Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Civa

Civa

Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (Galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve toprakta birkaç şekilde bulunur. Bunlar, elementel civa, inorganik ve organik civa bileşikleri şeklindedir. Özgül ağırlığı 13,59'dur. Kaynama derecesi 357°, donma derecesi 39°, atom ağırlığı da 200,61'dir. Civa'nın periyodik tablodaki gösterim şekli Hg dir. Atom numarası 80'dir. "Hg" sembolü, Latince'deki hydrargyrum (Sulu/sıvı gümüş) sözcüğünden gelir. Civa'nın donma noktasının çok yüksek olması nedeniyle sıvı halde bulunur.
Civa, doğada sülfür halinde bulunurken, daha çok Meksika, İspanya, İtalya, Kaliforniya ve Peru'da görülür. Ülkemizde de bulunmaktadır. Civayı elde etmek için zincifre ısıtılıp, kükürt dioksit ve civa buharına ayrıştırılır. Civa buharı yoğunlaşınca, sıvı halindeki civa elde edilmiş olur. Civanın buharı renksizdir. Yere dökülünce daima yuvarlak damlalar halinde toplanır.

Civa nerelerde kullanılır?


İnsanoğlu 3500 yıldır endüstriyel ve tarımsal amaçlarla civayı kullanmaktadır. Civa 300°'nin altındaki sıcaklıklardan etkilenmediği için, termometre ve barometre gibi eşyaların yapımında, ayna yapımında, altın ve gümüş madenlerinin işlenmesinde, ayrıca civa mikrop kırıcı kimyasal maddelerin temizlenmesinde, mantar öldürmede, kâğıt endüstrisinde, plastik, pil, boya sanayisinde kullanılmaktadır. Termometre, Manometre aletlerde de Patlayıcılar ve ateşleyiciler de buharlı lambalarda, Bazı elektrik devre anahtarlarının yapımında civa kullanılır. Ayrıca tıpta tedavi amaçlı olarak da civadan faydalanılır.
Civanın zararları

Civa kanserojendir. İnhibitör olduğu için tehlike içermektedir. Civa zehirli bir maddedir; solunum, mide ve deri yoluyla emilir. Bedenden atılımı oldukça zor olduğundan, vücutta birikir ve artarak ilerler. Civa uçucu bir elementtir. Uzun süre solumaya maruz kalan insanlarda da büyük sıkıntılar yaratabilir.

Civanın insanlarla teması halinde sinir sistemine önemli ölçüde zarar vermektedir. Civa, vücuttan atılamıyor ve civanın buharı hücre zarından geçerek beyne ulaşıyor. Civa buharı dokulara yerleşirse, zamanla dokularda birikerek, dönüşümü olmayan nörolojik sorunlara neden olabilir. Zamanında tanı konulması durumunda bile uygulanacak tedavi yöntemi çıkan sorunları ortadan kaldırmayabilir. Hatta ölümle sonuçlandığı bilinmektedir.

Civa'nın insan vücuduna zararlarını sıralayacak olursak:
  • Sinir sistemi bozukluklarına neden olabilir.
  • Beynin işleyişine zarar verebilir.
  • DNA ve kromozomlara zarar verebilir.
  • Deri isiliklerine, Alerjik reaksiyonlara, yorgunluğa ve baş ağrısına neden olabilir.
  • Üreme ile ilgili negatif etkilere yol açar; örneğin spermlere zarar vermek, sakat doğumlar gibi.
  • Beyin fonksiyonlarının zarar görmesi, hafıza kaybına, öğrenme bozukluğuna, titremeye, kişilik değişikliklerine, görünüm bozukluklarına, sağırlığa, kas koordinasyon kaybına yol açar.
  • Kromozomlar zarar görebilir.

Herhangi bir yere civa döküldüğü zaman ne yapmalıyız?


Herhangi bir yüzeye civa döküldüğü zaman üzerine toz kükürt dökülmelidir. Dökülen yeri temizlerken dikkat edilmelidir.
Civa nerelerde bulunur?

Civa; havada, suda ve toprakta bulunur. Bunlar, elementel, inorganik ve organik civa bileşikleri şeklindedir. Civa bazen, filizinin yer yüzüne çıkan tabakasında doğal damla şeklinde bulunur. Petrol ve kömür gibi fosil yakıtlarının kullanımı, metalürji, madencilik, çelik ve çimento üretimi de civanın ortaya çıkmasına neden olur.
Elementel civa nedir?

Elementel ya da metalik civa parlak, gümüş rengi bir metaldir ve oda sıcaklığında sıvıdır. Kendi ağırlığı 13,6 gr/cm3, atom numarası 80, atom ağırlığı 200,61'dir. Civa buharı zehirlidir. Civanın en önemli minerali zencefre (HgS)'dir.
Civa tuzları nedir?

İnorganik civa tuzları, genel olarak beyaz toz şeklinde ya da kristal halde bulunur. Sadece civa sülfür bileşiği kırmızı renktedir. Isı iletkenliği kötü olmasına rağmen elektrik iletkenliği çok iyidir. Civa, diğer metallerle kolayca alaşım girer. Bu alaşımlara amalgam adı verilir.
Son Güncelleme : 12.07.2023 02:50:37
Civa ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Civa Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Civa"
Hic iyi degil aradıgimi bulamadim
.
CEVAP YAZ
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bugüne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok ...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli birçok madde  ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biri de metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim ...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultusund...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma ya da geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insan...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri,  Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara  ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve  önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma ola...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. N 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı, elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çünk...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uygulamaları kapsadığını düşünmek yanlış olur. Gerçekte, yüzlerce sentez olmasına rağmen, bileşiklerin...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan enjeksiyon, bir deri altı enjeksiyonudur. Ağız yolu ile verilemeyen ilaçlara uygulanır. Deri altında ilaç emilimi kapiller yolu ile olmaktadı...
İzotop
İzotop
İzotop, atom numarası aynı, nötron ve kütle numarası farklı olan atomlara denir. Diğer bir ifadeyle atom numaraları aynı olduğu halde nötron sayıları...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ekim - 2023