Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Doğal Seçilim

Doğal Seçilim

Doğal Seçilim, belirli bir canlı türünün dış çevreye uyum sağlaması için daha elverişli organizmalara sahip olarak yüksek yaşam şansı sağlayan evrimsel mekanizmadır. Doğal seleksiyon olarak da bilinir. Anılan doğal seçilim, günümüzde Charles Darwin tarafından ortaya atılan bu düşünce biçiminde canlıların dış çevreye uyum sağlama konusunda daha elverişli olan organizmalara sahip olması o canlının yaşama ve üreme şansının daha yüksek olduğu savunulur. Böylece dış çevreye uyum sağlama konusunda daha elverişli olan organizmaların genlerini bir sonraki nesle aktardığı savunulmaktadır. Canlıların dış ortama uyum sağlama süreci biyolojinin en temel inceleme alanlarından biridir. Bu süreç insanın da içinde olduğu oldukça uzun bir süreçtir. Ayrıca doğal seçme, doğal seçilim, doğal seleksiyon ve doğal ayıklanma gibi birçok farklı isimle anılsa da kelime anlamı olarak hepsi birbirinin aynısıdır. Bu düşünce aynı zamanda dış çevreye uyum sağlama konusunda problem yaşayan organizmaların bulunduğu türlerin doğal seçilim yöntemi ile üreyemediğini ileri sürer.

Doğal seçilim süreci daha çok genlerin taşınmasıyla ilgilidir. Yaşadığı ortamdaki veya dış çevredeki değişen koşullara uyum sağlamakta son derece başarılı olan bireyler ergenliğe ulaşabilir ve böylece üreyerek genlerini bir sonraki nesle aktarabilir. Bu evrimleşme sürecinin sonunda bir sonraki nesil daha yaygın ve baskın olarak gelişir. Diğer yandan yaşadığı ortamdaki veya dış çevredeki değişen koşullara ayak uyduramayan bireyler ise gelişemezler. Gelişemedikleri için de bir sonraki nesile genlerini aktaramazlar. Doğayı algılama kapasitesi olan her birey doğada hayatta kalma ve üreme mücadelesi vermek zorundadır. Doğal Seçilim, temel olarak hayatta kalmak ile ilgilidir. Doğadaki çeşitlilikten dolayı avantajlı olanlar gelecek nesillere genlerini aktarma şansı bulabilirler. Yaşadığı ortama daha uyumlu olan canlıların hayatta kalabilmesi ve benzer şekilde uyumlu olmayanların elenerek doğadan yok olarak elenmesi demektir. Böylece hayatta kalma becerisi en gelişmiş olan canlıların popülasyonda yer alması sağlanır. Doğal seçilim o nedenle canlılar arasında en gelişmiş adaptasyon özelliğine sahip türlerin belirlenmesi olarak da yorumlanabilir. Doğal seçilime en iyi örnek aslanlar ve bizonlar arasındaki gerçekleşen avcı ilişkisidir. Aslanlar hayatlarına devam edebilmek için avlanarak yaşam mücadelesi vermek zorundadır. Bizonlar ise hayatta kalabilmek için kaçmak zorundadırlar. Bu nedenle iki tür arasında asırlardır birbirinden farklı saldırı ve savunma yöntemleri gelişmiştir. Bu mücadelede başarısız olanlar her zaman doğadan elenmeye mahkumdur. Doğal seçilimde 3 temel tip bulunur. Bunlar:

Yönlü Olarak Gelişen Doğal Seçilim: 


Belirli bir özelliğin avantajlı olduğu durumlarda, özelliğin avantajı sağlandığı sürece çan eğrisinin o yöne doğru ilerlemesi ve o özelliğe sahip olan canlıların avantajlı konuma geçmesidir. Mevcut durum bu özelliğin dezavantajlı hale gelene kadar ve ortam şartları değişene kadar devam eder.

Sabitleyici Olarak Gelişen Doğal Seçilim: 


Bir popülasyondaki bireylerin her biri temel özellikleri açısından bir çan eğrisi dağılımı gösterir. Örneğin insan bebeği normal şartlarda 3-4 kilo civarı ve 45-55 santimetre arasında boya sahip olarak doğar. Bebeğin ana rahminden çıkabilmesi için ortalama olarak bu özelliklere sahip olması gerekir. Bu özelliklere yetişemeyen bebekler doğum esnasında ölebilir ya da ana rahminden çıktıktan çok kısa bir süre sonra hayata tutunamayarak ölebilir. Bu da ölenlerin elenmesine ve ortalama özelliklere sahip olanların avantajlı konuma geçmesini sağlayacaktır. Bu durumun sonucunda ortalama özelliklere sahip bireylerin sayısı her zaman artacak ve belirli ölçeklerde sabitlenme ortaya çıkacaktır.

Bozucu Olarak Gelişen Doğal Seçilim: 


Bu durumda ise çan eğrisinin ortasındaki bireyler avantajsız konumda kalırken uçlardakiler avantajlı konuma geçecektir. Örneğin çok uzun boylu bitkiler yüksek uçucu canlılar tarafından, alçak boylu bitkiler ise yere yakın yaşayan canlılar tarafından tozlaştırılabilir. Ancak ortalama bir boya sahip bitkilerin seviyesinde yaşayan bir canlı bulunmuyorsa, tozlaşmaları sağlanamayacağı için ve üreyemeyecektir. Bu durumda, çan eğrisinde iki uçta bulunan bireyler avantajlı konuma geçerken hayatta kalma mücadelesi sebebiyle sayıları da artacaktır.

Canlılar arasındaki farklılıklar doğal seçilim sebebiyle ayıklanır ve sürekli olarak yeni türlerin doğmasına ve mevcut türlerin değişmesine sebep olur.

Son Güncelleme : 22.01.2024 00:36:56
Doğal Seçilim ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Doğal Seçilim Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Doğal Seçilim"
Merhaba arkadaşlar. Ben kitap okumayı ve araştırma yapmayı seven birisiyim. Daha çok biyoloji ve canlıların yaşamsal süreçleri ilgimi çekmekte. Hayatta kalma mücadeleleri ve içgüdüleri çok ilginç gelmekte. Yani bu evrilme süreci nasıl oluyor acaba diye düşünürken Doğal seçilim diye birşey duydum. Bu konuda bilginiz varsa yazarmısınız. Teşekkür ederim.
Nihan . 05.11.2018 12:24:58
CEVAP YAZ
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bugüne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok ...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli birçok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biri de metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim adamı Nagay...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultusund...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma ya da geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insan...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayının sırrını bir ...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. N 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı, elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çünk...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (Lavoi...
Cıva
Cıva
Cıva, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (Galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Cıva zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Cıva
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan enjeksiyon, bir deri altı enjeksiyonudur. Ağız yolu ile verilemeyen ilaçlara uygulanır. Deri altında ilaç emilimi kapiller yolu ile olmaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Nisan - 2024