana gelmişlerdir. Nöroglia adı verilen bir maddeyle sinir hücrelerinin birleşmesi sonucu oluşan dokulardır. Vücuttaki etkileri beyine iletmek, beynin tepkilerini de organlara iletmekle görevlidirler.

Parenkima (özekdoku), dokuları birbiriyle birleştiren, besin ve klorofil maddelerini hücrelerinde toplayan dokulardır. Hayvanlarda bulunan bağ dokusuna benzer bir dokudur.

Koruyucu dokular (epiderm), Bitkilerin dışını kapatan ve bitkileri dışarıdan gelen etkilere karşı koruyan dokulardır. Mantar katmanı ve epiderm olmak üzere iki türü vardır. Tıpkı hayvanlardaki epitel doku gibi işler.

İletken dokular, Hayvanların dolaşım sistemindeki damarlara benzer dokulardır. Dokuyu oluşturan damarlar besin taşırlar. Bu nedenle bitkilerde bulunan damarlara da doku denir.

Destek dokular, Bitkilere dayanıklılık kazandıran dokulardır. Sert ve pek doku olarak iki türü bulunmaktadır.

Salgı dokuları, Diğer dokular gibi düzenli olmadığından yerleri bilinmemektedir. Dokuların arasına yayılmış salgı hücreleri, süt boruları ve salgı kanalı gibi organlardan meydana gelirler.

Son Güncelleme : 21.12.2020 06:04:57
Doku ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Doku Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Doku"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022